TODHCHAÍ

Conas an Todhchaí / na Todhchaí a Thuar agus Cumainn agus Eagraíochtaí Athléimneacha agus Éifeachtacha a Chruthú

Agallamh leis an Todhchaíoch Jeremy Pesner

Grianghraf le Johannes Plenio ar Unsplash

Teicneolaí ildisciplíneach, anailísí beartais agus mac léinn PhD reatha sa teicneolaíocht agus sa bheartas poiblí is ea Jeremy Pesner. Díríonn sé ar bheartas Idirlín & TFC, beartas nuálaíochta agus réamhaisnéis teicneolaíochta. Féadfaidh tú níos mó a léamh faoi agus teagmháil a dhéanamh leis ar a shuíomh Gréasáin. Rug Carbon Radio suas le Jeremy, beagnach 3 bliana tar éis a chuid cainte TEDx ar an todhchaíocht, chun níos mó a fhoghlaim faoin réimse agus faoin gcaoi ar fhorbair a léargas.

1. Cad is todhchaíocht ann?

Cosúil le go leor réimsí leathana idirdhisciplíneacha, níl aon sainmhíniú soiléir gonta ann a nglactar leis go huilíoch. Chun míniú gonta a thabhairt, is é an todhchaíocht an cleachtas maidir le machnamh, iniúchadh, plé agus moladh cad a tharlóidh sa todhchaí. Ach ní freagra iomlán é sin amháin. Rud is dóichí a bheidh níos tábhachtaí ná aon mhodh nó cleachtas todhchaíochta ar leith is ea an meon aigne a ghlacann todhchaíoch; is é seo a dhéanann idirdhealú idir todhchaíoch ó ghnáthdhuine atá ag smaoineamh ar an todhchaí. Tá cur síos déanta ag roinnt todhchaithe ar a meon ar an meon aigne seo, ó Andrew Hines & Peter Bishop go Paul Saffo go Cecily Sommers, ach tríd is tríd, baineann sé le smaoineamh ar bhealach neamhlíneach, leathan agus idirdhisciplíneach a bhreathnaíonn ní amháin ar an todhchaí ach ar an gcaoi ar tugadh imeacht faoi leith. nó b’fhéidir go n-oirfeadh patrún sa phictiúr níos mó den stair. B’fhéidir nach mbraitheann sé seo deacair, ach glacann sé cleachtas maith leis an meon aigne seo a ghlacadh go fírinneach, go háirithe i réimse nach bhfuil saineolas agat ann. Ligeann sé seo coincheap d’imeachtaí sa todhchaí nach bhfuil ag brath ar chosáin ónár staid reatha ach ina ionad sin in ann bogadh i roinnt treoracha difriúla ag brath ar threochtaí agus imeachtaí ardleibhéil.

2. An féidir i ndáiríre an todhchaí a thuar?

Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir “todhchaíocht” agus “réamhaisnéis.” Scrúdaíonn an chéad cheann an raon todhchaíochtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn, de ghnáth ag leibhéal measartha ard, agus tá an dara ceann dírithe ar iarracht a dhéanamh forbairtí agus amlínte ar leith a réamh-mheas i bhfearainn ar leith bunaithe ar threochtaí agus sonraí (m.sh. réamhaisnéis na teicneolaíochta). Cosúil le gach rud sa réimse seo, níl aon línte geala eatarthu, agus úsáidfidh roinnt cleachtóirí nach bhfuil chomh beacht na téarmaí go hidirmhalartaithe, ach soiléiríonn an t-idirdhealú na cuspóirí éagsúla ar féidir leis an réimse seo freastal orthu. Sa chomhthéacs seo, dírítear an réamhaisnéis de ghnáth ar an athrú ar mhionsonraí beachta rud nó fóraim áirithe (m.sh. cé mhéad trasraitheoir a oirfidh ar mhicreaphróiseálaí i 2025?). Is cinnte go bhfuil sé seo úsáideach d’iarratais spriocdhírithe inar féidir na tosca agus na teorainneacha a shainaithint go héasca, ach nuair a leathnaímid amach as fócas cúng agus isteach sna ceisteanna níos ginearálta faoi chuma an domhain atá orainn, bíonn ceist na tuartha i bhfad níos lú agus tirim. Mar shampla, thuar an Cumann Todhchaí Domhanda go bhféadfadh sceimhlitheoirí ionsaí a dhéanamh ar an Ionad Trádála Domhanda, ach chuir sonraí an ionsaí féin iontas ar uachtarán na heagraíochta fós. Sa chomhthéacs níos leithne seo, tá an todhchaíocht níos úsáidí chun comhrianta leathana an lae amárach a thuiscint ná na sonraí beachta faoi cad, cathain, cá háit agus cén fáth.

