Plean Gníomhaíochta Comharsanachta: Conas Do Chomharsanacht a Ullmhú agus a Chosaint i gcoinne ráige COVID-19

Tabharfaidh na treoirlínte seo a leanas treoir do léitheoirí maidir le conas is féidir leo a gcomharsanachtaí áitiúla a ullmhú agus a chosaint ar ráig fhéideartha COVID-19. Tá an staid reatha an-tromchúiseach, ag athrú go tapa agus deacair a thuar. Ba cheart ullmhúchán a dhéanamh ionas gur féidir le comharsanachtaí áitiúla an seans tarchuir a laghdú agus aon ráigeanna a tharlaíonn a bheith ann. Beidh plean gníomhaíochta comharsanachta i bhfeidhm ina chuidiú freisin chun daoine a choimeád socair san am deacair seo agus ord poiblí a choinneáil.

Níl aon insint faoi cé chomh dona agus a d’fhéadfadh rudaí a fháil, is cinnte go mbeidh tionchar níos measa ag pobail áirithe ná a chéile, ach trí réamhchúraimí cearta a dhéanamh is féidir ráta na n-ionfhabhtuithe a mhoilliú, agus cúram ceart a thabhairt do dhaoine breoite, faoi mhíbhuntáiste agus do dhaoine scothaosta. Faoi láthair, tá ospidéil i go leor tíortha á mbrú faoi mheáchan cásanna nua coronavirus, a chonacthas spící ollmhóra i roinnt tíortha le cúpla lá anuas. Ní féidir linn glacadh leis go sábháilte go gcosnófar ár bpobal féin, agus gur féidir leis an saol leanúint ar aghaidh mar is gnáth. Caithfidh pobail i ngach áit tosú ag pleanáil do chásanna féideartha. Má dhéantar neamhaird ar an gceist go dtí go mbeidh sí ar leac an dorais againn, beidh sé rómhall gníomhú agus go dtarlóidh básanna gan ghá. Spreagtar ceannairí pobail, saoránaigh buartha, agus aon duine a chreideann go gcaithfear níos mó a dhéanamh na beartais atá san alt seo a chur i bhfeidhm.

Bileog Fíricí COVID

Cad é galar coronavirus 2019 (COVID-19)?

Is tinneas riospráide é galar corónach víreas 2019 (COVID-19) ar féidir leis scaipeadh ó dhuine go duine. Is coronavirus nua é an víreas is cúis le COVID-19 a aithníodh den chéad uair roinnt míonna ó shin.

Conas a ghlacann daoine coronavirus?

Ceaptar go scaipeann an víreas go príomha idir daoine atá i ndlúth-thadhall lena chéile (laistigh de thart ar 6 throigh) trí bhraoiníní riospráide a tháirgtear nuair a bhíonn duine ionfhabhtaithe ag casacht nó ag sraothartach. D’fhéadfadh sé a bheith ann freisin gur féidir le duine COVID-19 a fháil trí dhul i dteagmháil le dromchla nó le réad a bhfuil an víreas air agus ansin teagmháil a dhéanamh lena bhéal, srón, nó b’fhéidir a shúile, ach ní cheaptar gurb é seo an príomhbhealach an scaipeann víreas.

Tá an baol ionfhabhtaithe le COVID-19 níos airde do dhaoine atá i ndlúth-thadhall le duine ar eol go bhfuil COVID-19 aige, mar shampla, oibrithe cúram sláinte, nó baill teaghlaigh. Is iad na daoine eile atá i mbaol mór ionfhabhtaithe iad siúd a bhfuil cónaí orthu i gceantar nó a bhí i gceantar le déanaí le scaipeadh leanúnach COVID-19.

Cad as ar tháinig an víreas?

