6 thasc ionramhála margaidh agus conas is féidir leat tú féin a chosaint ina gcoinne

NB: Tagann cuid den fhaisnéis san alt seo ó bhainisteoir ciste fálaithe atá bunaithe i Nua Eabhrac ar féidir liom brath air mar mheantóir. Is féidir tagairt a dhéanamh do gach foinse faisnéise eile.

Tá ionramháil mar chuid de na margaí airgeadais leis na cianta. Is cuíchóiriú coitianta é seo a úsáideann daoine a dhíríonn ar fhachtóirí seachtracha a d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar a dtorthaí trádála nó infheistíochta. Féadfaidh tú a thabhairt faoi deara go ndéanann rannpháirtithe nó cos istigh tuillte go maith ionramháil ar thrádáil malairte chun a mbuntáiste féin chun aimhleasa “daoine ón taobh amuigh”.

Is dócha go bhfuil an chuid is mó de na scéalta faoi ionramháil an mhargaidh áibhéalacha. Mar sin féin, tugann roinnt téacsanna léargas amhrasach ar oireann dea-ghléasta Wall Street.

Is é fírinne an scéil ná nuair a bhíonn airgead ann, beidh daoine ann a dhéanfaidh iarracht an córas a imirt dá gcistí féin, bíodh sé dlíthiúil nó mídhleathach.

Ní hé an pheirspictíocht cheart maidir le hionramháil meon neamhshláintiúil a fhorbairt go bhfuil ionramháil agus spoofing i ngach áit agus díobhálach do do thorthaí. Ina ionad sin, ba chóir a lua ar bhealach níos iomchuí go mbraitheann rath an mhargaidh, fiú má dhéantar é a ionramháil i bhfoirm ar bith, go mór ar an smaointeoireacht, an cúram, an anailís, an t-eolas agus an taithí a bhailítear chun gníomhú nó infheistíocht a dhéanamh sa duine aonair .

Níl sa ionramháil ach cuid de struchtúr na margaí airgeadais, agus níl an chaoi a n-imríonn infheisteoirí caipitlithe éagsúla an cluiche faoi smacht an phobail. Cuideoidh a fhios agat go n-oibreoidh sé ar do shon nó i do choinne - nó in aon treo ar leith - fáil réidh le haon imní faoi chleachtais a d’fhéadfadh a bheith mídhleathach nó mí-eiticiúil.

Tuig freisin go bhfuil ionramháil an mhargaidh is míbhuntáisteach do thrádálaithe gearrthéarmacha; Ní hiad siúd atá ag iarraidh infheistíocht a dhéanamh thar mhíonna, blianta nó blianta. Cé gur féidir agus gur féidir cineálacha ionramhála fadtéarmach a dhéanamh, is ionramhálacha gearrthéarmacha iad de ghnáth nach mbíonn aon torthaí treorach ar leith acu san fhadtéarma.

Dá réir sin, is é an bealach is fearr chun tú féin a chosaint ar chúbláil sa mhargadh airgeadais infheistíocht fhadtéarmach a dhéanamh. Go ginearálta, is droch-smaoineamh é d’infheisteoirí níos lú trádáil a dhéanamh ar an margadh agus iarracht a dhéanamh gníomhú ar a gcuid infheistíochtaí i dtréimhse ama gairid. Ní hé an smaoineamh is fearr dul san iomaíocht go díreach i gcoinne institiúidí dea-chaipitlithe a bhfuil buntáiste faisnéise acu ar na stocmhalartáin, mar tá sé an-deacair a bhuachan ar an mbealach seo. Tá sé cosúil le suí ag bord poker agus dul san iomaíocht i gcoinne na n-imreoirí is mó taithí agus trealamh straitéiseach ar domhan. B’fhéidir go mbuafaidh tú cúpla lámh anseo agus ansiúd, ach beidh sé an-deacair a bhuachan go comhsheasmhach.

Is féidir le tuiscint a fháil ar na cineálacha éagsúla cúblála margaidh cabhrú leat do chinntí trádála agus infheistíochta a threorú níos fearr.

1. An "caidéal agus dumpáil"

Ceann de na modhanna is coitianta a úsáidtear chun margaí airgeadais a ionramháil ná “caidéalú agus dumpáil”. Deirtear go n-ardóidh sé praghas stoic go gasta, leis an bpáirtí ag cur na caidéil chun cinn agus ansin an seasamh a leachtú sula dtagann meath air.

