6 chúis go dteipeann ar thionscadail Uathoibriú Próisis Róbataic (RPA) agus conas iad a sheachaint

Grianghraf le chuttersnap ar Unsplash

Is ábhar te i réimsí uathoibrithe agus AI é Uathoibriú Próisis Robotic (RPA). Go bunúsach, is uirlis bhogearra é RPA a bhaineann uathoibriú amach trí aithris a dhéanamh ar ghníomhartha daonna atá bunaithe ar rialacha agus athchleachtach. Úsáideann RPA robot nó bot chun próisis a uathoibriú. Sa lá atá inniu ann, tá go leor díoltóirí RPA sa tionscal, agus is iad Automation Anywhere (AA), Blue Prism, agus UiPath na príomhpháirtithe. Más gnóthas beag nó mac léinn tú atá ag iniúchadh réimse an RPA, soláthraíonn mórchuid na ndíoltóirí leagan pobail dá gcuid uirlisí atá saor in aisce le húsáid.

Leanann cur i bhfeidhm an RPA saolré forbartha an chórais (SDLC). Sonraíonn an t-alt seo na teipeanna a d’fhéadfadh a bheith i dtionscadal RPA a d’fhéadfadh tarlú i gcéimeanna an SDLC agus conas iad a sheachaint.

Céimeanna SDLC tionscadail RPA
1. Pleanáil: An próiseas ceart a roghnú chun uathoibriú 2. Anailís: Na riachtanais riachtanais 3. Dearadh: Conas dearadh droch-réitigh a chruthú 4. Forbairt: Difríochtaí comhshaoil ​​atá le teacht a aithint 5. Tástáil: Cásanna tástála a mbaintear amach go minic sa RPA tionscadail 6. Hyper-chúram: Cad a tharlaíonn má bhíonn mífheidhmeanna an róbait ró-mhinic?

1. Pleanáil: An próiseas ceart a uathoibriú

Is é an chéad chéim i dtionscadal RPA an próiseas ceart a roghnú chun uathoibriú. Ba cheart go mbeadh cur amach ag an duine a dhéanann an roghnú agus an measúnú ar na hiarrthóirí próisis agus ar uirlis an RPA. Tá dhá chur chuige ann chun a mheas an bhfuil próiseas indéanta don RPA, arb iad na modhanna ón mbarr anuas agus ón mbun aníos.

Modh ón mbarr anuas: Próiseas a roghnú trí na buntáistí a bhaineann le gnó a aithint
Modh ón mbun aníos: Próiseas a roghnú trí fhéidearthacht a bhaineann le cúrsaí teicniúla a mheas

Is gnách go ndéanann duine bainistíochta an modh ón mbarr anuas a bhfuil eolas agus eolas aige ar chomhthéacs an phróisis, amhail líon na bhfostaithe atá bainteach leis an bpróiseas, an comhaontú reatha ar leibhéal seirbhíse, agus tionchar an RPA ar an taobh eile próisis agus aonaid ghnó. De ghnáth déantar an modh seo ar bhonn an-ardleibhéil nuair a bhíonn daoine ag féachaint ar iliomad deiseanna próisis ag an am céanna.

Ar an láimh eile, is é ailtire nó forbróir réiteach an RPA a dhéanann an cur chuige ón mbun aníos, a thuigeann modheolaíocht agus feidhmeanna forbartha an RPA. Cuimsíonn an cur chuige ón mbun aníos an infhaighteacht riachtanach comhshaoil, slándáil agus infhaighteacht an róbait a aithint. Ní fhéadfaidh an cur chuige seo tarlú ach sa chéim anailíse nuair a bhíonn an forbróir ag bailiú riachtanas.

Cinntíonn rochtain ar phróiseas leis an dá chur chuige indéantacht an RPA agus seachnaítear acmhainní a chur amú sna gníomhaíochtaí atá le teacht.

2. Anailís: Cath na riachtanais

Nuair a bheidh próiseas roghnaithe don RPA, is féidir linn tosú ag bailiú riachtanas. Más é RPA an chéad tionscadal uathoibrithe de chuid na heagraíochta, is dóigh nach bhfuil an chuid is mó de na páirtithe leasmhara / úsáideoirí eolach ar an teicneolaíocht. Mar sin, caithfidh anailísí gnó an RPA réamhrá RPA a thabhairt do na páirtithe leasmhara ábhartha. Bheadh ​​sé níos éasca don anailísí gnó riachtanais a bhailiú ó na húsáideoirí nuair a bhíonn siad ar an eolas faoin gcaoi a n-oibríonn RPA agus na buntáistí a bhaineann leis. Go minic, féadfaidh an anailísí gnó a fháil amach go gcaillfidh úsáideoirí amach céimeanna agus aschur áirithe a theastaíonn nuair a bhíonn siad ag plé le riachtanais, mar b’fhéidir nach mbeadh cur amach acu ar uathoibriú agus a mhéid is féidir nó nach féidir le robot an RPA a dhéanamh.

