Tosaithe AgriFoodTech - seo conas dul i mbun comhráite cothromais phríobháidigh.

De réir mar a fhorbraíonn gnólachtaí nuathionscanta AgriFoodTech a straitéis tiomsaithe airgid, is é ceann de na comhpháirteanna ar cheart dóibh straitéis shonrach a thógáil dó ná comhráite féideartha le hinfheisteoirí cothromais phríobháidigh. Níor cheart go mbeadh sé ina phríomhghné straitéiseach - ba cheart go mbeadh caipiteal fiontair, caipiteal fiontair corparáideach agus fiachas fiontair i gceist leis sin fós. É sin ráite, ba cheart do gach tosaithe roinnt ama a chaitheamh ag plé agus ag tógáil straitéise timpeall ar chomhráite cothromais phríobháidigh ar dhá phríomhchúis:

  1. Tá infheisteoirí cothromais phríobháideacha difriúil ná cineálacha infheisteoirí eile.
  2. Is é is dóichí go bhfeicfidh infheisteoirí cothromais phríobháideacha AgriFoodTech mar dheighleog infheistíochta ionchasach spéisiúil.

Siúilimid trí gach ceann de na cúiseanna seo níos doimhne.

Tá infheisteoirí cothromais phríobháideacha difriúil ná cineálacha infheisteoirí eile.

Tá infheisteoirí cothromais phríobháideacha difriúil ná cineálacha infheisteoirí eile toisc go smaoiníonn siad ar infheistíochtaí ar bhealach difriúil. Lorgaíonn caipitlithe fiontair (VC) geallta de mhéid aon-adharcach le bunaitheoirí iontacha agus tarraingt luath, is maith leo mínithe pithy “Uber for X” ar a bhfuil nó a dhéanann an tosaithe ionas gur féidir leo gnólachtaí nuathionscanta a chatagóiriú agus a chur i gcomparáid go tapa, agus déanann siad punann infheistíochta. geallta a éilíonn payoff unicorn amháin chun déanamh suas do na hinfheistíochtaí go léir a thiocfaidh chun bheith ina ngnólachtaí nuathionscanta marbh nó ina n-singil agus ina ndúbailt trí ghníomhaíocht chumaisc agus éadála. Tá infheisteoirí fiachas fiontair (VeD) cosúil lena chéile, ach b’fhearr leo oibriú le sócmhainní comhthaobhaithe cosúil le trealamh agus a dtuairisceán a dhéanamh ar mheascán de sheirbhís fiachais agus barántais. Is minic a bhíonn an oiread spéise ag caipitlithe fiontair corparáideacha (CVC) sa luach straitéiseach is féidir le hinfheistíocht a sholáthar agus atá siad faoi na torthaí eacnamaíocha féideartha. Is féidir le hinfheisteoirí VC, VeD, agus CVC go léir straitéis infheistíochta níos mó a bheith acu, ach den chuid is mó infheistíonn siad chun toradh a fháil go díreach ó fhás an tosaithe a ndéanann siad infheistíocht ann.

I gcomparáid leis sin, is minic a thosaíonn gnólachtaí cothromais phríobháidigh (PE) le cuspóir infheistíochta níos mó ná an infheistíocht sin amháin. Tá tionchar mór aige seo ar an gcaoi le tabhairt faoin gcomhrá. Mar shampla, chuaigh gnólacht cothromais phríobháideach i dteagmháil le ceann de na gnólachtaí nuathionscanta a mbím ag obair leo agus iad ag ardú $ 10 milliún ($ 10M). Díríodh na díospóireachtaí tosaigh ar an ngnólacht Corpoideachais an babhta iomlán a thógáil ar luacháil réamh-airgid $ 20M. De réir mar a chuaigh an plé ar aghaidh, mhéadaigh na huimhreacha go $ 20M ar réamh-airgead $ 40M (agus arís thógfadh an t-infheisteoir an babhta iomlán $ 20M gan aon infheisteoirí eile) agus ina dhiaidh sin go $ 50M ar réamh-airgead $ 100M.

Tabhair faoi deara go mbeadh 33% den chuideachta féin ag an infheisteoir i ngach ceann de na 3 chás tar éis na hinfheistíochta. Mar sin cén fáth go raibh siad toilteanach a n-infheistíocht ionchasach a mhéadú ó $ 10M go $ 50M thar roinnt míonna gan aon cheann de na dí-risíocht thraidisiúnta a theastaíonn de ghnáth chun luachálacha réamh-airgid a mhéadú? Creidim go raibh dhá chúis lárnacha ann. Ar dtús, thaitin an bunaitheoir tosaithe agus an POF go mór leo mar oibreoir agus mar smaointeoir straitéiseach a raibh an cumas acu buachan ina spás. Ar ndóigh, tá an fachtóir seo ag brath go mór ar chásanna, agus aontaím lena measúnú. Tá an bunaitheoir seo láidir i gcinnteoireacht oibríochtúil agus straitéiseach. Ar an dara dul síos, chonaic siad an bunaitheoir mar dhuine a d’fhéadfadh deiseanna comhlántacha a bhainistiú, agus ba é an phríomhchúis go raibh siad ag smaoineamh ar airgead breise a infheistiú níos mó ná mar a bhí an tosaithe ag iarraidh tiomsú airgid ná a gcreideamh dá mbeadh níos mó ar phláta an bhunaitheora go bhféadfaidís an raon feidhme nua a bhainistiú go héifeachtach .