Is féidir le hionramhálaithe - ar a dtugtar tionscnóirí go minic - é seo a dhéanamh i bhfad níos éasca do stoic a bhfuil caipitliú margaidh an-bheag acu ná do stoic níos mó. Tá sé seo fíor go háirithe ós rud é go bhfuil an beartán bunaithe den chuid is mó ar infheisteoirí príobháideacha a chur ina luí orthu an stoc a cheannach. Dá réir sin, tá sé tábhachtach go mbogfaidh praghsanna na n-urrús dollar-bhunaithe seo níos éasca ná na cinn níos mó. Is féidir smaoineamh air i dtéarmaí soláthair / éilimh. Má tá soláthar rud teoranta (i.e. méid níos lú fardail), méadaíonn méadú géar san éileamh an praghas i gcomparáid le soláthar níos airde.

Seo a leanas an straitéis ghinearálta agus an t-ord taobh thiar de chaidéal agus dumpáil:

1. Úsáid bealaí éagsúla meán agus cumarsáide - e.g. Mar shampla, blaganna, nuachtlitreacha, ríomhphoist, agus na meáin shóisialta - chun stoc áirithe a chur chun cinn. Áirítear leis seo moltaí glé a scríobh ón gcuideachta agus ón stoc bunúsach. De ghnáth, luaitear tréithe dearfacha oibríochta, straitéiseacha agus / nó airgeadais áirithe de chuid na cuideachta.

2. Má éiríonn leis, tarraingíonn sé seo ceannaitheoirí miondíola isteach sa stoc, ag ardú praghsanna agus toirte. De ghnáth bíonn caidéil rathúla géar agus tobann. Freagraíonn sé seo do dháileadh ama fógraíochta ar uainiú beacht ar gach bealach margaíochta. In ionad an stoc a chur chun cinn i rith na laethanta, b’fhearr leis na heagraithe gach rud a thriail laistigh de uaireanta an chloig, nó laistigh den lá trádála ar a laghad.

3. A luaithe a thosaíonn an caidéal ag spíceáil tar éis an chéad mhóiminteam, tosaíonn na tionscnóirí ag díol a gcuid stoc (an chéim “dumpála”) chun brabús a dhéanamh. Laghdaíonn sé seo praghsanna go nádúrtha. Is minic a bhíonn de thoradh air seo go bhfilleann an praghas go garbh ar an leibhéal a bhí sé nuair a thosaigh daoine eile a seasaimh a leachtú.

Conas tú féin a chosaint

Is iad stoic nana-chaipín - dá ngairtear "stoic phingin" go minic - na daoine is leochailí toisc go mbíonn go leor acu ag trádáil ar phraghsanna an-íseal (uaireanta níos lú ná pingin ($ 0.01) in aghaidh na scaire). De ghnáth sainmhínítear stoic nana-chaipín mar stoic a bhfuil caipín margaidh níos lú ná $ 50 milliún acu. Úsáidtear stoic micrea-chaipíní go minic freisin, le caipitliú margaidh idir $ 50 agus $ 300 milliún.

Go ginearálta, ní féidir caidéil agus dumpaí a sheachaint ach stoic le caipitlithe margaidh os cionn $ 100 milliún a cheannach. Tá scaireanna ar phraghas íseal de $ 1 in aghaidh na scaire i mbaol freisin, mar tá a fhios ag an lucht eagraithe go bhfuil sé de chumas ag infheisteoirí miondíola stoic a cheannach ar an mórchóir agus gur dóichí go bhfeicfidh siad go bhfuil siad saor.

Tabhair faoi deara nach gciallaíonn sé i gcónaí go gcaillfidh tú airgead má tharlaíonn sé go bhfuil stoc agat atá faoi réir ionramhála caidéil agus dumpála. Is straitéis í a bhaineann go bunúsach le stoc a cheannach, seachas díol folamh. Teastaíonn go láidir beartaíocht ionramhála ar leithligh chun ráflaí diúltacha a scaipeadh faoi chuideachta nó a dhíol.

