Ginearál ar scor agus Navy SEAL ar conas a bheith i do cheannaire ceart le linn na ráige coronavirus

Leis an nGinearál Stan McChrystal agus Chris Fussell

Ó Eanáir 2020, tá go leor againn tar éis féachaint ar scaipeadh an coronavirus agus ar fhreagairtí rialtais agus gnólachtaí araon le spéis agus uafás. Bhí na patrúin tarchuir neamh-intuartha agus deacair a bhrath. Agus méadaíonn an dá athróg sin - atá deacair a thuar, atá deacair a bhrath - cé chomh dúshlánach atá sé d’institiúidí móra - cosúil le rialtais agus corparáidí - fios a bheith acu conas freagairt go héifeachtach.

Meabhraíonn na breathnuithe seo dúinn na míonna luatha a bhí againn agus muid ag troid in aghaidh Al Qaeda san Iaráic: Rinneamar ár ndícheall coinneáil suas le luas na n-imeachtaí, bhí gá againn le gnáthrialacha bainistíochta a fhoghlaim agus b’éigean dúinn foghlaim a bheith i gceannas ar bhealach iomlán nua.

De réir mar a d’fhás an troid níos foréigní, b’éigean dúinn ár gcleachtais ceannaireachta agus bainistíochta a oiriúnú go rud atá difriúil go radacach. Agus áiríodh leis sin ár straitéis a ailíniú fad is a bhí ár dtascfhórsa scaipthe ar fud 27 tír - go minic mar dhaoine aonair nó i bhfoirne an-bheag. Bhí sé níos tábhachtaí ár ndaoine a chur níos gaire don fhadhb ná a chéile, agus scaipeadh an fhadhb ar fud an domhain. Ach ní fhéadfaimis an sineirgíocht a thagann go traidisiúnta as muinín, cumarsáid leanúnach agus gaireacht choirp a chailleadh.

Éilíonn freagairt líonraithe cosúil leis an coronavirus freagairt líonraithe den chineál céanna; beidh eagraíocht ar bith taobh thiar de, agus teipfidh uirthi sa deireadh, má tá sí ag brath go hiomlán ar ghnáth-mhaorlathas agus ar chomhroinnt faisnéise go mall. Seo thíos roinnt bealaí is féidir le ceannairí a n-eagraíochtaí a threorú ar bhealach níos éifeachtaí tríd an bhfuinneog chriticiúil seo.

Cumarsáid a dhéanamh

Tá sé deacair oibríochtaí a chomhordú i measc daoine atá scaipthe go fisiciúil. Ní thagann cuid mhaith den chumarsáid a chuireann ar chumas an chuid is mó eagraíochtaí feidhmiú i gcainéil Slack, teachtaireachtaí meandaracha, ríomhphoist nó glaonna teileafóin. Is idirghníomhaíochtaí gearra i hallaí nó timpeall meaisíní caife na heilimintí ceilte d’idirghníomhaíocht an duine a chruthaíonn sineirgíocht, ach a chothaíonn muinín agus muinín freisin.

Má chailleann tú na hidirghníomhaíochtaí sin i dtimpeallacht iargúlta oibre, ní mór do cheannairí tosú ag cumarsáid níos rialta agus níos fairsinge lena n-eagraíocht. Ní leor ríomhphost amháin. Cinntigh go rialta d’fhostaithe go bhfuil do ghnó chun a phróisis agus a iompraíochtaí a oiriúnú chun cianobair a dhéanamh chomh neamh-suaiteach agus is féidir. Tosaigh ag cur in iúl na bealaí nua a mbuailfidh daoine le chéile, faisnéis a roinnt agus cinntí a dhéanamh de réir mar a aistreoidh do chuideachta, nó codanna de do chuideachta, go stádas iargúlta oibre.

Socraigh spriocanna réalaíocha

Ní gnó mar is gnách é seo, ach is féidir go n-éireoidh leat fós. Is é an ról atá agat mar cheannaire a bheith macánta ó thaobh na rudaí is féidir a bhaint amach sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn de réir mar a leanann an cur isteach seo ar aghaidh ar fud an gheilleagair. Déan spriocanna agus amlínte a athbhreithniú más gá, ach fíorspriocanna a chur in iúl. Is é an rud is fearr is féidir leat a dhéanamh ná daoine a choinneáil dírithe ar phlean insroichte a thuigeann siad go soiléir. Is é an rud is measa is féidir leat a dhéanamh ná neamhaird a dhéanamh, i do chumarsáid inmheánach, ar na tionchair atá ag sracadh ar fud an gheilleagair cheana féin.