An 31 Nollaig 2019, thug údaráis na Síne fógra don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte faoi ráig de niúmóine víreasach i gCathair Wuhan. Is eol do choróivíris léim ó speiceas amháin go speiceas eile ó am go chéile. Tugann staidéar a foilsíodh in Nature le fios gur úrscéalta an t-úrscéal coronavirus a tháinig ó ialtóga. Is féidir gur speiceas idirmheánach eile a bhí ann.

Mar gheall go gcuireann margaí fiadhúlra daoine agus ainmhithe beo agus marbh i ndlúth-thadhall, is dóichí go bhféadfadh an víreas léim idir speicis. Rinneadh na chéad chásanna de COVID-19 a rianú ar mhargadh fliuch i Wuhan a thrádáil i bhfiadhúlra mídhleathach. Dúnadh an margadh agus daoine eile cosúil leis sa tSín láithreach.

Cad iad na hairíonna de COVID-19?

Bhí breoiteacht riospráide éadrom go trom ar othair le COVID-19 le hairíonna fiabhras, casacht agus giorra anála

Féadfaidh na hairíonna seo a bheith le feiceáil 2-14 lá tar éis nochtaithe. Is féidir le cásanna a bheith éadrom, gan ach féin-iargúltacht sa bhaile agus neart scíthe ag teastáil. Is féidir le cásanna a bheith an-mhór freisin, a éilíonn dul san ospidéal agus d’fhéadfadh niúmóine a bheith mar thoradh orthu sa dá scamhóg, cliseadh il-orgán, agus i gcásanna áirithe bás. I measc na ndaoine is mó atá i mbaol tá daoine scothaosta agus iad siúd a bhfuil riochtaí sláinte bunúsacha orthu.

An bhfuil vacsaín ann?

Níl aon vacsaín ann faoi láthair chun cosaint a dhéanamh ar COVID-19. Is é an bealach is fearr le hionfhabhtú a chosc ná bearta coisctheacha laethúla a dhéanamh, cosúil le dlúth-theagmháil le daoine atá tinn a sheachaint agus do lámha a ní go minic. D’fhéadfadh vacsaín féideartha a bheith bliain ar shiúl agus fiú má dhéantar ceann a fhorbairt go rathúil tá an fhadhb ann fós maidir le bheith in ann olltáirgeadh a dhéanamh agus a dháileadh.

Plean Gníomhaíochta chun Scaipeadh COVID-19 a Theorannú

Chun scaipeadh COVID-19 agus scaoll míchuí a chosc, moltar do cheannairí pobail áitiúla plean gníomhaíochta a fhorbairt chun a gcomharsanacht a chosaint. Fiú má dhealraíonn sé go bhfuil na rioscaí íosta, tá sé tábhachtach ar mhaithe le suaimhneas intinne go bhfeictear go bhfuil ceannairí pobail ag tabhairt dáiríre faoi seo.

Bíodh a fhios agat nach gcuirtear in iúl ag an am seo go gcruinníonn ceannairí pobail aon chruinnithe móra pearsanta chun na saincheisteanna a phlé. D’fhéadfadh sé seo an fhadhb a dhéanamh níos measa ná mar atá sé cheana féin trí dhaoine atá ionfhabhtaithe a thabhairt i dteagmháil le daoine eile.

Ina áit sin, ba cheart do cheannairí pobail agus / nó do shaoránaigh buartha cruinniú ar líne a sceidealú trí aip sruthú físe. Mura féidir é sin a dhéanamh, ba chóir cruinniú beag pearsanta a eagrú ag ionad pobail nó i dteach duine. Ba chóir go mbeadh an seomra cruinnithe mór go leor chun freastal ar roinnt daoine ag an am céanna agus ligean dóibh achar sábháilte a choinneáil óna chéile.

Mura bhfuair tú aon treoracha ó do cheannairí pobail, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leo láithreach chun a fháil amach cad atá á dhéanamh agus iarraidh go gcuirfí plean gníomhaíochta i bhfeidhm láithreach. Spreagtar saoránaigh bhuartha a bhfuil meas orthu ina bpobal freisin chun eagrú a n-eastáit sráide, bloc nó tithíochta a mhaoirsiú.

