Glasphlean do chéad fhoireann bainistíochta eile ar an láthair

Cuirfidh sé seo cosc ​​ar do chuideachta éirí as a chéile

In 2015, chuaigh mé leis an bhfoireann bainistíochta ag Pluralsight, an leabharlann oiliúna ar líne is mó ar domhan d’fhorbróirí, gairmithe TF, agus gairmithe oiliúna cruthaitheacha.

Coicís tar éis dom mo ról nua a thosú, chuir ár bhfoireann faoi ghlas i seomra óstáin gan fhuinneog (in aice leis an trá ... chun é a dhéanamh níos brúidiúla) dár bhfoireann bainistíochta ráithiúil lasmuigh den chuideachta.

Ó luath ar maidin go déanach san oíche, phléamar dúshláin agus deiseanna tábhachtacha dár ngnó. Trí lá ina dhiaidh sin, d’eascair muid ónár dtaithí ar phrionsabail chorparáideacha straitéiseacha shoiléire don ráithe atá le teacht - príomhthosaíochtaí suntasacha.

Bhí ár bhfís soiléir agus neartaíodh ár gcaidrimh leis an eispéireas roinnte a bhaineann le hamharc a dhéanamh ar na rudaí crua le chéile. Thairg suíomhanna ráithiúla ár bhfoireann bainistíochta an deis athghrúpáil, teagmhálacha nua a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh.

Is féidir le cúpla lá i bhfoireann bainistíochta seachtrach a bheith díreach mar a d’ordaigh an dochtúir cothromaíocht a athbhunú, do nasc le d’fhoireann a neartú, agus a chinntiú nach dtéann tú ar strae ón gcosán.

Nuair a bhíonn gnó á rith agat, bíonn tú ag taisteal milliún míle sa nóiméad. Tosaíonn siad tinte agus déanann siad troid orthu. Tá tú níos mó fiailí ná mar a theastaíonn uait.

Lá i ndiaidh lae tá sé beagnach dodhéanta breithiúnas a thabhairt le héileacaptar suas le 950 méadar an bhfuil tú ag díriú ar na tosaíochtaí cearta. Déan dearmad ar an am chun caidrimh phiaraí a thógáil.

D’fhéadfadh sé gur cosúil le síoraíocht é seisiún pleanála straitéisí a chríochnú as líne, ach d’fhéadfadh cúpla lá i bhfoireann bainistíochta seachtracha a bheith díreach mar a d’ordaigh an dochtúir cothromaíocht a athbhunú, do nasc le d’fhoireann a neartú, agus a chinntiú go Níl tú ag tiomáint as na ráillí.

Socraigh deireadh agus smaoinigh ar na daoine ar mhaith leat cuireadh a thabhairt dóibh

D’ardaigh bunaitheoir céaduaire TJ Parker, POF PillPack, os cionn $ 93 milliún agus scála sé a chuideachta chuig níos mó ná 400 fostaí ar fud na cuideachta. Eochair thábhachtach do rath a foirne?

Cumarsáid. Molann TJ lasmuigh den láithreán go ráithiúil na cruinnithe a dhíriú ar bhaill d’fhoireann bainistíochta sinsearaí. Is faoin POF atá sé cinneadh a dhéanamh maidir le cuireadh a thabhairt (nó gan cuireadh a thabhairt).

Reáchtálfaidh foireann TJ seisiún pleanála straitéise Q3 ar leithligh don bhliain amach romhainn chun an chéad leibhéal bainistíochta eile a chur faoin bhfoireann bainistíochta.

Is cuma cén fhormáid a roghnaíonn tú, pleanáil roimh ré, cruinnithe a chruthú san fhéilire agus sceideal.

Socraigh clár oibre agus fág am le haghaidh díospóireachtaí

Cé go bhféadfá an oifig a fhágáil ar feadh dhá nó trí lá, b’fhéidir go mbraitheann tú mar shaolré, ach tá gach seans ann go rachaidh an t-am sin thart.