Seo roinnt samplaí de straitéisí rathúla rollup (ní dhéanfaí ach Kraft a mheas áit ar bith in aice leis an spás AgriFoodTech, ach is samplaí maithe iad uile den chaoi a ndéantar drámaí rollaithe a fhorghníomhú).

Sa chás seo, rinne bunaitheoir an tosaithe meastóireacht ar dhá rogha fhéideartha chun tacú leis an infheistíocht bhreise; (1) dráma fála chun déantúsóirí comhpháirteanna an tslabhra soláthair a chomhtháthú go hingearach; agus (2) dráma rollacháin chun deighleog in aice láimhe a chomhdhlúthú a thabharfadh ionchais ardchumais d’fhoireann díolacháin an tosaithe a dhúnadh. Rinneadh anailís ar an bpíosa comhtháthaithe ingearach agus socraíodh nach raibh go leor fáis ioncaim ann chun an riosca comhtháthaithe a chosaint. Is é seo an rud ba cheart do gach tosaithe breathnú air agus i mo thaithí féin tá go leor lascaine ann - tá riosca comhtháthaithe ann le gach éadáil, lena n-áirítear príomhchuspóirí coinneála fostaithe agus mí-ailínithe (ceangailte de ghnáth le gnóthachain a thuilleamh) mura ndéantar téarmaí a chaibidliú chun toradh atá cothromaithe ar a laghad.

Ar an gcaoi chéanna, rinneadh comhdhlúthú na deighleog in aice láimhe a mheas agus cé go raibh iarrthóirí ann bhí riosca suntasach ann freisin nach nglacfadh an bonn custaiméirí leis an deis nua chun táirgí a cheannach ag an ráta a theastódh chun tacú leis an tsamhail airgeadais a d’oibrigh don ghnólacht Corpoideachais. Níl sé seo neamhchoitianta le samhlacha gnólachtaí Corpoideachais, agus bíonn an t-am chun an tumadh domhain a dhéanamh ar shláinteachas ag seiceáil na huimhreach i gcónaí chomh luath agus is féidir ionas nach gcaitheann tú am ag dul ar thóir samhail ionchasach nach bhfuil seans ar bith ann an tacar ceart uimhreacha a bhualadh. Tá costas deise na gníomhaíochta seo ar fhoireann bheag an-mhór.

Sa chás seo, chinn an bunaitheoir gan an infheistíocht Corpoideachais a thógáil agus bhog sé ar aghaidh le feachtas traidisiúnta tiomsaithe airgid caipitil fiontair a d’éirigh go maith. Ba cheart do gach bunaitheoir tosaithe agus POF aird a thabhairt ar phríomhchúiseanna an bhunaitheora as gan leanúint leis an bplé: (1) má d’infheistigh an gnólacht Corpoideachais, chuaigh an geall ó gheall oibríochtúil ar an am tosaithe mar a bhí sé tógtha le bheith ina gheall difriúil ar an gcumas a bheith GM don eintiteas iomlán nua - measadh go raibh sé seo riosca; agus (2) dá mbeadh an gnólacht Corpoideachais sásta $ 50M a infheistiú ar réamh-airgead $ 100M anois, bheadh ​​suim acu i sraith téarmaí infheistíochta níos fearr fós i gceann dhá bhliain tar éis don tosaithe an straitéis a bhí leagtha amach san fheachtas tiomsaithe airgid fiontair a fhorghníomhú. . Dúirt an dara réasúnaíocht liom go raibh an bunaitheoir muiníneach ina gcumas an plé le gnólachtaí Corpoideachais a chur i gcrích agus a chur siar go pointe níos déanaí nuair a bheadh ​​níos mó suim acu an plé a bheith acu.

Mar sin, chun achoimre a dhéanamh ar an bpointe - féachann VC, VeD, agus CVC ar an infheistíocht atá á déanamh acu go príomha mar thairiscint neamhspleách, agus i go leor cásanna féachann cothromas príobháideach ar an infheistíocht chéanna le tairiscint infheistíochta comhiomlán nó rolladh suas. Cruthaíonn sé seo sraith éagsúil cúinsí straitéiseacha do bhunaitheoirí, agus is é sin an fáth gur cheart dóibh smaoineamh ar an mbealach a rachaidh siad i mbun díospóireachtaí Corpoideachais sula rachfar i dteagmháil leo.

