8 Dúshlán Laethúil maidir le huchtáil DevOps agus Conas iad a Réiteach (Dúshláin) - CUID 1

Ní focal nua sa tionscal TF a thuilleadh é DevOps; 2020 atá ann agus tá beagnach gach eagraíocht ag iarraidh a cultúr agus a modhanna a athrú chun na bealaí oibre seo. Mar sin féin, níl sé éasca athrú réabhlóideach den sórt sin a ghlacadh agus tá go leor dúshlán os comhair na gceannairí agus na ‘lucht déanta’; Is gluaiseacht ón mbun aníos AGUS ón mbarr anuas é DevOps go mór. Seo roinnt dúshlán coitianta a thug mé faoi deara i mo chuid oibre allamuigh:

  1. Cultúr Mífheidhmiúil

Is féidir le cultúir a bhfuil ceannas agus rialú agus maorlathach orthu a bheith ina n-áiteanna oibre an-díograiseach. Sa chás go ngearrtar pionós ar dhaoine as fadhbanna a ardú nó má tá eolas agus faisnéis i bhfolach stopfaidh sé daoine ó roinnt agus comhoibriú. Sa chás go bhfeictear go bhfuil teip mar rud le seachaint, déanfaidh daoine iarracht botúin a chlúdach seachas foghlaim uathu agus beidh eagla orthu rudaí nua a thriail.

Tá sé an-deacair an cultúr a shainiú agus is cosúil go bhfuil sé an-deacair é a athrú. Is iad luachanna agus iompraíochtaí na ndaoine in eagraíocht agus caithfear aghaidh a thabhairt orthu ag an leibhéal daonna seo; éilíonn sé go labhraímid faoi mhothúcháin agus mhothúcháin, ní hamháin giotaí agus bearta.

2. Friotaíocht i gcoinne Athraithe

Ní maith le go leor daoine a mbealach oibre a athrú; tá siad cleachtaithe lena modh chun rudaí a dhéanamh agus go minic ní bhíonn siad sásta a ngnáthnós nó a ngnáthphróisis a choigeartú. Is fearr le go leor daoine a bheith ag obair i silos agus b’fhéidir nár mhaith leo cumarsáid a dhéanamh le daoine eile agus mar sin is minic a bhíonn ceannairí DevOps in aghaidh an phróisis chlaochlaithe. Creideann roinnt néareolaí, cosúil le Britt Andreatta, go bhfuil sreangú bunúsach ar dhaoine chun seasamh in aghaidh an athraithe ar chúiseanna éabhlóideacha.

Seo sampla de na cásanna ina bhféadfadh frithsheasmhacht a bheith ag gníomhaire athraithe nó eagraíocht: féadfar a iarraidh ar thástálaí a rinne tástáil láimhe go traidisiúnta an cás tástála nó na céimeanna i bpíblíne comhtháthaithe leanúnach a uathoibriú. D’fhéadfadh siad cur i gcoinne a stíl oibre a athrú toisc go gcaithfidh siad foghlaim conas a gcuid cásanna tástála láimhe roimhe seo a uathoibriú agus go mbraitheann siad go bhfuil sé thar a gcumas. Sampla eile is ea bainisteoir QA a bhí cleachtaithe le foireann mhór tástálaithe a bheith acu chun maoirseacht a dhéanamh orthu: seans go bhfeicfidh siad go bhfuil a gcuid tástálaithe á ndáileadh ar iliomad foirne mar chuid d’athdhearadh eagraíochta ar scuadanna trasfheidhmiúla, a bhféadfadh siad a bheith ina mbagairt orthu stádas mar cheannaire agus mar bhainisteoir.

3. Easpa Soiléire Fís

Teastaíonn ó go leor eagraíochtaí na feabhsuithe a gheall DevOps ach go minic níor infheistíodh go leor ama chun pleanáil i gceart a dhéanamh ar an gcaoi a nglacfar le DevOps. B’fhéidir nach ndearna ceannairí iniúchadh ar na rudaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó DevOps i dtéarmaí athdhearadh eagraíochta nó d’fhéadfadh go mbeadh siad in aghaidh seo. Is minic a fhágann eagraíochtaí ceannairí agus abhcóidí DevOps chun pleanáil ina n-aonar gan tacaíocht ceannaireachta chun fíorchultúr DevOps a chothú agus a chleachtadh.

De bharr claochluithe DevOps gan pleananna agus straitéis cheart tá sé an-deacair a chuspóirí a bhaint amach. Mar gheall ar easpa radhairc tá sé dúshlánach do cheannairí DevOps plean soiléir a chruthú maidir le meastachán, treochláir agus táirgí insoláthartha a chinneadh. Agus déanann sé an-deacair freisin an fhís a chur in iúl agus a roinnt ar fud na heagraíochta níos leithne nuair nach bhfuil soiléireacht ann.

Uaireanta bíonn plean agus straitéis cheart ag gníomhairí athraithe DevOps maidir le huchtáil DevOps a mhol siad dár mbainistíocht nó C-suite, ach mura bhfuil na ceannairí seo ag tacú agus ag soiscéaladh go hoscailte leis an bplean forghníomhaithe maidir le cur chun feidhme DevOps is féidir leo próisis uchtála DevOps a theannadh.

4. Ní Chomhoibríonn Foirne

Is é an príomhsprioc in DevOps ná Dev, Ops agus foirne eile a spreagadh agus a chumasú chun oibriú le chéile agus ar an gcaoi sin na constaicí idir silos a bhriseadh síos. Beidh a gcuspóirí féin ag foirne; tá an fhoireann forbartha dírithe ar athrú agus ar an bhfoireann oibríochtaí TF ar chobhsaíocht. Dúshlán bunúsach dóibh siúd atá i gceannas ar ghlacadh DevOps is ea a chinntiú go roinneann foirne aidhmeanna.