3. Cén fáth a bhfuil todhchaíocht mar réimse staidéir úsáideach?

Níl aon cheist ann go gcaithfimid smaoineamh ar an todhchaí fadtéarmach agus cinntí á ndéanamh againn faoi láthair. Tá an fhianaise sáraitheach go bhfuil iarmhairt ag gníomhaíocht an duine le dhá chéad bliain anuas inniu, agus go mbeidh iarmhairtí suntasacha ansin dá dtabharfaí neamhaird ar thodhchaí fadtéarmach an lae inniu. Is é an t-athrú aeráide an sampla is minice a luadh de seo, ach tá anailísithe McKinsey tagtha ar an gconclúid go ndéanann easpa smaointeoireachta fadtéarmach dochar do bhrabúsacht na ngnólachtaí freisin. Ní amháin go mbíonn tionchar díreach ag ár n-am i láthair ar staid ár sochaí agus ár bplainéad sa todhchaí, ach féachann go leor daoine leis an todhchaíocht chun mothú éigin chompord agus slándála a fháil faoin todhchaí, fiú mura n-imíonn na prognóisí áirithe as. Is léir go líonann an todhchaíocht riachtanas agus fonn domhain laistigh den chine daonna féachaint chun tosaigh agus a shamhlú cad atá le teacht. Ach toisc nach bhfuil an todhchaí i ngan fhios dúinn féin, tá réimse an todhchaíochta féin úsáideach chun na críche seo toisc go soláthraíonn sé réimse leathan solúbthachta maidir lena iniúchadh. Tá an raon mór modheolaíochtaí faoina phuball ceangailte go sainiúil - an todhchaí a iniúchadh agus a thuiscint - ach tá siad éagsúil ó thaobh struchtúir agus forghníomhaithe de. Cibé trí shonraí cainníochtúla crua a úsáid, tuairimí saineolaithe a bhailiú nó todhchaí a shamhlú trí scéal, freastalaíonn an réimse ar aon chineál cleachtas atá dírithe ar an todhchaí. Léiríonn Foresight Diamond Rafael Popper é seo go deas:

Diamond Foresight Rafael Popper

4. Cad is imeacht eala dhubh ann?

Ba é Nicholas Nassim Taleb a chum an téarma ina leabhar eponymous 2007. Is imeachtaí mórscála iad ealaí dubha atá an-dochreidte, an-deacair an domhan a réamh-mheas agus a athrú mar is eol dúinn é. Is minic a bhíonn athrú mór i radharcanna an domhain mar thoradh ar na himeachtaí seo: measann siad go dtí gur aimsíodh an Astráil, gur chreid daoine go raibh na h-ealaí go léir bán, agus ní raibh ann ach radharc ar eala dhubh chun na céadta réamhthuairimí a chealú. Sa chomhthéacs sin, ní imeachtaí nach mbeifí ag súil le gnáthdhuine iad imeachtaí na n-ealaí dubha - is iad seo na tarluithe nár chosúil go bhfeicfeadh duine ar bith iad ag teacht, nach mbíonn mórán de na sonraí a luaitear leo agus nach mbíonn na cúiseanna leo ach soiléir ó amharc siar. . Is féidir go leor imeachtaí móra stairiúla a shainaithint mar imeachtaí ealaí dubha, mar gheall nach raibh daoine ag súil leo ag an am, agus fiú nuair a dhéanaimid staidéar orthu is dócha nach bhfuil na píosaí uile againn chun tuiscint foirfe a fháil ar conas a tharla an ócáid. Baineann Taleb úsáid as an bhfeiniméan seo chun a dhearbhú go bhfuil an cine daonna tar éis an méid is féidir a fhios agus a thuiscint a thuiscint go bunúsach. Dá bhrí sin, seachas iarracht a dhéanamh imeachtaí den sórt sin a thuar níos fearr, tugann sé le fios go n-éireoidh eagraíochtaí níos láidre - is é sin le rá, a bheith níos uafásaí agus níos oscailte d’earráidí in aon chineál tuartha a dhéanann siad - ionas gur féidir leo teacht chucu féin níos gasta.

