Albert Boufarah Déantar cur síos ar conas Do Phobal a thabhairt le chéile chun athchúrsáil a dhéanamh

Albert Boufarah Déantar cur síos ar conas Do Phobal a thabhairt le chéile chun athchúrsáil a dhéanamh

Is riachtanas iad gníomhartha aonair maidir le hathchúrsáil go freagrach, fiú más cosúil go bhfuil siad beag. Mar sin féin, is féidir le gníomhartha grúpa nó pobail a bheith thar a bheith cumhachtach freisin. Cé go bhféadfadh sé a bheith sáraitheach, tá go leor bealaí réasúnta simplí ann chun athruithe ar mhórscála a dhéanamh i do phobal maidir le dramhaíl. Mar shampla, is éard atá i gceist le tiomáint athchúrsála a eagrú, imeacht síntiús, nó clár múirín a fhorbairt do scoil áitiúil gach modh chun cleachtais láidre athchúrsála a chur chun cinn i do phobal. Is fiontraí é Albert Boufarah agus POF SAMR Inc., ionad athchúrsála atá lonnaithe i Lakewood, New Jersey. Trína thréimhse mar POF ar SAMR, d’fhoghlaim sé go leor faoi thábhacht athchúrsála agus na bealaí éagsúla chun daoine a spreagadh chun a bheith páirteach. Coinnigh ort ag léamh ar feadh ceithre bhealach chun do phobal a thabhairt le chéile le hathchúrsáil, de réir Albert Boufarah.

Ceiliúradh a dhéanamh ar Lá na Cruinne mar Phobal

Tionóltar Lá na Cruinne gach bliain ar 22 Aibreán. Is bealach iontach é an saoire idirnáisiúnta seo a cheiliúradh chun suim a chur ag do phobal in athchúrsáil agus sa timpeallacht i gcoitinne. Ní amháin gur leithscéal é imeacht spraoi a reáchtáil, ach is bealach é chun oideachas a chur ar na daoine i do bhaile faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag a ngníomhartha aonair, mar athchúrsáil, ar an phláinéid. Chun daoine a bheith páirteach ann, smaoinigh ar shraith léachtaí a óstáil ina dtagann muintir an bhaile éagsúla atá eolach ar an gcomhshaol, b’fhéidir ollamh eolaíochta i gcoláiste áitiúil nó oifigeach rialtais, agus pléigh tábhacht an athchúrsála i suíomh poiblí roimh Lá na Cruinne.

Chun cabhrú le leanaí tábhacht na saoire a mhúineadh do leanaí chomh maith le tábhacht an athchúrsála, smaoinigh ar oíche scannáin a óstáil agus scannán faisnéise nó cineál eile scannáin oideachais a thaispeáint ar an gcomhshaol. Faoi dheireadh, ní féidir leat dul cearr ag ceiliúradh Lá na Cruinne le tionscnamh glanta pobail. Dar le Albert Boufarah, ní amháin go bhfuil sé thar a bheith éasca imeacht den chineál seo a eagrú ach taispeánfaidh sé do dhaoine cé chomh furasta agus fiúntach is féidir é a bheith chun obair dheonach a dhéanamh agus aire a thabhairt don timpeallacht.

Tiomáint Athchúrsála a eagrú

Ar an dara dul síos, dearbhaíonn Albert Boufarah gur bealach iontach é tiomáint athchúrsála a eagrú i do chomharsanacht chun an pobal a thabhairt le chéile chun athchúrsáil a dhéanamh. Déan beagán taighde roimh ré le fáil amach an bhfuil ionad athchúrsála áitiúil ann nó fiú carthanas a bhféadfadh ábhair in-athchúrsáilte a bheith ag teastáil uaidh. Ón áit sin, faigh suíomh, b’fhéidir scoil áitiúil nó teach duine éigin, áit ar féidir le baill an phobail a gcuid earraí in-athchúrsáilte a thabhairt leo. Déan soiléir cé na cineálacha earraí a bhfuil fáilte rompu - buidéil, gloine, nuachtáin, plaisteach, srl.… - agus nuair a bheidh siad tite amach, déan socrú go dtiomáinfear iad chuig an iosta athchúrsála nó carthanas de do rogha féin. Go hidéalach, déan iarracht imeacht den chineál seo a óstáil uair sa mhí ar a laghad.

Cruthaigh Suíomh Scaoilte le haghaidh R-Dramhaíola

De réir Albert Boufarah, is feiniméan measartha gairid é r-dramhaíola mar gheall ar ardú tapa na teicneolaíochta. Tá an dola as sean ríomhaire nó fón póca a chaitheamh i líonadh talún an-ard, agus is é sin an fáth go molann Boufarah láithreán fágála áitiúil a chruthú le haghaidh r-dramhaíola i do phobal. Bheadh ​​an suíomh seo go sonrach le haghaidh seanfheistí atá fós feidhmiúil ach nach dteastaíonn ón duine a thuilleadh. Is áit iontach iad scoileanna chun earraí den sórt sin a fhágáil amach mar is minic go mbíonn ríomhairí nó táibléid de dhíth orthu dá gcuid mac léinn. Reach chuig cúpla scoil le fáil amach an mbeadh suim acu a bheith ina suíomh ainmnithe fágála le haghaidh gairis leictreonacha athúsáidte sa chomharsanacht.

Ócáid Síntiús a óstáil

Ócáid eile chun an pobal a chur ar bís faoi athchúrsáil is ea tiomáint síntiús. Ócáid is ea tiomáint síntiús ina n-iarrtar ar rannpháirtithe sean bréagáin, éadaí, troscán agus go leor eile a thabhairt chuig páirc nó ionad áineasa áitiúil. Tugtar cuireadh do lucht freastail sóisialú agus ag deireadh na hócáide, tugtar gach earra a bhronn siad ar charthanas áitiúil. Molann Albert Boufarah gurb é seo an bealach iontach chun daoine a spreagadh nach bhféadfaí a chur i gcéill earraí a fhágáil ag carthanas leo féin. Trí ghné shóisialta a chur le deonú agus athchúrsáil, cuirfidh sé níos mó spéise ar do phobal páirt a ghlacadh mar is féidir leo a dteach a ghlanadh gan é a thabhairt chuig an dumpáil.