Ina theannta sin, nuair a bhíonn eagraíocht scaipthe go geografach, is féidir le comhoibriú tras-foirne a bheith níos dúshlánaí fós. Cé go spreagann DevOps agus samhlacha lúfar comhlonnú, is minic nach mbíonn sé sin praiticiúil nó fiú indéanta. Ina theannta sin, déanann go leor eagraíochtaí foinsiú allamuigh ar obair mar thástáil nó oibríochtaí TF, a d’fhéadfadh a bheith i réigiúin gheografacha atá difriúil go mór agus a chuireann leis an dúshlán mar gheall ar dheacrachtaí crios ama agus teanga.

5. Ní dhéantar timpeallachtaí a chaighdeánú

Má scaoiltear le feidhmchláir iolracha nó leaganacha seirbhíse laistigh de thimpeallacht DevOps, féadfar scaoileadh táirgeachta níos moille a dhéanamh agus minicíocht fabhtanna agus saincheisteanna inár dtáirgí a mhéadú. Is minic nach mbíonn eachtraí mar thoradh ar thimpeallachtaí caighdeánacha, nó ar thimpeallachtaí tástála atá cosúil le táirgeadh, toisc go mbíonn neamh-intuarthacht mar thoradh ar neamhréireacht. Is féidir le pian agus moilleanna breise i scaoileadh luach nua do chustaiméirí a bheith mar thoradh ar easpa timpeallachtaí iarratais toisc go bhféadfadh na foirne a bheith ag fanacht le rochtain ar thimpeallachtaí tástála roinnte mar shampla.

6. Tá na huirlisí le coinneáil

Is minic a úsáideann foirne forbartha agus oibríochta TF uirlisí éagsúla, ach go minic bíonn siad ag iarraidh an rud céanna a dhéanamh, nó an píosa oibre céanna a bhainistiú. Is é an dúshlán ná a chinntiú go bhfuil an uirlis cheart á cur i bhfeidhm agus go bhfuil sí ailínithe le haidhmeanna na bhfoirne go léir agus le cuspóirí na cuideachta.

Is réimse conspóideach é roghnú uirlisí mar is fearr le daoine (go minic mothúchánach). Nuair a roghnaítear uirlis, tá sé foghlamtha ag daoine í a úsáid agus bíonn méideanna suntasacha sonraí nó sreafaí oibre saincheaptha ann agus mar sin tá sé deacair uirlis a athrú - fiú nuair a aithnítear go bhfuil ceann difriúil ann a oireann níos fearr do spriocanna na bhfoirne agus na cuideachta anois.

7. Moill ar chúiseanna Bainistíochta Scaoilte

Go traidisiúnta, d’eisigh eagraíochtaí baisceanna móra gnéithe ag úsáid cur chuige bunaithe ar thionscadal. Is minic a dhéantar na heisiúintí seo a chomhordú trí fhoireann láraithe scaoilte ag baint úsáide as féilire scaoilte ina gcuireann foirne sliotáin in áirithe (a mbíonn obair ag teastáil uathu ag an deireadh seachtaine go minic). Is minic a dhéantar na heisiúintí seo de láimh, nó le dornán scripteanna, ní thuigeann ach an bainisteoir scaoilte ós rud é gurb iad na cinn a thóg iad. Ciallaíonn sé seo go léir go dtarlaíonn scaoileadh go minic agus go bhfuil siad i mbaol mór fadhbanna a bheith acu nach mór a leigheas. Is minic a bhíonn foirne níos dírithe freisin ar fhadhbanna a shocrú ná foghlaim ón bhfáth ar tharla an fhadhb agus a chinntiú go bhfuil an fhoghlaim fite fuaite san eagraíocht. Cosúil le foirne tionscadail a dhíscaoileadh go minic tar éis dáta beo agus ní dhéanann aon athbhreithniú iar-chur chun feidhme iniúchadh ar cibé an raibh na torthaí beartaithe mar thoradh ar an iarracht.

8. Tá Tástáil Láimhe trom agus Tógann Am

Tógann sé an-chuid ama tástáil a dhéanamh de láimh agus is minic a dhéanann foirne ar leithligh í i gcéimeanna ar leithligh, rud a chruthaíonn moilleanna sa sreabhadh luacha don chustaiméir. Ina theannta sin, tá sé dodhéanta fíor-chomhtháthú leanúnach a dhéanamh gan an tástáil aonaid a uathoibriú - go hidéalach déanfar na tástálacha comhtháthaithe agus glactha úsáideora a uathoibriú freisin. Is cosúil gur tasc ollmhór é tástáil uathoibrithe, go háirithe nuair nach bhfuil mórán acmhainní in ann an obair seo a dhéanamh in eagraíocht. Is minic a bhraitheann daoine go bhfuil tástáil daor nuair a bhíonn go leor oibre láimhe de dhíth uirthi agus déanann siad iarracht infheistíocht a shrianadh - rud a fhágann go mbíonn droch-chaighdeán agus downtime níos déanaí síos an líne.

Conclúid

Is turas é uchtáil DevOps a thógann go leor ama. Éilíonn sé ar eagraíochtaí glacadh le foghlaim dinimiciúil agus leanúnach. Cuideoidh feasacht ar na hocht bpríomhdhúshlán seo ag céim an-luath le saincheisteanna a réamh-mheas agus tosaíocht a thabhairt d’iarrachtaí. I gcuid 2 den tsraith bhlag seo. Déanfaidh mé iniúchadh ar conas na dúshláin seo a shárú agus is féidir leat léamh trí chliceáil anseo.