5. Cén fáth go bhfuil sampla an turcaí chomh láidir?

Tá na cáilíochtaí go léir a bhaineann le parabal maith sa sampla turcaí: tá sé gearr, díreach agus léiríonn sé ceacht soiléir. Dúradh sa scéal i dtosach go léireodh sé fallaíocht loighciúil na réasúnaíochta ionduchtaí: cothaíonn feirmeoir a thurcaí gach lá ag an am céanna, agus is gearr go dtéann sé i dtaithí ar an bpatrún, agus é ag creidiúint go luath toisc gur beathaíodh é an lá roimhe sin, go dtabharfar bia dó inniu freisin. Ansin lá amháin, in ionad an turcaí a bheathú, maraíonn an feirmeoir é agus freastalaíonn sé air don dinnéar. Ar ndóigh, ní raibh sé chun leasa an turcaí a bheith ag súil go mbeadh an lá sin cosúil leis na cinn go léir roimhe seo, ach ní raibh aon bhealach aige a bheith ag súil le hathrú den sórt sin. Aistríonn an nóisean seo go héifeachtach i gcomhthéacs na h-ealaí dubha: is minic a bhíonn daoine chomh cleachtaithe leis an gcaoi a mbíonn rudaí gach lá nach mbíonn siad - nó nach féidir leo - ag súil chomh furasta agus a d’fhéadfadh a gcuid cásanna athrú go tobann agus go drámatúil gan mórán gan rabhadh. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil coincheap na h-eala dubh coibhneasta: ní gá gurb é an feirmeoir an rud a bhí san eala dhubh don turcaí. Bhí a chúinsí agus a imeachtaí féin ag an bhfeirmeoir a thug air an dinnéar turcaí sin a dhéanamh, agus b’fhéidir gur iarmhairt shoiléir loighciúil a bhí ann gur mharaigh sé an turcaí. Tá argóintí éagsúla ann maidir le cé chomh beacht agus is féidir é seo a chur i bhfeidhm ar an todhchaíocht, ach is léir nach ndéanfaidh aon duine pleanáil rathúil don todhchaí trína shamhlú mar shíneadh líneach agus de réir a chéile ar an lá inniu. Taispeánann graf de leas an turcaí é seo go radhairc:

Sampla na Tuirce

6. Conas a chomhlánaíonn eolaíocht todhchaíochta agus castachta a chéile?

Ceist spéisiúil í seo. Ar roinnt bealaí, tá an dá réimse an-chosúil: forbraíodh iad araon i bpáirt trí thaighde ag Corparáid RAND, rinneadh iad a birthed ó pheirspictíochtaí córais neamhlíneach, agus is réimsí idirdhisciplíneacha iad araon a cheadaíonn léirmhínithe leathana agus modhanna éagsúla chun taighde a dhéanamh . Ach tá difríochtaí suntasacha ann freisin: tá todhchaíocht mar réimse tagtha chun cinn i gcomhthéacs níos gairmiúla - níl ach dhá chlár acadúla sna SA dírithe ar an todhchaíocht. I gcodarsnacht leis sin, forbraíodh córais chasta sa saol acadúil den chuid is mó, agus cé nach réimse an-fhorleathan iad, tá lucht acadúil, ranna agus institiúidí ar fud an domhain (Institiúid Santa Fe go háirithe) a dhíríonn ar anailís ar líonraí sóisialta, ar shamhaltú bunaithe ar ghníomhairí agus eile. cur chuige córais dinimiciúla. (Ní miste a rá go bhfuil Nassim Nicholas Taleb ina chomh-dámh ag Institiúid Córais Choimpléascacha Shasana Nua.) Tá taighde sa todhchaíocht níos dírithe ar ábhair freisin (is féidir le todhchaíoch roinnt modhanna éagsúla a úsáid chun ábhar amháin a iniúchadh, mar shampla an todhchaí na biteicneolaíochta) cé go bhfuil todhchaí na gcóras casta níos dírithe ar mhodhanna (is minic a thógann taighdeoirí córais chasta cineálacha samhlacha comhchosúla chun staidéar a dhéanamh ar réimse leathan feiniméan). Mar gheall air seo go léir, ní úsáidtear an dá cheann go minic i dteannta a chéile, cé nach bhfuil aon chúis ann nach bhféadfaidís a bheith. Is é is dóichí go dtabharfaidh todhchaíocht tuiscint ar thodhchaíochtaí féideartha i gcomhthéacs na taithí maireachtála, agus is féidir le samhlacha córais chasta léargas a thabhairt ar na struchtúir agus na caidrimh bhunúsacha a chruthaíonn a leithéid de thodhchaíochtaí.