Ina theannta sin, is féidir le leibhéal brabúis a ghlacadh cuidiú le caidéil agus dumpaí a chosaint, nó fiú leas a bhaint as trí thimpiste. De ghnáth úsáideann trádálaithe institiúideacha leibhéil bhrabúis chun trádáil a fhágáil nuair a bhuaileann stoc praghas áirithe. Mar shampla, má leanann tú an cur chuige “luach” maidir le hinfheistíocht a dhéanamh, breathnaítear ar luacháil cuideachta mar an méid airgid is féidir leat a asbhaint thar shaolré, lúide an aisíocaíocht go dtí an lá inniu. Dá bhrí sin, faoin paraidím seo, is é an smaoineamh stoc a cheannach nuair a chreidtear go bhfuil an chuideachta gann-luacháilte agus an stoc a dhíol nuair a shroicheann sí an leibhéal praghais luacha chóir a fheictear.

Mar shampla, má cheannaíonn trádálaí scaireanna ag $ 5.00 agus gurb é luach margaidh an stoic $ 6.50, d’fhéadfadh duine an leibhéal brabúis glactha (ordú díola go bunúsach) a shocrú ar an bpraghas sin. Dá nochtfaí an stoc riamh don chineál seo cúblála, d’fhéadfaí an seasamh a réiteach go brabúsach sula dtarlaíonn an dumpáil, ag brath ar cé chomh hard agus atá sé, agus tú a chur ar an taobh céanna leis an tionscnóir.

2. Faisnéis bhréagach a chur ar aghaidh

Uaireanta is caricature nó cuntas míthreorach é ar a léitear sna meáin faoi chuideachta áirithe - agus dá bhrí sin a stoc má thrádáiltear go poiblí é. Ar ndóigh, is é an téarma is mó a bhfuil tóir air inniu ná “nuacht bhréige”.

Is féidir leo siúd a bhfuil tionchar acu ar an saol airgeadais na margaí airgeadais a athrú go simplí lena gcuid focal. Cuimsíonn sé seo údaráis airgeadaíochta agus airgeadais, bainisteoirí airgid institiúideacha aitheanta, urraitheoirí (mar a pléadh thuas) agus iad siúd sna meáin ar féidir leo tionchar a imirt ar nuacht agus ar shreafaí faisnéise gaolmhara.

D’fhéadfadh gur baincéirí ceannais iad seo, mar shampla, a dhéanann trácht ar fhorbairtí rátaí úis sa todhchaí, bainisteoir airgid móréilimh a dhéanann trácht ar chuideachta ar leith nó ar aicme sócmhainní áirithe, nó go simplí faisnéis i bhfoilseachán / ardán forleathan nó scaipthe a sholáthraíonn faisnéis faoi fhéideartha nó is féidir. B’fhéidir nach bhfuil na fíricí ceart go fíorasach.

Tá an méid atá ar eolas go poiblí faoi urrús áirithe curtha san áireamh sa chomhthoil agus mar sin ina phraghas. Mar sin más féidir an scéal seo a athrú trí aon chainéal cumarsáide, féadfaidh sé an margadh a athrú.

Uaireanta is féidir go n-oibreoidh sé seo ar do shon agus ina choinne, agus níl aon mhargadh ná slándáil díolmhaithe uaidh, bíodh sé stoic, bannaí, airgeadraí, tráchtearraí nó cryptocurrencies.

Conas tú féin a chosaint

Ar an drochuair, tá sé dodhéanta faisnéis mhícheart a phleanáil agus a sheachaint. Ar ndóigh, bíonn tionchar aige seo ar gach infheisteoir agus ní amháin ar infheisteoirí níos lú.

Mar sin féin, nuair a thugann nuacht bhréige neamhéifeachtacht don mhargadh, tugann sé seans d’infheisteoirí. Mar shampla, nuair a tháinig stoc Facebook faoi bhrú láidir díola i mí an Mhárta 2018 mar gheall ar imní faoi shaincheisteanna príobháideachta, theith go leor infheisteoirí ón gcreideamh go raibh sé seo ina bhagairt bhunúsach do ghnó na cuideachta. Cé go bhfuil sé seo fíor, is cuideachta an-bhrabúsach é Facebook fós a bhfuil tionchar sóisialta forleathan aige ar fud an domhain, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis leis an léirmhíniú iomaíoch go raibh an stoc tar éis titim rófhada agus go raibh sé ar díol ar lascaine.

Glactar leis den chuid is mó go mbeidh na fíricí faoi chuideachta nó faoi mhargadh áirithe le feiceáil i bhfianaise is cruinne má tá go leor ama ann. Seo argóint eile ar son infheistíochta fadtéarmacha.

