Bouillabaisse to bulli - Conas memes a chruthú le haghaidh gníomhaíochtaí

Agus muid ag smaoineamh ar smaointe maidir le gníomhaíochtaí dár bhFéile i Londain, tá ár gcomhchathracha ag obair le daoine óga chun smaointe a chur ar bun.

Tháinig an Comharchumann le chéile ag an Deireadh Seachtaine Trasnáisiúnta i Sóifia chun na poncanna a cheangal idir gníomhaíochtaí a chuirfimis chun cinn sna cathracha - dúshlán cruthaitheach i bhfianaise na gcomhthéacsanna sóisialta agus léirmhínithe cultúrtha éagsúla ar na saincheisteanna!

Rud atá suimiúil ná an chaoi a gcuireann cuid de na cathracha níos mó gníomhaíochtaí ar aghaidh ná a chéile. Cur chuige “bouillabaisse” ina roghnaíonn tú na smaointe is úire ó do chathair agus iad a mheascadh le chéile chun na blasanna éagsúla go léir nó cur chuige “bulli” a nochtadh a bhaineann úsáid as teicnící eolaíochta agus ealaíne éagsúla chun smaointe a chomhdhlúthú in aroma uathúil?

Cad iad na cineálacha gníomhaíochtaí?

D'aithníomar na cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí seo a leanas agus comhlíonann gach ceann acu róil éagsúla.

1. Suiteálacha, leabharlanna beo & taibhithe

... roghnaithe as an gcaoi a gcruthaíonn siad na spásanna chun dúshlán a thabhairt faoin mbealach a tógadh muid le smaoineamh agus gníomhú

  • Suiteálacha ar úsáid an choirp mar chineál frithsheasmhachta coirp agus mar chineál nua rannpháirtíochta daonlathaí
  • Leabharlanna a chónaí le himircigh agus ár gcéadfaí éagsúla a úsáid chun téamaí uile na féile a fháil amach.
  • Léirithe ar an gcaoi a n-úsáidtear an corp i ngníomh polaitiúil, an méid is féidir a fhoghlaim ó amharclann fóraim chun daonlathas a achtú agus ciall a bhaint as an gcaoi a maireann imircigh agus conas is féidir linn SMS a úsáid chun draenáil inchinne a phlé.

2. Taispeántais, rólghlacadh agus amharcléirithe

… Roghnaithe de réir mar a chuireann siad an bealach a mothaímid le chéile faoi na saincheisteanna a bhíonn rompu agus na mianta a mbímid ag brionglóid fúthu

  • Taispeántais ó chartúin chun bochtaineacht agus easpa dídine a thuiscint chun noirm rialaithe sóisialta spásanna poiblí a thuiscint.
  • Drámaí Ról ó insamhladh a dhéanamh ar thionól daoine go dtí insamhalta a dhéanamh ar pharlaimint na hEorpa agus rólghlacadh a dhéanamh ar an gcaoi a maireann imircigh a saol.
  • Íomhánna den chaoi a mothaíonn imircigh ag trasnú na dteorainneacha agus i gcampaí coinneála chun léargas a fháil ar an gcaoi a mothaíonn daoine óga faoi bheith as obair.

3. Siúlóidí & ceardlanna

… Chun a chur ar chumas daoine breathnú ar an gcaoi ar féidir le comharsanachtaí smaointe agus smaointe nua a spreagadh maidir le todhchaíochtaí malartacha

  • Siúlóidí chun a fháil amach conas a mhaireann cultúir éagsúla sa chathair, trí léirithe agus cluichí, chomh maith le stair agóide agus roghanna eacnamaíocha eile a thuiscint agus ár ndíspreagadh agus ár n-éirí amach ag an ngéarchéim a thaispeáint.
  • Ceardlanna chun daonlathas aníos agus gníomhachtúlacht shibhialta a fhorbairt ag baint úsáide as spás oscailte agus aschuir a chruthú do mhargaí sóisialta de roghanna malartacha seachas tomhaltachas trí cheardaíocht mhalartach agus foghlaim conas eispéiris imirceach a thuiscint trí bhia a dhéanamh agus scéalta a roinnt.

4. Díospóireachtaí & díospóireachtaí scannáin

… Maidir leis an gcaoi a gcuireann siad ar chumas daoine eispéiris agus saincheisteanna coitianta a roinnt idir cathracha éagsúla

  • Díospóireachtaí ar gach rud ó thionchar Earrach na nArabach, tuiscint ar shlógadh sóisialta, na himircigh dofheicthe sa chathair, tionchar na himirce ar éiriú, chun tionchar na hidé-eolaíochta ar shlógadh sóisialta a thuiscint.
  • Scagthástálacha Scannán chun a thaispeáint cad iad na daoine a chaill siad nuair a bhogann siad thar lear, conas a thuigeann muid cultúr, conas a bhraitheann pobail Moslamacha san Eoraip agus i saol na nArabach an méid is féidir a fhoghlaim ó shlógadh ealaíonta.

Tagann trí memes nua as seo - cur isteach cruthaitheach na himirce i slógadh sóisialta, ról an chomhlachta i rannpháirtíocht dhaonlathach, agus faillí a dhéanamh ar conas maireachtáil le chéile sa chathair. Cad é a d’fhéadfadh na coincheapa seo a nascadh le chéile?