Is é is dóichí go bhfeicfidh infheisteoirí cothromais phríobháideacha AgriFoodTech mar dheighleog infheistíochta ionchasach spéisiúil.

I bhfianaise na gníomhaíochta a rinneadh le déanaí in AgriFoodTech, is dóigh go rachaidh gnólachtaí Corpoideachais i dteagmháil le níos mó tosaithe AgriFoodTech. Le IPO luachála aon-adharc ó Beyond Meat agus tiomsú airgid luachála aon-adharc le Impossible Burger, is léir go bhfuil an spás malartach próitéine ag téamh suas d’infheisteoirí (agus do ghnólachtaí nuathionscanta le samhlacha soladacha réidh le scála). Is é mo thuairim go mbeidh níos mó suime ag gnólachtaí corpoideachais as na himeachtaí seo.

Is é an IPO Beyond Meat an cineál toraidh a ghineann spéis bhreise infheisteora chun toradh comhchosúil a fháil ó chuideachtaí eile sa spás céanna.

Seo mo réasúnaíocht. Smaoinigh ar an méid gnólachtaí corpoideachais a infheistíonn. Lorgaíonn siad sócmhainní tearc-luacháilte ar féidir leo a cheannach íseal, a d’fhéadfadh a rolladh suas le gnólachtaí nuathionscanta eile i dtoradh suim-is-níos mó ná na codanna, agus bíonn siad réidh le haghaidh imeachta nuair a fhaigheann infheisteoirí eile an spás amach. blianta tar éis don ghnólacht Corpoideachais a bheith ann ar dtús agus roinnt geallta infheistíochta maithe a dhéanamh. Tá go leor sócmhainní tearc-luacháilte ag AgriFoodTech toisc go dtógann sé níos mó ama ioncam a fháil. Ní mór do ghnólachtaí tosaithe rudaí a thógáil, é a thástáil i réimsí, agus go leor de a mhonarú chun ioncam a fháil de réir scála - agus má dhéantar réiteach an tosaithe a sheachadadh mar sheirbhís tá riachtanais chaipitil neamhghnácha arda agat toisc go gcaithfidh tú fardal a iompar agus fanacht leis an ioncam seirbhíse le teacht suas san fhadtéarma. Ar na cúiseanna sin, is minic a bhíonn luachálacha do go leor gnólachtaí nuathionscanta AgriFoodTech níos ísle ag céimeanna inchomparáide ná codanna tosaithe eile.

Comhcheangail na luachálacha réasúnta níos ísle le gníomhaíocht infheistíochta luathchéime suntasach ó infheisteoirí síl agus infheisteoirí aingeal (cosúil le Siondacáití AngelList agus feithiclí infheistíochta aingeal eile) agus tá a lán sócmhainní tearc-luacháilte agat sa deighleog. Cuir leis sin an réaltacht go bhfuil dollar infheistíochta AgriFoodTech ró-ualaithe faoi láthair i dtreo na gcéimeanna infheistíochta níos luaithe (síol agus aingeal) agus ró-ualaithe i dtreo infheistíochtaí níos déanaí (sa raon infheistíochta $ 25-50M +). Ciallaíonn na dollar luatha seo go léir a bhfuil easnamh dollar níos déanaí orthu go bhféadfadh sé go mbeadh sé deacair ar go leor gnólachtaí nuathionscanta atá in ann maoiniú tosaigh a fháil maoiniú níos déanaí a fháil. Seo go díreach an cás a bhíonn á lorg ag gnólachtaí Corpoideachais - sócmhainní tearc-luacháilte a bhfuil tarraingt áirithe orthu ach atá ag streachailt lena gcéad tiomsú airgid mór eile a chur i gcrích.

Sílim go gcuirfidh na torthaí próitéine malartacha brú ar go leor gnólachtaí Corpoideachais féachaint ar an spás próitéine malartach, agus tosóidh cuid acu ag lorg a ndeiseanna infheistíochta Beyond Meat nó Dodhéanta Burger féin. Féachfaidh daoine eile ar chatagóirí AgriFoodTech agus féach an bhfuil deiseanna infheistíochta i ndeighleoga in aice láimhe. Feicfidh siad fíorfhadhbanna amhail an ganntanas saothair, dúshláin sábháilteachta bia, agus saincheisteanna maidir le cáilíocht agus infhaighteacht uisce, agus tuigfidh siad gur dóichí go réiteofar iad seo trí nuálaíocht agus gnólachtaí nuathionscanta (agus teastaíonn infheistíocht chun iad a bhaint amach).