3. "Spoofing" nó "an téip a phéinteáil"

Is téarma é spoofing nó uaireanta "an téip a phéinteáil" a théann siar go dtí an t-am nuair a tarchuireadh na praghsanna slándála den chuid is mó trí théipeanna ticker. Anseo, socraíonn trádálaithe orduithe ceannaigh nó díola ar an margadh ar phraghas áirithe gan rún a bheith acu iad a leanúint.

Mar shampla, má thrádálann stoc ag $ 50 in aghaidh na scaire, is féidir le trádálaí iarracht tionchar a imirt ar thrádálaithe eile chun praghas an stoic a ardú trí tairiscint ceannaigh a chur ar $ 50.10. Is gá go gcaithfidh méid an ordaithe a bheith mór go leor chun aird trádálaithe eile a mhealladh (is féidir orduithe atá ar feitheamh a rianú go leictreonach ar na malartuithe) a chreideann go bhfuil a fhios ag “airgead cliste” rud nach bhfuil ar eolas acu. Is féidir é seo a dhéanamh, mar shampla, sna huaireanta sula bhfógraítear an tuilleamh tar éis don mhargadh dúnadh, d’fhonn an comhartha mícheart a sheoladh chuig an margadh i dtreo a rachaidh na torthaí.

Má cheanglaíonn ceannaitheoirí, rud a fhágann go mbíonn níos mó ceannachán ann de ghnáth toisc go mbíonn claonadh ag an toirt trádálaithe eile a mhealladh, is féidir leis an spoofer an cúrsa a aisiompú trína ordú ceannaigh a chealú ag $ 50.10 agus ina ionad sin ordú gairid a chur ag $ 50.10. Tá an post seo á chur i gcrích.

Thug sé seo praghas díola níos ísle don trádálaí - $ 0.10 nó 0.2% os cionn an phraghais roimhe seo (níos gaire go teoiriciúil do luach cóir) - agus tugann sé deis dó a phost a fhágáil ag brabús má bhíonn éileamh ar an urrús mar thoradh ar chealú an bhun-ordaithe ceannaigh. laghdaithe ionas go ndúnann sé arís gar dá bhunphraghas de $ 50 in aghaidh na scaire.

Mar sin féin, uaireanta déanann trádálaithe bréige níos mó ná uair amháin. Mar shampla, is dócha go bhfuil cúinsí coibhéiseacha againn agus rinne an déileálaí an rud céanna sa chéad sampla:

1. Tá an stoc ag trádáil ag $ 50

2. Tá an trádálaí ag tairiscint an stoc a cheannach ar an mórchóir ag $ 50.10 chun aird rannpháirtithe sa mhargadh a mhealladh agus ceannaitheoirí eile a mhealladh a chreideann nach dócha go gcoinneoidh an praghas reatha $ 50

3. Cuireann an trádálaí a ordú ceannaigh ar ceal ag $ 50.10 agus é ag tairiscint an stoc a dhíol ar $ 50.10

Ansin is féidir leis an spoofer an próiseas droim ar ais a dhéanamh chun brabúis a dhéanamh trí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

4. Tairgeann díolacháin ghearra ag $ 50.05 sa mhéid mór céanna thuas, lena mbaineann díoltóirí agus an praghas a tharraingt anuas arís

5. Cuirfidh an trádálaí an t-ordú gairid seo ar ceal ansin ag $ 50.05 agus ceannóidh sé ar $ 50.05 ag an am céanna

Is é an toradh glan gur dhíol an spoofer an stoc gearr ag $ 50.10 agus gur chlúdaigh sé a chuóta díolachán gairid tríd an gceannach ar ais ag $ 50.05, rud a chiallaíonn brabús $ 0.05 do gach scair a cheannaigh sé.

Má dhéantar é seo arís agus arís eile nuair a dhéantar é a fhorghníomhú i gceart agus leis an méid a theastaíonn chun tionchar a imirt ar rannpháirtithe eile sa mhargadh, féadann sé brabúis mhóra a ghiniúint i dtréimhse réasúnta gearr, go háirithe más giaráil na hidirbhearta seo (i.e. airgead a fuarthas ar iasacht).

Tá spoofing mídhleathach, ach is féidir go mbeadh sé deacair é a fheiceáil freisin. Chabhraigh dul chun cinn sa teicneolaíocht le cúpla bliain anuas leis an gCoimisiún um Urrúis agus Malartú (CSS) cleachtas a aithint níos fearr trí theicnící anailíse staidrimh a úsáid agus anailís a dhéanamh ar gach cumarsáid le haghaidh fianaise.