Is iad na príomhcheisteanna ar cheart do phlean comharsanachta ar bith aghaidh a thabhairt orthu:

 • Cad is féidir linn a dhéanamh chun monatóireacht a dhéanamh ar dhaoine atá ag teacht agus ag imeacht ónár gcomharsanacht?
 • Conas is féidir linn cónaitheoirí a spreagadh chun treoirlínte sláinteachais cearta a leanúint chun rioscaí an ionfhabhtaithe a laghdú? (ie lámha a ní go rialta, gan uirlisí a roinnt, an t-achar sóisialta a choinneáil)
 • Conas is féidir lenár margaí áitiúla bia a sholáthar dúinn go sábháilte?
 • Conas is féidir lenár ngnólachtaí áitiúla oibriú i suíomh gan teagmháil?
 • Conas is féidir linn a chinntiú gur féidir leis na seirbhísí a mbímid ag brath orthu leanúint ag feidhmiú le linn frithdhúnadh?
 • Cad is féidir linn a dhéanamh do dhaoine scothaosta, breoite nó faoi mhíbhuntáiste nach bhfuil aon teaghlach nó cairde acu atá in ann seiceáil orthu?
 • Cad is féidir linn a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon mhothúcháin chiníocha nó bhagracha a dhéantar i gcoinne grúpaí eitneacha nó reiligiúnacha áirithe?
 • Cad is féidir linn a dhéanamh dóibh siúd ar cuireadh as a bpost iad mar gheall ar an ngéarchéim agus a bhfuil teaghlaigh acu le tacú?
 • Cad iad na cleachtais is fearr dúinn ullmhú dóibh:
 1. Daoine féin-choraintín inár bpobal
 2. Daoine breoite inár bpobal
 3. Daoine ionfhabhtaithe Covid-19 inár bpobal
 4. Glasáil ar fud na comharsanachta

Beidh gach comharsanacht difriúil maidir leis an gcaoi a ndéanann sí plean gníomhaíochta a ionchur agus an méid a roghnaíonn sí tosaíocht a thabhairt dó. Is é an rud tábhachtach ná go gcuirfí cosaintí cearta i bhfeidhm chun na torthaí féideartha go léir a chomhlíonadh, go gcoinnítear ord poiblí, agus go gcomhlíontar bunriachtanais an phobail. Seo thíos roinnt moltaí maidir le do phlean gníomhaíochta áitiúil a chabhróidh leis sin a bhaint amach. Úsáid agus cuir in oiriúint cibé rud is cuí do do dhálaí pobail agus áitiúla.

Moltaí an Phlean Gníomhaíochta

1. Cuir leathanach pobail na meán sóisialta ar bun

Moltar do chomharsanachtaí grúpa meán sóisialta áitiúil (Facebook, WhatsApp) a bhunú chun nuashonruithe pobail a roinnt. NÍOR cheart é seo a úsáid chun nuacht agus staitisticí ginearálta coronavirus a phostáil. Níor cheart í a úsáid ach chun faisnéis a bhaineann leis an bpobal a phostáil agus a sholáthraíonn comhairle inghníomhaithe.

Ba cheart ball den phobal nó baill a cheapadh mar mhodhnóir (í) chun gach post a athbhreithniú, aon éilimh a sheiceáil, agus ábhar atá míthreorach, bréagach, gan bhunús nó a spreagann stiogmaíocht grúpaí áirithe a bhaint. Is cuma cé chomh scanrúil a d’fhéadfadh rudaí a bheith ag breathnú ní leithscéal ar bith é an ciníochas agus an t-idirdhealú a scaipeadh. Ba chóir cónaitheoirí a spreagadh chun leathanach na meán sóisialta a úsáid chun a n-imní a chur in iúl, chun taithí phearsanta a roinnt, agus chun dlúthpháirtíocht comharsanachta a thógáil.