7. Conas is féidir le réimse na staidéar amach anseo torthaí a bhaineann le freagairt ó thubaistí agus athléimneacht cósta a fheabhsú?

Cuireadh staidéir todhchaíochtaí i bhfeidhm ar an gceist seo le tamall maith anois. Thug Garda Cósta na SA faoi fhorbairt rialta cásanna agus straitéiseacha ó 1998, i dtionscnamh darb ainm Project Evergreen. Meastar go bhfuil sé ar cheann de na cláir fadbhreathnaitheachta is láidre ón rialtas, agus is minic gur daingneáin iad a mbaill sa Phobal Leasa Chónaidhme Foresight (féach an chéad cheist eile). Toisc gur tionscadal leanúnach é agus nár ceapadh é mar “nuashonrú straitéiseach aonuaire”, tógtar a thorthaí go dáiríre laistigh den eagraíocht agus déantar iad a chomhcheangal le tosca eile chun tionchar a imirt ar straitéis leanúnach an Gharda Cósta. Tá an cleachtas seo tar éis an Ghníomhaireacht Bainistíochta Éigeandála Cónaidhme a spreagadh chun tabhairt faoina dtionscnaimh straitéiseacha féin, agus cé nach mbaineann siad go sainráite le tubaistí, d’fhoilsigh na Náisiúin Aontaithe tuarascáil ar fhadbhreathnú a úsáid chun cabhrú leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. Tá modúl iomlán oideachais curtha le chéile ag an Ionad um Chosaint agus Slándáil Dúiche ar an ábhar. Laistigh den saol acadúil, tá roinnt litríochta ar an ábhar, ach b’fhéidir gurb é an sampla is fearr ná ceist speisialta san iris acadúil Réamhaisnéis Teicneolaíoch agus Athrú Sóisialta a foilsíodh in 2013. Is féidir leat triail a bhaint as an bpróiseas duit féin fiú más mian leat.

8. Cén chuma atá ar éiceachóras gairmiúil eagraíochtaí todhchaíocha anois?

Tá eagraíochtaí éagsúla i réimse an staidéir todhchaíochtaí, cé gur fhorbair siad ó chomhthéacsanna éagsúla agus ar bhealach ilroinnte. Tháinig réimse an todhchaíochta chun cinn i dtosach sna 1940idí i gcomhthéacs imeachtaí geo-pholaitiúla a réamh-mheas mar a thosaigh an Cogadh Fuar. Rinneadh an taighde is luaithe ar an ábhar ag Corparáid RAND, a d’eascair as obair Herman Kahn ar theoiric cluiche agus anailís ar chórais. Bunaíodh an World Future Society timpeall an ama chéanna le bealach chun daoine a bhí ag smaoineamh ar an todhchaí a thabhairt le chéile. Tá forbairt mhór tagtha ar an eagraíocht seo le cúpla bliain anuas agus rinne sí iarracht chomhfhiosach breisithe níos óige agus níos éagsúla a spreagadh dá bpobal ballraíochta. Tá eagraíochtaí todhchaíocha ann freisin a d’fhorbair chun críocha níos speisialaithe. D’fhás Cónaidhm an Léinn Todhchaí Domhanda as tionscnaimh chosúla san Eoraip agus tá sé níos ceangailte le comhlachtaí rialachais mar UNESCO agus na Náisiúin Aontaithe. Is grúpa é an Comhphobal Leasa Chónaidhme Foresight d’fhostaithe rialtas na SA agus eagraíochtaí cóngaracha ar spéis leo fadbhreathnú a úsáid chun cabhrú le cinnteoireacht an rialtais a fheabhsú. Is eagraíocht é Cumann na dTodhchaithe Gairmiúla go sonrach dóibh siúd a dhéanann a mbeatha mar thodhchaithe. Is minic a bhíonn fostaithe eagraíochtaí comhairliúcháin todhchaíocha mar Toffler Associates (a bhunaigh an todhchaíoch cáiliúil Alvin Toffler), Kedge agus Forum for the Future páirteach sa phobal seo.