Chun an leas is fearr a bhaint as, tosaigh le clár oibre soiléir a mhíníonn cad ba mhaith leat a bhaint amach agus conas a dhéanfaidh tú iarracht do chuid ama a roinnt. Fág go leor ama, áfach, le haghaidh díospóireachtaí.

Is é freagracht an POF an cruinniú seo a threorú. Téigh i dteagmháil le d’fhoireann roimh ré le fáil amach cé na saincheisteanna atá ard ar an liosta.

Mar POF, ba cheart duit an lá a phearsanú ón tús agus bunaitheoirí a spreagadh chun ligean do dhaoine eile an chaint a dhéanamh.

Ná déan an clár oibre a chruachadh - lig don chomhrá sreabhadh, ach dírigh ar na pointí is tábhachtaí a chaithfidh d’fhoireann a réiteach.

Tugann foirne ceannaireachta atá treoraithe ag gnáthphleananna suas a bhfreagrachtaí ceannaireachta. Go minic bíonn na rudaí is tábhachtaí gan choinne agus athraíonn siad. Tá cumas na foirne eolas a bheith acu ar phríomhcheisteanna agus iad a phlé ríthábhachtach.
- Corey Thomas, POF Rapid7

Áitíonn Corey Thomas, POF Rapid7 agus duine dár gcomhbhunaitheoirí, air féin agus ar a fhoireann smaoineamh ar na rudaí ar féidir leo féin agus le haon duine eile san eagraíocht aghaidh a thabhairt orthu.

Caitheann a fhoireann bainistíochta a chuid ama anseo. “Tugann foirne bainistíochta atá treoraithe ag gnáthphleananna suas a bhfreagrachtaí ceannaireachta,” a thugann rabhadh do Thomas. “Go minic bíonn na rudaí is tábhachtaí gan choinne agus athraíonn siad.

Tá sé ríthábhachtach cumas na foirne na rudaí is tábhachtaí a fhios agus a phlé. “Eochair amháin don rath is ea aclaíocht - oiriúnú do phríomhthosaíochtaí do chuideachta anois.

Comhroinn réamhléamh

Ullmhaigh chun ullmhú. Caith leis seo cosúil le cruinniú boird - déan cinnte go bhfuil d’fhoireann in ann cead a thabhairt trí iarraidh ar gach ball den fhoireann bainistíochta gach faisnéis chúlra a bhaineann leis an gcomhrá a sholáthar roimh ré.

Ba chóir go gcinnfeadh do chlár oibre cén comhthéacs is mó a chabhróidh le d’fhoireann. D’fhéadfadh go gcuimseodh sé seo an réasúnaíocht straitéiseach do thionscadal nua beartaithe, sonraí nua margaidh, léargas ó staidéar praghais, nó iarrachtaí forbartha custaiméirí.

Má tá sé ar intinn agat saincheisteanna ar leith a phlé chun tosaíocht a thabhairt don ráithe, déan cinnte go bhfuil go leor comhthéacs agat chun castacht, acmhainní agus an tionchar féideartha gnó a thuiscint.

Bailigh na hábhair agus déan iad a roinnt le d’fhoireann in éineacht leis an gclár oibre le fógra 48 uair an chloig ar a laghad.

Tóg muinín

Caitheann muid an oiread sin ama ag obair le daoine gur ar éigean a bhíonn aithne againn orthu uaireanta - na heispéiris a mhúnlaigh an bealach a fheiceann siad an domhan agus a spreagann iad.

Ceann de na rudaí is éifeachtaí a fuair mé ag ár gcruinnithe foirne bainistíochta ag Pluralsight ná gur thosaíomar i gcónaí le cleachtadh a raibh sé mar aidhm aige athnascadh mar fhoireann. Cinnte, bhí cruinnithe foirne bainistíochta seachtainiúla againn agus d’oibríomar le chéile go leanúnach, ach ba ghnó iad na hidirghníomhaíochtaí sin go léir.