Mar sin féin, tá cúiseanna maithe ann fós le trádálaithe orduithe móra a chealú, go háirithe ó sholáthraithe leachtachta a dhéanann monatóireacht leanúnach ar sholáthar agus éileamh i margaí áirithe. Má bhogann tú ó ordú ceannaigh go hordú díola i ndiaidh a chéile go tapa, beidh sé ciallmhar an chothromaíocht cheart a fháil chun margadh a chruthú (i.e. ceannaitheoirí agus díoltóirí a thabhairt le chéile).

Ní fhéadfaidh roinnt trádálaithe spoof a dhéanamh, ach déan iarracht méid a dtrádála a cheilt. D’fhéadfadh orduithe iolracha a bheith curtha ar phraghsanna difriúla mar thoradh air seo. Uaireanta is ordú mór é fiú i dtreo amháin, a fhéadann an margadh a thiomáint i dtreo amháin, agus ordú níos mó fós sa treo eile (agus an post roimhe seo á dhúnadh).

Chuir trádáil minicíochta raidió (HFT) fearg roinnt daoine ar an leithscéal gur féidir gur bealach éasca é margaí a ionramháil ar bhealach an-chosúil nó fiú comhionann le spoofing. Braitheann HFT ar supercomputers agus halgartaim chun dul isteach agus amach as na margaí. Folaíonn nádúr dílseánaigh "bosca dubh" a gcuid gníomhartha an méid atá i gceist go díreach leis an straitéis, cé go dtugtar "eadrána staidrimh" air go scaoilte.

Tá an cleachtas deacair mar sin. Mar sin féin, is minic go mbíonn idirghabháil rialála riachtanach mar gheall ar an gcineál cúblála margaidh a úsáideann modhanna teicneolaíochta.

Mar shampla, tá smaoineamh ann maidir le “riail uaslódáil”, a cuireadh i bhfeidhm i gcomhthéacsanna éagsúla agus a fhorálann nach féidir ordú gairid ar scair a líonadh ach le tic suas den phraghas roimhe seo. Déantar é seo chun díoltóirí gearra a chosc ó dhul isteach i margadh agus praghsanna a thit leo féin mar gheall ar chailliúint muiníne (agus cailliúint rachmais) a d’fhéadfadh teacht as an gcleachtas seo.

D'iarr roinnt polaiteoirí agus rialtóirí freisin íosthréimhse do thrádálaí fanacht i siopa (e.g. an deichiú cuid de shoicind). Ní thógann go leor ceirdeanna HFT ach milleasoicindí. Rinneadh moltaí freisin cáin a ghearradh ar gach trádáil ar bhealach nach brabúsach a thuilleadh brabúis a dhéanamh le HFT.

Conas tú féin a chosaint

Ós rud é nach bhfuil sa spoofing ach tactic gearrthéarmach, is féidir é seo a sheachaint den chuid is mó trí infheistíocht fhadtéarmach a dhéanamh seachas iarracht a dhéanamh trádáil laethúil a dhéanamh. Bíonn an chuid is mó de straitéisí trádála HFT in iomaíocht lena chéile seachas le hinfheisteoirí fadtéarmacha eile. Dá bhrí sin, níl aon chúis dáiríre ag cineálacha ceannaigh agus sealbhaithe chun a chreidiúint go ndéanann spoofing nó HFT na margaí a shaobhadh i bhfráma ama atá ábhartha dóibh.

D'fhorbair go leor cuideachtaí trádála gearrthéarmacha bogearraí freisin chun cabhrú lena gcuid trádálaithe gan iad a chur faoi bhréag na ndaoine a dhéanann falsa ar an margadh.

4. Béar ag creachadh

Is é atá i gceist le creachadh béar ná an próiseas chun praghas stoic a bhrú síos chun éifeachtaí stad-chaillteanais a spreagadh. Mar thoradh air seo tá leachtú suíomhanna fada oscailte agus cuireann sé le díol níos láidre fós i lúb aiseolais féin-athneartaithe. Is féidir é a bheith bainteach le cúbláil treorach agus faisnéis mhícheart.

Féadfaidh trádálaithe an próiseas a thionscnamh tríd an stoc a dhíol gearr iad féin nó trí clúmhilleadh a dhéanamh ar an gcuideachta ag an am céanna. Meastar go bhfuil sé mídhleathach faisnéis bhréagach a scaipeadh in iarracht praghsanna stoic a ionramháil, ach d’fhéadfadh sé a bheith deacair do rialtóirí a rianú.