Mar a deir mo chomh-thodhchaíoch Travis Kupp agus mé féin, ní bhíonn sé éasca i gcónaí do dhaoine atá nua sa réimse dul isteach i gceann de na grúpaí seo agus a fhios a bheith acu láithreach cad atá ar siúl. De réir a chéile ghlac mé níos mó baint leis an World Future Society thar thréimhse blianta, agus ní raibh sin ach tar éis dom rang a thógáil san ábhar cheana féin. Tá pobal cruinnithe darb ainm Speculative Futures, agus an Tionscnamh Todhchaíochtaí Dearaidh neamhbhrabúis agus comhdháil PRIMER mar thoradh air, tagtha chun cinn ó lucht eagraithe ar leithligh i gcathracha éagsúla le cúpla bliain anuas. Bhí sé dírithe den chuid is mó ar dhearthóirí agus spreagann sé rannpháirtithe “déantúsáin amach anseo” a dhéanamh (coincheapa ar an gcuma a bheadh ​​ar rudaí áirithe sa todhchaí agus conas a d’fhéadfadh siad feidhmiú), seachas smaointe agus coincheapa teoiriciúla a phlé. Ach tá an pobal oscailte do smaointe agus peirspictíochtaí éagsúla - léiríodh é seo go soiléir i dtéama chomhdháil PRIMER 2019: Futures for All. Tá an mana sin oiriúnach don réimse iomlán, mar go mbeidh duine ar bith atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoin réimse agus a áit a fháil ann in ann é a dhéanamh sa deireadh, cibé acu trí cheann dá iliomad pobail nó fiú trína dtaiscéalaíocht aonair féin. Is é an bun os cionn réimse atá sainmhínithe go leathan leis an gceann seo ná go bhfuil sé éasca do dhaoine a gcosán féin a rianú ann.

9. Cad é todhchaí an todhchaíochta?

Cuirtear go leor ar an gceist seo, cé go bhféadfadh nach mbeadh mo fhreagra chomh corraitheach is a bheadh ​​súil ag cuid acu. Go híorónta, nuair a dhéanaimid scrúdú ar an gcaoi ar fhorbair an réimse go dtí an lá inniu, níor imigh sé i bhfad óna bhunús. Úsáidtear go leor de na modhanna céanna a cruthaíodh nuair a forbraíodh an réimse den chéad uair, mar phleanáil cásanna agus vótáil delphi, inniu ar an mbealach céanna agus a bhí siad an uair sin. Sílim go bhfuil cúpla cúis leis seo: ar dtús, ní féidir leis an bpróiseas trínar féidir linn todhchaí leathan a shamhlú a bheith chomh sonrach sin. Cé go bhféadfadh sé go nglacfadh cleachtóirí aonair a gcuid féin ar conas na modhanna seo a chur i bhfeidhm, níl aon bhealach soiléir oibiachtúil ann chun an cleachtas a fhorbairt. Ach creidim go bhfuil cúis eile leis mar gheall ar an méid a luaigh mé sa cheist roimhe seo: go traidisiúnta bhí an réimse insular agus níor earcaíodh go gníomhach é chun a phobal a fhás, agus mar sin bhí sé comhdhéanta den chuid is mó d’fhir bhána aosta. Nuair a tháinig mé ar an eolas faoin World Future Society den chéad uair in 2012, fuair mé rud beag buartha nár nuashonraíodh a suíomh Gréasáin ó na 1990idí. Tá iarrachtaí gníomhacha déanta ag ceannairí na heagraíochta le déanaí chun bonn níos leithne a thabhairt isteach sa ghrúpa, agus mar sin tá súil agam nach mbeidh na 50 bliain amach anseo de thodhchaíocht idir an éagsúlacht mhéadaithe WFS seo agus an éagsúlacht níos mó grúpaí a luaigh mé sa cheist roimhe seo. bí cosúil leis an 50 deireanach.