Chuidigh tús an lae nuair a dhírigh muid ar a chéile linn muinín a chothú sula ndéileálaimid leis na díospóireachtaí a bhíonn deacair uaireanta faoi thodhchaí na heagraíochta.

Chabhraigh buntáiste Patrick Lencioni go háirithe lenár bhfoireann mar acmhainn. Bealach simplí ach éifeachtach is ea cleachtadh Scéalta Pearsanta Lencioni chun nascadh le d’fhoireann ar leibhéal níos doimhne.

Cleachtadh ar scéalta pearsanta

Téigh timpeall an bhoird agus freagair na trí cheist fút féin:

  1. Cár fhás tú suas
  2. Cé mhéad siblíní atá agat agus cá dtagann tú san ord sin?
  3. Déan cur síos ar dhúshlán nó ar eispéireas uathúil nó suimiúil ó d’óige.

Cuirfidh na freagraí iontas ort. Bhain mé triail as an gcleachtadh seo le go leor foirne agus fuair mé amach go neartaíonn toilteanas gach duine rud éigin pearsanta a oscailt agus a roinnt nasc ginearálta an ghrúpa a spreagadh agus spreagann sé an chéad duine eile rud chomh pearsanta a roinnt.

Chabhraigh an cleachtadh linn tuiscintí aonair daoine a thuiscint, léargas a fháil ar na hiompraíochtaí a thaispeánann siad le comhghleacaithe, agus cumhacht a thabhairt don fhoireann go ginearálta.

Cibé cur chuige a roghnaíonn tú, is é an sprioc an fócas a aistriú ó do chuid oibre go dtí do chaidrimh.

Cruthaigh soiléireacht

Cúpla seachtain ó shin chuireamar ár gcruinniú pleanála straitéiseach ráithiúil deireanach i gcrích ag Pillar. Úsáidimid leagan den Leabhar Súgartha Cuideachta seo atá le híoslódáil ó

Buntáiste a bhaineann le hábhair choiteanna agus spriocanna ráithiúla a ailíniú. Is iomaí uirlis agus cur chuige is féidir leat a úsáid mar chreat pleanála. Tá sé tábhachtach go ndéanann tú tú féin a chur ar chomhréim le cinntí, gníomhartha agus freagracht phearsanta thábhachtach.

Le linn an tseisiúin bhí go leor plé oscailte inár bhfoireann a chuaigh i dtreonna suimiúla, ach rinneamar cinnte i gcónaí an lúb a dhúnadh: “Cad a shocraigh muid anseo?

Cén gníomh a dhéanfaimid? Conas a choinnímid cuntasach? Cé leis é gníomhú i gcoinne na sprice seo? "

Tugann Jeremy Hitchcock, bunaitheoir agus iar-POF Dyn, dá aire gur chóir duit na rudaí seo a leanas a dhéanamh: “Tóg do chuid ama chun saincheisteanna a phlé agus a phlé.

Nuair a thagann coimhlint chun cinn, déan cinnte go bhfuil conclúid ann - tá cinneadh soiléir ann. Nó mura bhfuil, labhair faoi conas cinneadh a dhéanamh. "

Tá sé chomh tábhachtach le hailíniú laistigh d’fhoireann bainistíochta go bhfuil ailíniú lasmuigh de do chroífhoireann le bainisteoirí agus do chuideachta ar bhealach níos leithne.

Samhlaigh halla baile chun torthaí do sheisiún pleanála a roinnt. Ba chóir do gach bainisteoir bualadh le bainisteoirí ar a bhfoireann chun iad a fhorbairt agus a ullmhú chun ceisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn óna bhfoireann a fhreagairt.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag gach duine i do chuideachta cad é do sprioc agus conas a théann sé i bhfeidhm ar do chroíthosaíochtaí.