2. Daoine a spreagadh chun réamhchúraimí sláinte cearta a ghlacadh

D’fhéadfadh sé a bheith contrártha do dhaoine athrú ina ngnáthamh nó an chaoi a dtéann siad i mbun a lae. Mar sin de, d’fhéadfadh go mbeadh cur i gcoinne polasaithe ar féidir leo scaipeadh COVID-19 a laghdú. Ba chóir do cheannairí pobail a bheith i gceannas ar shampla agus na treoirlínte go léir a mholann siad a leanúint. B’fhéidir gur smaoineamh maith é do cheannairí áitiúla dul ó dhoras go doras ina gceantar féin chun cónaitheoirí a chur ar an eolas faoi na beartais seo agus a n-úsáid a spreagadh. Mar shampla:

 • Má tá tú tinn, fan abhaile agus seachain dlúth-theagmháil le daoine nach bhfuil tinn.
 • Clúdaigh aon casacht agus / nó sraothartach le fíochán nó le do uillinn. Ná húsáid do lámha.
 • Seachain cruinnithe móra agus déan cleachtadh ar fhadú sóisialta.
 • Go minic nigh na lámha le gallúnach agus uisce ar feadh 20 soicind ar a laghad nó bain úsáid as sláintitheoir láimhe alcól-bhunaithe.
 • Seachain teagmháil a dhéanamh le d’aghaidh, liopaí, nó súile. Go háirithe le lámha neamhfhuascailte.
 • Spreag na cónaitheoirí go léir chun earraí cosanta pearsanta mar lámhainní laitéis a úsáid gach uair a théann siad amach.
 • Coinnigh gach seomra folctha tí agus poiblí stocáilte le tuáillí gallúnaí agus páipéir i gcónaí.
 • Ba cheart úsáid miasa comhchoiteanna a dhíspreagadh mar is féidir leis seo cabhrú leis an víreas scaipeadh. Ba chóir uirlisí freastail a úsáid má tá tú ag ithe ón bpláta céanna.
 • Mura bhfuil sé agat cheana féin, faigh lámhaigh an fhliú. Cé nach gcosnóidh sé seo tú i gcoinne COVID-19, cuirfidh sé cosc ​​ort an fliú a fháil a bhfuil na hairíonna céanna air.

Nóta ar mhascanna aghaidh: Ní mholtar do dhaoine atá go maith masc aghaidh a chaitheamh chun ionfhabhtú a sheachaint. Is beag cosaint a thugann maisc mura bhfuil tú i ndlúth-thadhall le duine atá ionfhabhtaithe (ie oibrí cúram sláinte). Mar sin féin, ba chóir do dhuine ar bith a bhfuil casacht nó fliú air masc a chaitheamh le cosaint a dhéanamh ar dhaoine eile a ionfhabhtú. Is féidir maisc aghaidhe a chaitheamh freisin i suíomh plódaithe pobail nach féidir teagmháil le daoine eile a sheachaint.

Tá ospidéil ar fud an domhain ag fulaingt mar gheall ar ghanntanas masc aghaidh mar gheall ar chlárú. Trí gan maisc aghaidhe a úsáid tá tú ag déanamh do chuid chun a chinntiú go sroicheann siad duine níos criticiúla a bhfuil níos mó riachtanas ag teastáil uathu.

3. Bíodh nós imeachta agat chun dul isteach i dtithe daoine

Má bhíonn ar dhuine dul isteach i dteach duine eile ag am ar bith, ba chóir dóibh cnag a dhéanamh ar dtús agus dhá cheist a chur:

1. An bhfuil fiabhras, casacht agus / nó giorra anála ar aon duine sa bhaile?

2. Le 14 lá anuas, an bhfuil duine ar bith sa bhaile tar éis taisteal lasmuigh nó i dteagmháil le déanaí le duine a bhfuil amhras ann nó a ndeimhnítear go bhfuil COVID-19 aige?