Tá robáil béar forleathan sa stair. Chun sampla sonrach a thabhairt, bhí géarchéim fiachais os comhair na Téalainne i 1997 (i.e. fiachas iomarcach i ndáil le hioncam indiúscartha). Mar thoradh air sin, thosaigh eachtrannaigh ag tarraingt a gcuid caipitil amach as an tír mar fhreagairt ar an tuiscint go raibh deacrachtaí eacnamaíocha le teacht. Chuir sé seo scaoll i ngeilleagair na hÁise máguaird agus a gcuid airgeadraí faoi seach, lena n-áirítear an Mhalaeisia, an Indinéis, na hOileáin Fhilipíneacha agus Hong Cong, le tacaíocht agus spreagadh ó amhantraithe ar féidir leo na hairgeadraí a “ruathar” agus brú a chur orthu.

Chun cur i gcoinne na gníomhaíochta amhantraí seo, d’ardaigh bainc cheannais na dtíortha seo rátaí úis. Is féidir le rátaí úis ag ardú cuidiú leis na torthaí ar shócmhainní in airgeadra áitiúil a mhéadú, rud a chabhraíonn leis an éileamh ar na sócmhainní seo a mhéadú agus mar sin an t-airgeadra.

Úsáidtear rátaí úis freisin, áfach, chun luach reatha sreafaí airgid a chuimsíonn luachálacha stoic a ríomh. Má ardaíonn rátaí úis gan ionchais tuillimh na gcuideachtaí seo a bheith ag ardú, is dóigh go dtitfidh luachálacha stoic. Thosaigh margaí stoc sna tíortha seo agus ar fud an domhain ag laghdú, agus mhéadaigh amhantraithe an brú an deis a thapú i gceann de na cásanna “ruathar iompróidh” is cáiliúla i stair an mhargaidh le déanaí.

Conas tú féin a chosaint

Tá sé thar a bheith deacair ionsaithe béar ar stoic chaipitlithe margaidh mheán agus mór ós rud é go bhfuil gá le go leor caipitil chun na margaí seo a bhogadh.

Dá bhrí sin, fanann an chomhairle ghinearálta mar an gcéanna - seachain stoic le caipitliú margaidh níos ísle agus stoic le níos lú margaí leachtacha, mar go bhfuil sé níos éasca iad sin a ionramháil ná margaí ard-leachtacha, toirt níos airde.

5. Trádáil nigh

Leagan de spoofing is ea Wash Trading. Anseo, ceannaíonn agus díolann trádálaithe móra urrúis lena chéile nó lena chéile d’fhonn an méid i margadh áirithe a mhéadú. Go minic is é seo díolachán scaireanna ag bróicéir amháin agus ceannach scaireanna ag ceann eile.

Mar thoradh air sin, níl aon éifeacht ghlan ar an bpraghas ("nigh"), ach méadaítear an toirt. Trí an toirt a phumpáil go saorga cruthaítear an drochíde go bhfuil trádáil dlisteanach ar siúl agus mealltar roinnt infheisteoirí chun páirt a ghlacadh. Is cleachtas mídhleathach é seo agus tá sé sna Stáit Aontaithe ó 1936.

Creideann go leor trádálaithe a dhéileálann le hanailís theicniúil nó le dinimic ghinearálta an mhargaidh go leanann an praghas an toirt. Má thosaíonn an toirt ag méadú gan ardú comhuaineach praghais, i.e. Mar shampla, toisc go ndéanann orduithe ceannaigh fritháireamh mór ar orduithe díolacháin i dtosach agus nach mbíonn siad ina gcúis le glan-athruithe praghais, glactar leis go minic go ndíscaoilfidh an neodrú sa deireadh. Sa chás seo, ardaíonn an praghas i dtreo amháin nó sa treo eile. (Deimhnítear é seo le cruinneas ginearálta an ráitis gur gnách go méadaíonn an toirt le himeacht ama.)

Mar shampla, má thiteann an praghas go méid íseal agus má thosaíonn luaineacht ag méadú, léireoidh go leor trádálaithe é seo mar chomhartha bullish agus amhras orthu go bhfuil an margadh ar tí a threocht a aisiompú. I gcás na trádála níocháin, áfach, níl an ghníomhaíocht dlisteanach.