Bí foighneach

Ní raibh suaitheadh ​​mar seo ag go leor d’fhostaithe, go háirithe na cinn is óige, ina ngairmeacha beatha. Beidh baill teaghlaigh a mbeidh tionchar ag an coronavirus ar chuid acu nó beidh siad an-imníoch faoi bhall teaghlaigh a bheith tinn. Is dóigh go n-athróidh sé seo go léir athruithe ar iompar, riachtanais mhéadaithe chun am saor a thógáil, agus súil le cloisteáil óna gceannaireacht níos rialta. Bí foighneach, ach tosú ag cumarsáid anois. Is ortsa atá an fhreagracht mar cheannaire a bheith ina fhoinse socair agus seasmhach dóibh.

Béasaíocht athbhreithnithe

Ullmhaigh inniu le haghaidh obair iargúlta le hiniúchadh TF. Déan cinnte go bhfuil rochtain agat ar an líon ceart ceadúnas agus suíochán óstach do bhogearraí teileachomhdhála físe ard-deireadh. Déan athbhreithniú ar phrótacail slándála le d’fhostaithe - ní amháin prótacail VPN, ach béasaíocht iargúlta mar nach nglacann siad glaonna oibre rúnda ó shiopaí caife.

Ainmnigh fostaí chun cruinnithe a reáchtáil

Tosaigh anois chun a chinntiú go bhfuil do chomhpháirtithe foirne compordach le do bhogearraí cruinnithe iargúlta. Tá sé an-dúshlánach don duine atá ag reáchtáil an chruinnithe cruinnithe a reáchtáil le fórsa saothair atá go hiomlán iargúlta. Ceap rialtóir cruinnithe a ritheann an clár oibre agus a choinníonn an cruinniú ag sreabhadh go réidh. Níor cheart gurb é seo an feidhmeannach sinsearach - ba chóir go mbeadh siad dírithe ar éisteacht agus ceisteanna a chur; ach níor chóir go mbeadh sé ina ghlacadóir nótaí sóisearach ach an oiread. Nuair a d’úsáid ár dTascfhórsa cruinniú iargúlta laethúil mar bhunchloch eagraíochta domhanda a reáchtáil, b’éigean dúinn a bheith disciplínithe faoi láithreacht ceannaireachta sinsearaí ar cheamara: Féach gafa, cuir ceisteanna nach bhfuil nó níl, bíodh ainm an duine ag faisnéisiú agus ag caint. dóibh mar dhaoine. Beidh tionchar díréireach ag na hiompraíochtaí ceannaire seo atá cosúil go mion ar thon eagraíochta le linn stádas iargúlta oibre.

Ceann foirne a cheapadh

Is féidir an cúram sonrach a chur ar cheannasaí foirne maoirseacht a dhéanamh ar aistriú go stádas iargúlta oibre. Tá tú ag athrú an chaoi a bhfeidhmíonn d’eagraíocht ach fós ag éileamh ardchaighdeáin agus torthaí. Teastóidh cúnamh uait chun é sin a thiomáint - agus is é ceann foirne cumhachtaithe an t-arm is mó atá agat. Fiú mura n-úsáideann d’eagraíocht an teideal, nó mura féidir leat duine a shnoí go lánaimseartha, bíodh a fhios agat cé leis ar féidir leat sannadh breise a fháil do na míonna amach romhainn chun cabhrú leat cruinnithe iargúlta agus cinnteoireacht iargúlta a reáchtáil go tapa agus go muiníneach .

Ní próiseas simplí nó éasca é seo. Thóg sé roinnt blianta dúinn an tsamhail iargúlta stádais seo a chur ag feidhmiú ar leibhéal gan uaim sa troid i gcoinne Al Qaeda, ach tharla sé sin toisc nach raibh aon smaoineamh soiléir againn ag an tús cad a theastaigh uainn a bheith. Sa lá atá inniu ann, tá an bhagairt follasach agus cosúil - bagairt líonra atá ag leathnú go tapa. Agus sainordú an-soiléir is ea an gá le hidirghníomhaíocht shóisialta a laghdú go mór. Chun é a bhaint amach, díreach mar a bhí againn in Oibríochtaí Speisialta, éileoidh sé seo ar cheannairí tosú ag gníomhú inniu agus tús a chur le ceann de na dúshláin is mó a bheidh roimh cheannaire ar bith ina ghairm bheatha: Glac leis agus tosóidh tú ag réiteach na faidhbe is deacra atá romhat. sula dtaispeánfar an treoir déanamh amhlaidh. Má tá tú ag fanacht leis an treoir, tá tú ag titim taobh thiar den bhagairt mhéadaitheach seo cheana féin. Ach cosúil le haon cheann de na fadhbanna is deacra sa stair, féachfaidh ceannairí le réiteach seasta agus toilteanas chun gnímh linn.