Tuar amháin a bhfuilim muiníneach as go leor ná go mbeidh ról i bhfad níos lárnaí ag foghlaim meaisín agus teicnící gaolmhara i réamhaisnéis. D'oibrigh mé ar roinnt réamhaisnéis teicneolaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Georgia, atá ag brath ar thacair sonraí d'fhoilseacháin acadúla ar ábhair éagsúla taighde eolaíochta agus teicneolaíochta. Tá impleachtaí na hanailíse seo measartha gearrthéarmach, sa chreat ama 3-5 bliana, ach is féidir go hiomlán go bhféadfadh samhlacha níos ginearálaithe a bheith mar thoradh ar na samhlacha sonraí-tiomáinte seo - mar mhúnlaí casta bunaithe ar ghníomhairí - a d’fhéadfadh a bheith a úsáidtear chun réamh-mheas a dhéanamh ar an bhfadtéarma.

10. Conas is féidir le todhchaíocht cuidiú leis an tsochaí?

Phléigh mé an tábhacht leathan atá le smaointeoireacht fhadtéarmach dár sochaí i gCeist # 3, mar sin tabharfaidh mé freagra níos dírithe anseo. Thagair Dwight Eisenhower d’uachtarán coláiste uair amháin a dúirt “Tá dhá chineál fadhbanna agam, an práinneach agus an rud tábhachtach. Níl na práinneacha tábhachtach, agus ní bhíonn na daoine tábhachtacha práinneach riamh. " D'oibrigh Stephen Covey, A. Roger Merrill, agus Rebecca R. Merrill an déchaotamaíocht seo ina leabhar First Things First leis an Eisenhower Matrix i 1994, a shainaithníonn na bearta cearta le déanamh le haghaidh cineálacha éagsúla tascanna:

Maitrís Eisenhower

Cé gur scríobhadh an leabhar seo chun daoine a threorú chun a saol pearsanta agus gairmiúil féin a bhainistiú, tá an creat an-infheidhme maidir le conas agus cén fáth a chleachtann muid smaointeoireacht amach anseo ar scála níos mó. Tá an todhchaí fadtéarmach thar a bheith tábhachtach, ach toisc go bhfuil sé i bhfad ónár n-imní láithreacha, níl sé práinneach, agus mar sin baineann sé le Quadrant # 2, a dtugann na húdair air mar “cheathrú cáilíochta.” Ar an drochuair, is é an aicme tascanna seo is dóichí a dhéanfaimid faillí. Caitheann muid go leor ama ar thascanna a chreidimid atá práinneach, cibé an bhfuil siad tábhachtach nó nach bhfuil. Ní hé seo amháin toisc go bhfeictear go bhfuil na tascanna chomh láithreach, ach mar gheall ar an mbrú agus an sceitimíní adrenaline a mhothaímid go minic agus muid ag obair orthu - glaonn na húdair air seo mar “andúil phráinne.” Mar sin féin, de ghnáth ciallaíonn sé seo nach dtugtar aghaidh ar thascanna tábhachtacha fadtéarmacha mura mbíonn agus go dtí go mbíonn práinn leo.

Tá cúraimí áirithe ann atá práinneach agus tábhachtach, agus dá bhrí sin éilíonn Quadrant # 1 giota láidir airde. Mar sin féin, tiocfaidh na daoine a oibríonn le “mentality práinne” isteach i gCeathrú # 3 nuair a dhíscaoileann na cúraimí i gCeathrú # 1, agus bogfaidh na tascanna a bhfuil “mentality tábhachtach” acu go Quadrant # 2, a thugann níos mó ama dóibh réamh-mheas agus struchtúr a dhéanamh pleananna a ghlacfaidh le tascanna Quadrant # 1 sa deireadh. Is féidir na coincheapa seo a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar aon fhadhb nó leibhéal den tsochaí, agus i mbeagnach gach cás, beidh sochaithe agus eagraíochtaí níos athléimní, níos cothroime agus níos éifeachtaí mar thoradh ar am a chaitheamh i gCeathrú # 2.