Cuntasacht a bhunú

Gach seachtain osclaímid ár gcomhpháirtí Colún trí sheiceáil lenár ndul chun cinn i leagan den phainéal Company Rocks & KPI seo. Leis an modh simplí seo is féidir linn a chinneadh go tapa an bhfuil an iomarca ama á chaitheamh againn ar "púróga" nó "clocha".

Chabhraigh an próiseas linn a aithint an raibh dúshláin nó deiseanna móra nua ann a théann i bhfeidhm ar ár gcumas an sprioc a bhí mar aidhm againn a bhaint amach ag tús na ráithe.

Déan cinnte go bhfanann an fócas ar an bhforghníomhú sa tosaigh agus sa lár. Cruinniú forghníomhaithe rialta a reáchtáil agus cruinnithe straitéise nach bhfuil chomh rialta.
- Tom Erickson, POF Acquia & Colún Comhbhunaithe

- Cuir glaoch ar a chéile nuair a bhraitheann tú go bhfuil tú i gcontúirt freagrachta. Má tá tionscnamh “buí” nó “dearg”, labhair cén fáth.

- An bhfuil tú ag caitheamh an iomarca fuinnimh san áit mhícheart?

- Ar bhuail an fhoireann constaic dhochoiscthe ag baint leis, is cosúil? -

- An dteastaíonn d’fhoireann uait dúshlán tábhachtach a mháistir?

Ná déan dearmad spraoi a bheith agat

Is féidir le suíomhanna bainistíochta a bheith ina n-uirlis thábhachtach don phleanáil straitéiseach, ach is fachtóir riachtanach iad freisin chun an banna le d’fhoireann a scíth a ligean agus a neartú.

Thógamar an t-am i gcónaí dul ar fánaíocht, babhta spraoi a imirt ar an gcúrsa gailf nó comórtas beag cairdiúil a bheith againn ar an gcúl babhlála.

Tugann Steve Conine, comhbhunaitheoir Wayfair, dá aire gurb é an luach iontach a thug suíomhanna bainistíochta dóibh ná tógáil foirne. Is gnách go mbíonn sé féin agus a chomhbhunaitheoir, Niraj Shah, ina óstach.

Tugann Steve Conine, comhbhunaitheoir Wayfair, dá aire gurb é an luach iontach a thug suíomhanna bainistíochta dóibh ná tógáil foirne.

Caitheann gach duine 1 nó 2 oíche le chéile, agus codlaíonn mórchuid na ndaoine le comhghleacaithe. "Tá uair an chloig ag caint faoi ghnó mór ar maidin, agus gníomhaíochtaí fóillíochta ina dhiaidh sin mar rothaíocht, rith, snámh, agus galf," a deir sé.

“Ansin tagann gach duine le chéile le haghaidh lóin, go déanach san iarnóin eagraímid imeachtaí craiceáilte tógála foirne (bualadh buidéal eilifint, comórtas roicéad buidéal uisce a thógáil, comórtas bád cairtchláir a thógáil, dodgeball, séasúir éagsúla, comórtas pacáistithe, imeacht ón rás peile séidire) . .

Ná déan dearmad oibriú in am chun suí siar agus taitneamh a bhaint as roinnt downtime le d’fhoireann.

Beidh an t-ualach beagnach i gcónaí ag fágáil na hoifige ... go dtí go ndéanfaidh tú. Ansin tuigeann tú gurb é an ghné is luachmhaire de bhainistíocht lasmuigh den láthair ná am a chaitear le chéile - am ar shiúl ón oifig, lasmuigh de do ríomhaire, lasmuigh de bhrú na hoibre laethúla.

Is fútsa féin amháin a roghnaíonn tú struchtúr a chur ar do shuíomh. Is í an eochair an t-am a ghearradh amach agus a chur i bhfeidhm.