Athfhoraoisiú na Portaingéile tuaithe - conas plandáil 270.000 crann a mhaoiniú i níos lú ná 24 uair an chloig

An tseachtain seo caite, sheol GoParity agus reáchtáil go rathúil an chéad fheachtas sluafhoraoisithe athfhoraoisithe sa Phortaingéil, arna chur chun cinn ag Terras de Guidintesta. I níos lú ná 24 uair an chloig, bailíodh 50.000 € chun plandáil thart ar 270.000 crann a mhaoiniú, a throidfidh an léirscrios a spreag dhá thine fiáine a tharla in 2017 agus a scrios níos mó ná 80% de limistéar foraoise Belver.

Athfhoraoisiú Belver

Cuirfidh Cumann Terras de Guidintesta i gcomhar le Cumann Táirgeoirí Foraoise Belver tionscadal athfhoraoisithe de limistéar 600ha a dódh le linn tinte fiáine 2017 i réigiún Belver ag Bardas Gavião (Theas na Portaingéile).

Tá méid iomlán na hinfheistíochta níos mó ná 700.000 € agus tá sé cómhaoinithe ag PDR2020, an Clár Forbartha Tuaithe, tionscnamh ó Rialtas na Portaingéile mar aon leis an Aontas Eorpach. D'oscail GoParity i gcomhpháirtíocht le Terras de Guidintesta 50.000 € le haghaidh infheistíochta ag tabhairt an deis do gach duine páirt a ghlacadh sa tiomsú airgid don tionscadal seo a bhfuil an-tionchar aige.

Is é aidhm an tionscadail seo limistéar a athfhoraoisiú le foraoise níos athléimní agus níos inbhuanaithe trí phlandáil thart ar 270.000 crann dúchasach - crann corc, arbutus agus crann péine - a bheidh ag ionsú timpeall 5940 tonna CO2 in aghaidh na bliana. Beidh tionchar tábhachtach aige ar an gcomhshaol tríd an bhfiadhúlra agus an bhithéagsúlacht a chur chun cinn sa réimse seo agus freisin ar na téarmaí sóisialta agus eacnamaíocha amhail an ghníomhaíocht eacnamaíoch a fhorbairt atá in ann poist áitiúla a chur chun cinn agus ioncam a chruinniú do níos mó ná 130 úinéir beag atá bainteach leis an tionscadal seo. , an chuid is mó acu ar scor cheana féin, ag cur lena neamhspleáchas airgeadais.

Dúirt Carlos Machado, bainisteoir Terras de Guidintesta: “Tá sé d’aidhm ag an tionscadal seo paraidím foraoise Belver a athrú, tírdhreach níos athléimní a thógáil, foraoise níos inbhuanaithe atá bunaithe ar phríomhoidí ilfheidhmeacha a chuireann bithéagsúlacht chun cinn, agus a bhfuil an cumas aici nua a chur i gcrích. deiseanna i dtéarmaí eacnamaíocha, poist a chruthú agus an t-ioncam riachtanach a dheonú ”.

Athfhoraoisiú Creid i líon

Maoiníodh méid iomlán an tionscadail, a bhí 50.000 € i níos lú ná 24 uair an chloig! Bhí sé maoinithe ag 123 infheisteoir Ba é an meánmhéid infheistíochta ná thart ar 360 € in aghaidh an infheisteora. Tar éis an tionscadail seo, cuirfear 270.000 crann agus seachnófar 5940 tonna CO2

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár bpobal infheisteoirí tionchair as an slógadh dochreidte seo agus as an tionscadal Reforesting Belver a mhaoiniú ar bhealach chomh gasta! Más mian leat a bheith páirteach sa phobal agus tionscadail éifeachtacha eile a mhaoiniú - fan linn ag www.goparity.com! Seiceáil ár ndeiseanna infheistíochta oscailte chun airgead a thuilleamh agus áit níos fearr a dhéanamh don domhan mór.