Más é ‘Tá’ an freagra ar cheist amháin nó ar an dá cheist, ba cheart an chuairt a chur siar más féidir, ar feadh 14 lá, nó go dtí go mbeidh an duine ag mothú níos fearr. Mura féidir an chuairt a chur siar, ba cheart don chuairteoir iarraidh ar an gcónaitheoir na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 • Nuair is féidir, fan i seomra ar leithligh leis an doras dúnta go dtí go bhfágfaidh an cuairteoir an baile.
 • Mura bhfuil seomra ar leithligh ar fáil, iarr orthu achar 6 throigh ar a laghad a choinneáil ón gcuairteoir ar feadh ré na cuairte. Chomh maith leis sin, iarr orthu masc aghaidh a chaitheamh má tá sé ar fáil nó a mbéal a chlúdach.

4. Féin-aonrú a spreagadh

Má chaith duine ar bith am i limistéar ionfhabhtaithe COVID-19 le 14 lá anuas, nó má tá comharthaí á thaispeáint acu, moltar dóibh iad féin a leithlisiú agus monatóireacht a dhéanamh ar a sláinte féin ón mbaile ar feadh tréimhse 14 lá. Beidh breathnú ar na rudaí seo a leanas i gceist leis seo:

 • Seiceáil do theocht dhá uair sa lá
 • Seiceáil le haghaidh comharthaí - casacht, fiabhras, agus / nó giorra anála
 • Fan hiodráitithe agus glac cógais a laghdaíonn fiabhras má theastaíonn sé uait.
 • Má tá tú chun seachadadh bia baile a dhéanamh, íoc ar líne ansin agus iarr orthu é a fhágáil ag an doras.
 • Fan sa bhaile agus ná téigh amach in áiteanna poiblí. Ná téigh ar scoil ná bí ag obair ar feadh na tréimhse féinfhaireacháin ar fad.
 • Más ceart d’aon duine den teaghlach comharthaí a thaispeáint, ba chóir do gach ball den teaghlach fanacht sa bhaile agus féin-aonrú agus monatóireacht sláinte a chleachtadh.
 • Más gá duit an baile a fhágáil chun cúram a fháil mar gheall ar bhreoiteacht bhunúsach nó saincheisteanna eile ba chóir duit glaoch ar do dhochtúir nó do sholáthraí cúraim sláinte roimh an am. Inis dóibh go gcaithfidh tú féinmhonatóireacht a dhéanamh agus soláthróidh siad treoracha breise.
 • Más rud é tar éis na tréimhse féin-monatóireachta 14 lá, nach dtaispeánann tú aon comharthaí de COVID-19 tá tú saor chun an baile a fhágáil.

5. Spreag gach teaghlach a bplean gníomhaíochta féin a bheith acu ar eagla go bhfaigheadh ​​duine tinn nó go gcuirfeadh COVID-19 isteach ar a shaol sa phobal

Ba chóir go mbeadh a bplean féin ag gach teaghlach aonair maidir le cad ba cheart a dhéanamh má bhíonn aon bhall teaghlaigh tinn, má thaispeánann sé comharthaí, nó má bhíonn air féin-iargúltacht a chleachtadh. Moltar do gach teaghlach:

 • Bíodh soláthar coicíse ar oideas agus cógais thar an gcuntar, bia, uisce agus buneilimintí eile agat. Ná déan dearmad faoi do pheataí má tá aon cheann agat.
 • Bealaí a bhunú chun cumarsáid a dhéanamh le daoine eile (m.sh. teaghlach, cairde, oibrithe bó)
 • Pleananna a bhunú chun oibriú agus staidéar a dhéanamh ón mbaile, conas oiriúnú do chealú imeachtaí, agus conas freastal ar riachtanais chúram leanaí.
 • Bíodh liosta teagmhála éigeandála agat do chairde, do mhuintir, do thiománaithe carpool, do sholáthraithe cúram sláinte, do mhúinteoirí, d’fhostóirí, agus don roinn sláinte áitiúil
 • Déan leanaí agus déagóirí a dhíspreagadh ó chruinniú i ngrúpaí móra
 • Bíodh gach doiciméad tábhachtach teaghlaigh in ord agus stóráilte i gcoimeádán uiscedhíonach, iniompartha.
 • Fan suas chun dáta ar an bhfaisnéis is déanaí ar COVID-19 ó oifigigh sláinte poiblí

7. Bíodh nós imeachta agat chun déileáil le strus agus imní sa phobal

Is tréimhse dheacair í seo do go leor daoine. Is gnách go mbraitheann tú faoi na dálaí eacnamaíocha agus sláinte. Is féidir leis na héifeachtaí a bhaineann le féin-aonrú agus le fadú sóisialta dochar a dhéanamh do shláinte mheabhrach daoine aonair, go háirithe do dhaoine scothaosta. Is féidir leat a bheith cabhrach labhairt le cairde agus le do mhuintir faoi na saincheisteanna atá buartha. Ba cheart cúram ar leith a ghlacadh chun seiceáil a dhéanamh ar dhaoine nach bhfuil aon chairde nó teaghlaigh sa cheantar chun cabhrú leo tríd an tréimhse seo. Ba chóir oibrithe deonacha óga a spreagadh chun seiceáil a dhéanamh ar dhaoine scothaosta, iad a choinneáil cuideachta agus bia agus riachtanais eile a thabhairt leo de réir mar is gá.

Cad atá le déanamh má tá tú tinn

Má tá tú tinn le covid-19 nó má cheapann tú go bhfuil tú, lean na céimeanna thíos chun daoine eile i do theach agus i do phobal a chosaint

 • Fan sa bhaile: Is féidir le daoine atá go dona tinn le COVID-19 teacht chucu féin sa bhaile. Ná fág, ach amháin chun cúram leighis a fháil. Ná tabhair cuairt ar áiteanna poiblí.
 • Fan i dteagmháil le do dhochtúir. Glaoigh sula bhfaigheann tú cúram leighis. Bí cinnte cúram a fháil má bhraitheann tú níos measa nó má cheapann tú gur éigeandáil é.
 • Seachain iompar poiblí: Seachain iompar poiblí, comhroinnt turas nó tacsaithe a úsáid.
 • Fan amach ó dhaoine eile: A oiread agus is féidir, ba chóir duit fanacht i “seomra breoite” ar leith agus amach ó dhaoine eile i do theach. Úsáid seomra folctha ar leithligh, má tá sé ar fáil.
 • Teorainn a chur le teagmháil le peataí agus ainmhithe: Ba cheart duit teagmháil le peataí agus ainmhithe eile a shrianadh, díreach mar a dhéanfá timpeall ar dhaoine eile. Cé nár tuairiscíodh go raibh peataí nó ainmhithe eile tinn le COVID-19, moltar fós go gcuirfeadh daoine a bhfuil an víreas teorainn orthu teagmháil le hainmhithe go dtí go mbeidh a thuilleadh faisnéise ar eolas.

Nuair is féidir, iarr ar bhall eile de do theaghlach cúram a thabhairt d’ainmhithe agus tú tinn le COVID-19. Má chaithfidh tú aire a thabhairt do do pheata nó a bheith timpeall ar ainmhithe agus tú tinn, nigh do lámha roimh agus tar éis duit idirghníomhú leo.