Grianghraf le James Pond ar Unsplash

Is é an cás eile a d’fhéadfadh a bheith ag anailísí gnó ná iarratais ar riachtanais bhreise ó úsáideoirí. Is é an riail ordúil ar cheart ceanglais bhreise a chur leis an scóip ná tuiscint a fháil ar dtús ar an méid ama a chaitheann an t-úsáideoir ar an scóip bhreise ó lá go lá; agus líon na n-úsáideoirí a úsáideann na feidhmeanna ón raon feidhme nua. B’fhéidir go mbeidh ar an anailísí gnó méid maith ama a chaitheamh chun anailís a dhéanamh ar na riachtanais bhreise. D’fhéadfadh go gcuirfeadh scóip bhreise leis an iarracht / am a theastaíonn chun forbairt agus tástáil a dhéanamh.

Dá bhrí sin, tá sé ciallmhar cumarsáid a dhéanamh leis na húsáideoirí faoin scóip agus faoin gcaoi a bhféadfadh scóip bhreise bac a chur ar an amlíne forbartha.

3. Dearadh: Conas dearadh droch-réitigh a chruthú

Tar éis na riachtanais a thuiscint, tá sé in am treoirphlean a chruthú dár róbat! Is teicneolaíochtaí uathoibrithe iad robots RPA atá deartha chun tascanna oibre iomarcacha a laghdú do dhaoine agus, dá bhrí sin tá siad iontach maith chun poist athchleachtacha agus ar luach íseal a dhéanamh.

Tá ceithre chéim tipiciúla ag an gcuid is mó de robots an RPA agus iad ag uathoibriú próisis, lena n-áirítear ionchuir sonraí a eastóscadh agus a bhailíochtú, an croíphróiseas a uathoibriú (m.sh., iontráil sonraí, ríomhanna), agus aschuir agus torthaí sonraí a ghiniúint.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi na ceithre chéim riachtanacha anseo. Ó tharla go bhfuil poist athchleachtacha á ndéanamh ag na robots, tá a lán lúbtha agus má / eile loighic ag tarlú taobh thiar den radharc. I gcéim an dearaidh, tá sé tábhachtach an loighic códaithe a chur ina cheart chun aon saincheisteanna dearaidh a sheachaint sa todhchaí. Seo a leanas cuid de na cúinsí ba cheart don ailtire réitigh a thabhairt faoi deara agus an dearadh réitigh á chruthú i dtionscadal RPA:

Leideanna maidir le Dearadh Réitigh RPA: 1. Ba cheart go mbeadh an phríomh-loighic lúbtha chun gach taifead (ionchur sonraí) a phróiseáil i bhfeidhm do gach próiseas
2. Ba cheart don robot torthaí a ghiniúint do gach taifead (ionchur sonraí), mar shampla “OK”, “theip” agus ráitis más gá 
3. Ba cheart don robot fógra a thabhairt don úsáideoir nuair a bheidh próiseas curtha i gcrích aige trí fhuinneog aníos, r-phost, srl.
4. Pleanáil ar ais: má tharlaíonn earráid, téigh ar ais go céim X chun leanúint den chéad taifead eile a phróiseáil
5. Pleanáil ar ais: má tharlaíonn teip an chórais, stop an próiseas agus dún an feidhmchlár sula dtéann an robot amach
6. A chinntiú go ndúnfar gach feidhmchlár a úsáidtear sula dtéann robot amach

Tá sé ríthábhachtach go leor ama a chaitheamh sa chéim dhearaidh chun saolré réidh forbartha RPA a chinntiú. Ba cheart go liostaíodh sa doiciméad dearaidh réitigh gach ceann de na heisceachtaí féideartha a tharlódh agus míníonn sé conas ba cheart do robots na heisceachtaí a láimhseáil.

4. Forbairt: Ag aithint na ndifríochtaí comhshaoil ​​atá amach romhainn

Tá robots RPA ag brath ar an gcomhéadan úsáideora (UI) chun a fháil amach conas agus cathain ba cheart dó eochair aicearra a ionchur, cliceáil, nó feidhm a fhorghníomhú. Chabhródh scáileáin iarratais chomhionanna i ngach timpeallacht (Forbairt, Tástáil glactha Úsáideora (UAT), agus timpeallachtaí Táirgthe go sonrach) an próiseas forbartha a dhéanamh níos soláimhsithe. Mar sin féin, is minic a bhíonn iompraíochtaí feidhmchláir beagán difriúil i ngach timpeallacht agus nuair a úsáideann cineálacha éagsúla úsáideoirí iad. Mar sin, ba cheart don fhorbróir pleanáil le pleananna 'teagmhasacha' nuair a shainaithnítear neamhréiteach den sórt sin.