Mar sin, cad ba cheart do tosaithe AgriFoodTech a dhéanamh le hullmhú do phlé infheisteora Corpoideachais, agus conas ba cheart dóibh freagairt nuair a dhéanann infheisteoir Corpoideachais teagmháil leo?

  1. Tuiscint a fháil ar na buntáistí agus na rioscaí do do chás. D’fhéadfadh go ndéanfadh infheistíocht Corpoideachais ciall do do thosaithe, ag brath ar do chuspóirí fadtéarmacha agus ar do straitéis fhoriomlán. Is é an sochar ná go bhféadfá infheisteoir an-tiomanta agus deis níos mó a bheith agat. Is é an riosca atá ann ná go gcríochnóidh an t-infheisteoir i go leor cásanna ag glaoch ar na seatanna, agus go bhféadann sé do vóta a shárú i gcásanna áirithe.
  2. Bíodh tuiscint bhunúsach agat ar na cásanna dóchúla éadála / rollaithe Corpoideachais. Mar atá sa sampla thuas, smaoinigh ar chomhtháthú an tslabhra soláthair agus deighleoga in aice láimhe ar féidir leo deiseanna do chustaiméirí a luathú. Agus freagra bunúsach agat ar an gceist "cad a dhéanfá le $ 50M?" is cleachtadh machnaimh mhaith é i gcónaí.
  3. Chomh luath agus a thaispeánann an gnólacht Corpoideachais, éist lena gcuspóirí agus leis na torthaí inmhianaithe fadtéarmacha. Cuir go leor ceisteanna go luath chun iarracht a dhéanamh leibhéal eolais agus suime an ghnólachta Corpoideachais i do spás agus an deis fhoriomlán a fháil amach. Faigh amach céard a thabharfadh bua don infheistíocht óna taobh féin den tábla, agus ansin déan meastóireacht ar cé chomh dóchúil is atá an toradh sin má théann tú síos ar an gcosán i dtreo infheistíochta Corpoideachais.
  4. Labhair le do Bhord agus le comhairleoirí eile faoin mbealach is fearr chun tosaigh. Seo ceann de na cúiseanna a bhfuil Bord agat agus, i go leor cásanna, Bord Comhairleach. Faigh ionchur uathu ar an straitéis, ar na himreoirí atá i gceist, agus ar rudaí le machnamh a dhéanamh sula ndéanfaidh tú na cinntí chun (1) plé domhain a bheith agat leis an ngnólacht Corpoideachais; agus (2) an infheistíocht Corpoideachais a ghlacadh.

Achoimre Feidhmiúcháin

Ba cheart go mbeadh straitéis ag gnólachtaí nuathionscanta AgriFoodTech do chomhráite cothromais phríobháidigh (PE) sula dtaispeánfaidh an gnólacht Corpoideachais le chéile ar dhá chúis. Ar dtús, féachann gnólachtaí Corpoideachais ar straitéis infheistíochta ar bhealach difriúil seachas gnólachtaí caipitil fiontair, gnólachtaí fiachais fiontair, agus infheisteoirí fiontar corparáideach, ag díriú go minic ar straitéis fála agus rollup chomh mór leis an bpríomhinfheistíocht sa tosaithe. Ar an dara dul síos, cuirfidh imeacht unicorn Beyond Meat agus an tiomsú airgid unicorn le Impossible Burger brú ar níos mó gnólachtaí Corpoideachais féachaint ar an spás AgriFoodTech le haghaidh sócmhainní tearc-luacháilte ar féidir leo infheistíocht a dhéanamh iontu. Ba cheart do bhunaitheoirí tosaithe ceithre rud a dhéanamh nuair is mian le gnólacht Corpoideachais freastal: (1 (b) buntáistí agus rioscaí infheistíochta Corpoideachais a thuiscint; (2) tuiscint bhunúsach a bheith acu ar na cásanna dóchúla éadála / rollaithe Corpoideachais a bheadh ​​an-spéisiúil do ghnólacht Corpoideachais; (3) éisteacht le cuspóirí agus toradh inmhianaithe an ghnólachta Corpoideachais le fáil amach an bhfuil do thosaithe oiriúnach go maith; agus (4) labhair le do Bhord (agus leis an mBord Comhairleach má tá ceann agat) faoi na roghanna agus na tosca straitéiseacha atá le breithniú nuair a dhéanann tú meastóireacht ar an infheistíocht Corpoideachais. Sa deireadh, caithfidh bunaitheoir an tosaithe an glao a dhéanamh, ach ba cheart go gcabhródh na 4 chéim seo leat cinneadh eolasach a dhéanamh faoin méid ama a chaithfidh tú ar na díospóireachtaí Corpoideachais agus an bhfuil sé ciallmhar an infheistíocht a shaothrú.