 • Glaoigh ar aghaidh sula dtugann tú cuairt ar do dhochtúir: Má tá coinne leighis agat, glaoigh ar oifig do dhochtúir nó ar roinn éigeandála, agus inis dóibh go bhfuil nó go bhféadfadh COVID-19 a bheith agat. Cabhróidh sé seo leis an oifig iad féin agus othair eile a chosaint.
 • Má tá tú tinn: Ba chóir duit masc aghaidh a chaitheamh nuair a bhíonn tú timpeall ar dhaoine eile agus sula dtéann tú isteach in oifig sholáthraí cúraim sláinte.
 • Má tá tú ag tabhairt aire do dhaoine eile: Duine ar bith atá tinn agus nach bhfuil in ann masc aghaidh a chaitheamh (mar shampla, toisc go gcuireann sé trioblóid análaithe ort), ansin ba chóir do dhaoine a chónaíonn sa bhaile fanacht i seomra difriúil. Nuair a théann cúramóirí isteach i seomra an duine tinn, ba chóir dóibh masc aghaidh a chaitheamh. Ní mholtar cuairteoirí, seachas cúramóirí.
 • Clúdach: Clúdaigh do bhéal agus do shrón le fíochán nuair a bhíonn tú ag casacht nó ag sraothartach.
 • Diúscairt: Caith fíocháin a úsáidtear i mbruscar línithe.
 • Nigh do lámha: Nigh do lámha láithreach le gallúnach agus le huisce ar feadh 20 soicind ar a laghad. Mura bhfuil gallúnach agus uisce ar fáil, glan do lámha le sláintitheoir láimhe alcól-bhunaithe ina bhfuil alcól 60% ar a laghad. Tá sé seo tábhachtach go háirithe tar éis do shrón a shéideadh, casacht nó sraothartach; ag dul go dtí an seomra folctha; agus roimh bhia a ithe nó a ullmhú.
 • Sláintitheoir láimhe: Mura bhfuil gallúnach agus uisce ar fáil, bain úsáid as sláintitheoir láimhe alcól-bhunaithe le alcól 60% ar a laghad, ag clúdach gach dromchla de do lámha agus ag cuimilt le chéile iad go dtí go mbraitheann siad tirim.
 • Gallúnach agus uisce: Is iad gallúnach agus uisce an rogha is fearr, go háirithe má tá na lámha salach salach.
 • Seachain teagmháil: Seachain teagmháil a dhéanamh le do shúile, do shrón agus do bhéal le lámha neamhfhuascailte.
 • Ná roinn: Ná roinn miasa, spéaclaí óil, cupáin, uirlisí ithe, tuáillí, nó cóir leapa le daoine eile i do theach.
 • Nigh go maith tar éis iad a úsáid: Tar éis duit na míreanna seo a úsáid, nigh go maith iad le gallúnach agus le huisce nó cuir sa mhiasniteoir iad. Glan dromchlaí ard-theagmhála i do cheantar aonrúcháin (“seomra breoite” agus seomra folctha) gach lá; lig do chúramóir dromchlaí ardteagmhála a ghlanadh agus a dhíghalrú i gceantair eile sa bhaile.
 • Glan agus díghalraigh: Glan dromchlaí ardteagmhála go rialta i do “sheomra breoite” agus i do seomra folctha. Lig do dhuine eile dromchlaí a ghlanadh agus a dhíghalrú i gcomhlimistéir, ach ní do sheomra leapa agus do seomra folctha.

Smaointe Deiridh

Is é an rud is fearr is féidir le gach duine a dhéanamh fanacht sa bhaile, a ngluaiseachtaí a theorannú, agus sláinteachas maith a chleachtadh. Ní féidir linn an ghéarchéim seo a shárú ach trí bheith inár saoránaigh fhreagracha agus an cás a ghlacadh dáiríre. Lean na treoirlínte thuas agus spreag daoine eile chun an rud céanna a dhéanamh. Déan an t-alt seo a roinnt le cairde agus le teaghlaigh ionas gur féidir linn feasacht a scaipeadh ar conas is féidir linn muid féin, ár dteaghlach agus ár bpobal a chosaint.