Grianghraf le Kevin Ku ar Unsplash

Sa chás is fearr, ba cheart go mbeadh na saincheisteanna sa chéim dhearaidh aitheanta agus tugtha ag ailtire an réitigh. Dá bhrí sin, is féidir nach bhfaightear neamhréireachtaí ach i bhforbairt. Nuair a tharlaíonn a leithéid de chás, ba cheart don fhorbróir plé a dhéanamh leis an ailtire réitigh le seiceáil an bhfuil gá le dearadh réitigh nua agus anailís iarmharta a dhéanamh ar na céimeanna próisis eile.

Riail ordóg eile agus forbairt RPA á dhéanamh ná cóid modúlach a scríobh agus na modúil a athúsáid chomh minic agus is gá. Is minic go bhféadfadh cásanna a bheith ag forbróirí RPA nuair ba ghá sreabhadh próisis a athrú mar gheall ar riachtanais a ndearnadh faillí orthu nó riachtanais bhreise. Dá bhrí sin, shábhálfadh cód modúlach am toisc nach gá don fhorbróir ach athruithe a dhéanamh ar línte áirithe cód chun na hathruithe riachtanacha a léiriú.

5. Tástáil: Cásanna tástála nach mbaintear amach go minic i dtionscadail RPA

Tá dhá phríomhréimse le tástáil ar robots an RPA: bainteach le RPA agus riachtanais ghnó. Agus tástáil á déanamh agat, is furasta dearmad a dhéanamh ar shonraíochtaí feidhmiúla a bhaineann le teicneolaíocht an RPA ós rud é nach féidir é a liostáil go sainráite sna doiciméid dearaidh. Seo roinnt cásanna tástála don dá réimse:

Cásanna a bhaineann le RPA - Fuinneoga, cásanna nach bhfuarthas cásanna - Ró-robots ag rith an phróisis chéanna ag an am céanna - Dúnadh gach feidhmchlár sula dtéann robot amach - Sábháiltear comhad logála agus inléite do gach próiseas a reáchtáiltear
Cásanna a bhaineann le gnó - Níor soláthraíodh ionchur sonraí Cás - Ionchur ainm, aois agus próifíl an chustaiméara go rathúil - Tá toradh an ríofa ceart - Priontáil toradh earráide mura soláthraíodh ainm agus lean leis an bpróiseas - Líon na FTE a sábháladh (macra KPI)

Baineann na cásanna tástála le gach timpeallacht agus ba cheart go n-áireofaí iontu an oiread cásanna diúltacha a thástáil, más féidir. Sa chéim UAT, bheadh ​​úsáideoirí in ann aschur ‘fisiceach’ a fheiceáil ón róbat, agus go minic d’fhéadfadh siad athruithe cosmaideacha a iarraidh maidir leis an gcaoi a gcuirtear an t-aschur i láthair. Mar sin, ba cheart d’fhorbróirí seiceáil isteach le húsáideoirí i gcónaí má tá siad sásta leis na torthaí tástála.

6. Hyper-care: Cad a tharlaíonn má mhífheidhmíonn an robot ró-mhinic?

Comhghairdeas! Tá do robot RPA imscartha anois! Níl i gceist anois ach monatóireacht a dhéanamh ar na robots chun a chinntiú go bhfuil an próiseas á chur i gcrích acu mar a spreagtar é.

Is féidir linn cás a shainiú mar ‘mífheidhmithe robot RPA’ mura mbainfeadh an próiseas a ritheadh ​​an sprioc ionchais / príomhtháscairí feidhmíochta (KPI) a bhfuil súil leis, a shonraítear de ghnáth i gcairt an tionscadail.

I measc roinnt samplaí de KPI RPA tá: 
- Líon FTE a sábháladh (macra KPI) -% den am / rith a dteastaíonn idirghabháil an duine uaidh - Líon na dtaifead le próiseáil in aghaidh na huaire / lae - Líon na dtaifead a phróiseálann an robot go rathúil

Seachas monatóireacht a dhéanamh ar iompar na robots agus na heisceachtaí a imscrúdú, is minic a chailleann daoine éifeachtacht na robots a thaifeadadh agus a thomhas. Mar sin, ba cheart d’fhoireann an RPA liosta de KPI a ullmhú le tomhas agus acmhainní atá tiomnaithe chun tuiscint agus anailís a dhéanamh má éiríonn le cur chun feidhme an RPA.

Ar nóta taobh, teastaíonn feabhsúcháin mura bhfuil na robots ag obair mar a bhíothas ag súil nó má chaitheann siad an iomarca eisceachtaí ar ais chuig an úsáideoir. Is gnách próiseas a imscaradh ar feadh 2-3 huaire sa timpeallacht Táirgthe más é do chéad tionscadal RPA é.

Grianghraf le Phillip Glickman ar Unsplash

Uathoibriú sona duit!