Ina theannta sin, is féidir trádáil níocháin a úsáid, ní hamháin chun an illusion bréagach ar éileamh ar urrús a chruthú, ach freisin chun coimisiúin a ghiniúint do bhróicéirí a bhfuil a ngnó ag brath ar mhéid na trádála agus aon táillí ar chorrlaigh. Dá bhrí sin, is féidir méid ard trádála a bheith ag trádáil nigh (chun táillí coimisiúin a bhailiú) agus éifeacht ghiarála (chun táillí úis a bhailiú).

Is féidir é seo a úsáid chun an bróicéir a chúiteamh go hindíreach agus go discréideach ar chúis. Mar shampla, úsáideann cuid acu é chun go leor táillí cothabhála a ghiniúint a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu chun comhaontú gníomhaireachta áirithe a choinneáil. Éilíonn roinnt príomhbhróicéirí méid áirithe coimisiúin chun gnó a dhéanamh leo, agus is bealach oirbheartaíochta (mídhleathach arís) é trádáil nigh chun an riachtanas seo a chomhlíonadh. Mar chúiteamh, tugann an príomhbhróicéir rochtain don trádálaí ar mhargaí áirithe agus ar dhálaí maoinithe nach mbeadh ar fáil faoi ghnáthchoinníollacha le haghaidh cuntas miondíola.

Is féidir leo siúd a dhéanann níocháin leas pearsanta nó airgeadais a bheith acu sa bhróicéir, mar shampla: B. rannpháirtíocht.

Bhí trádáil nigh forleathan cheana féin ar na margaí cryptocurrency.

Mar shampla, rinne an t-ardán trádála Bitcoin Bitfinex rátáil ar a ardán bunaithe ar a bhrabúis, a thagann go príomha ón méid trádála. Chun maoiniú a mhéadú, thairg Bitfinex comharthaí BFX mar a thugtar orthu, a athraíodh ina gcothromas na cuideachta ag pointe áirithe.

Bunaithe ar an bhfaisnéis sa chuid seo, is dócha gur féidir leat buille faoi thuairim a thabhairt faoi cad a tharla. Cheannaigh agus mhalartaigh daoine dea-chaipitlithe ar an ardán na comharthaí, ag giniúint coimisiúin ardáin agus ag méadú luach a gcuid comharthaí.

Ina theannta sin, níl aon mheicníochtaí cosanta ag an ardán féin i gcoinne sciúradh ina inneall. Bunaithe ar an bhfíric gurb iad coimisiúin trádála an chuid is mó de luacháil Bitfinex, is féidir le duine teacht ar a chonclúidí féin maidir le cibé an raibh an t-eisiamh seo d’aon ghnó nó díreach ar neamhní macánta.

Conas tú féin a chosaint

Mar chineál spoofing, bíonn tionchar aige seo go príomha ar ghníomhaíochtaí trádála gearrthéarmacha. Maidir le hinfheisteoirí móra a bhfuil comhaontuithe bróicéireachta príomha acu agus cuntais thrádála iolracha go minic, áfach, is féidir leanúint leis seo thar thréimhse níos faide más mian. Mar sin féin is beartaíocht ionramhála margaidh neodrach ó thaobh praghsanna é an trádáil níocháin agus mar sin ní ghníomhaíonn sí go díreach i do choinne.

Go ginearálta, is beag eagla atá ar infheisteoirí fadtéarmacha go mbainfidh an trádáil níocháin an bonn dá bpunann. Is lú an fhadhb atá ag an iompar seo le stoic níos mó (caipín margaidh os cionn $ 5 billiún) agus margaí iomlána níos mó, mar is dóichí i bhfad go mbeidh siad ina gcuid bheag den ghníomhaíocht trádála go léir.

6. Ionramháil banc ceannais

Tríd is tríd, tá bainc cheannais ag cabhrú le hairgead agus acmhainn iasachta na ngeilleagar a bhainistiú ina ndlínsí faoi seach.

Tá méadú tagtha ar ról na mbanc ceannais sa mhargadh airgeadais ó ghéarchéim airgeadais 2008, de réir mar a ghearrann tíortha tionsclaithe rátaí úis agus a cheannaigh bannaí (“maolú cainníochtúil”) chun costais iasachtaíochta a laghdú tuilleadh agus dreasachtaí a chruthú le haghaidh iasachtaí agus iasachtaí méadaithe.

Maidir leis na líomhaintí faoi "ionramháil" ag an mbanc ceannais - nó ar a laghad úsáid neamh-chiniciúil agus neamh-chomhcheilgeach an téarma - baineann sé seo lena n-airgeadra náisiúnta. Agus é seo san áireamh, sainmhíníodh é mar bhanc ceannais a cheannaíonn airgeadra ar an margadh. Méadaíonn sé seo luach an airgeadra sin thar a airgeadra féin.

Cuidíonn an beart seo le díluacháil a dhéanamh ar an airgeadra, chun buntáiste trádála a fháil de ghnáth. Déanann sé earraí tíre níos saoire i dtéarmaí coibhneasta, agus ar an gcaoi sin gintear éileamh orthu. Ligeann sé seo dóibh níos mó earraí a onnmhairiú agus OTI a mhéadú. Tá sé seo coitianta i dtíortha atá ag teacht chun cinn ag céim dá bhforbairt ina mbraitheann siad go príomha ar onnmhairiú earraí críochnaithe agus / nó amhábhar mar gheall ar earnáil seirbhíse tearcfhorbartha.

Gearánann comhpháirtithe trádála go minic go mbíonn tionchar aige seo ar iomaíochas a gcuid earraí féin ar mhargadh an domhain nó go méadaíonn sé na praghsanna a chaithfidh siad a íoc astu.

De réir mar a fhorbraíonn agus a athstruchtúraíonn tíortha a ngeilleagair ó mhonarú agus onnmhairiú earraí chuig seirbhísí agus tomhaltas, is fearr le bainc cheannais airgeadra níos láidre nó níos cobhsaí de ghnáth. Mar shampla, tá sé seo amhlaidh sa tSín faoi láthair.

Chun an beartas seo a chur i bhfeidhm, is féidir leis an mbanc ceannais cúlchistí malairte eachtraí a dhíol agus a airgeadra féin a cheannach. Cé go dtéann sé seo i bhfeidhm ar mhonaróirí, cabhraíonn sé le tomhaltóirí a bhfuil níos mó cumhachta ceannaigh acu anois agus a allmhairíonn earraí go héifeachtach a bheith níos saoire. Is gnách go laghdaíonn sé seo barrachas cuntas reatha tíre dá réir (nó an t-easnamh cuntas reatha, más ann dó) a mhéadú.

Conas tú féin a chosaint

Agus airgeadraí á dtrádáil, go háirithe san fhadtréimhse, tá sé tábhachtach a thuiscint cá bhfuil gach tír ag forbairt.

Más geilleagar atá ag brath ar onnmhairiú agus déantúsaíocht é fós, b’fhéidir nach mbeadh banc ceannais ag iarraidh go ndéanfadh a airgeadra féin dímheas. Mar sin féin, beidh leas gníomhach aige cosc ​​a chur ar a airgeadra a bheith ró-láidir ionas nach mbainfear an bonn de mhonaróirí agus d’fhiontraithe áitiúla a bhaineann leas as a gcuid earraí agus / nó seirbhísí a onnmhairiú mar gheall ar a saor coibhneasta do chomhpháirtithe trádála agus do thomhaltóirí baile. . Mar thoradh air sin, b’fhéidir go mbeidh tú chomh claonta seasamh dóchasach a fhorbairt faoin airgeadra.

Conclúid

Téann na hionramhálacha sna margaí airgeadais siar na cianta agus níl ann ach go mbeidh iompar neamhscrupallacha ann cibé áit a gcaithfear airgead a dhéanamh.

Tá an chuid is mó de seo gearrthéarmach, áfach, lena n-áirítear beartáin mar chaidéalú agus dumpáil, faisnéis bhréagach a scaipeadh, agus a fhalsú. Agus níl aon ionramháil treorach ar phraghsanna i gceist le cuid acu (i.e. sciúradh).

Is féidir leat tú féin a chosaint den chuid is mó ar chúbláil trí dhíriú ar infheistiú agus ar thrádáil thar thréimhse fhada. Chomh maith leis sin, seachain stoic le caipíní margaidh níos lú ná $ 1 billiún. Is iad seo na cinn is éasca a ionramháil ós rud é nach bhfuil mórán caipitil ag teastáil chun tionchar a imirt ar phraghsanna. Féadfaidh margaí eile neamhleachtacha toirt íseal a bheith ina spriocanna ionramhála bog, mar shampla: B. cryptocurrencies áirithe.