5 cháilíocht atá ag teastáil ó gach gnóthas nuathionscanta ina bhfoireann agus conas iad a chothú ag gach teacht suas.

I dtosach báire, déanaimid táirgiúlacht a ardú trí stad agus smaoineamh ar an méid a dhéanaimid agus conas. Ní chuidíonn aon rud níos mó ná na ceisteanna cearta a chur. Toradh buaite do chách is ea cuidiú le daoine a n-áit a aimsiú go tapa agus luach a chur le do ghnó nó tuiscint a fháil ar an gcúis go n-oirfeadh siad go dona. Féadann ár gcumas é sin a dhéanamh gnó a dhéanamh nó a bhriseadh.

Le trí bliana anuas táim ag tógáil gnólacht nuathionscanta sa Ríocht Aontaithe sa réimse táirgiúlachta agus folláine darb ainm Make Time Count (MTC). Tacaíonn MTC le dreamers, doers agus reibiliúnaithe ó raon cúlraí éagsúla chun torthaí a bhaint amach agus a bheith go maith. Cuirimid seirbhísí - comhairleacht, oiliúint agus oiliúint - agus uirlisí - leabhair, dialanna agus áiseanna eagraíochta pearsanta - ar fáil do dhaoine aonair, do FBManna agus d’eagraíochtaí níos mó a dhíríonn ar fheidhmíocht, obair foirne, rannpháirtíocht agus sástacht a fheabhsú. Tá ár gcuid oibre bunaithe ar thrí mhúnla bunaidh a d’fhorbair mé sna réimsí seo a leanas: táirgiúlacht phearsanta, folláine agus sláinte, áit a bhfuil obair néareolaíochta, iompraíochta daonna, oideachais agus teiripe cóitseála comhtháite agam chun tacú le cumhachtú an duine.

Is cosúil go raibh sé i gceannas ar thosú gnóthas traenach a thiomáint agus na rianta a leagan síos fós. Tá níos mó le déanamh i gcónaí ná mar a bhíonn am nó airgead ann chun é a dhéanamh. Ní bhíonn sé éasca i gcónaí a fháil amach conas rud a dhéanamh, seachas trí thriail agus trí earráid. Níl fonn orm freisin dul i bhfiacha thar am tosaithe mura bhfuil sé de dhíth go géar ar bhonneagar tromchúiseach. Ní dhéanfaidh aon ní cosúil le brú an fhiachais leibhéil struis duine a spike agus brú breise a sholáthar. Cé go bhfaca mé agus gur oibrigh mé le daoine a bhfuil rath orthu i ndálaí den sórt sin, is fearr liom cur chuige níos folláine agus níos cothroime maidir le gnó a thógáil a sheachnóidh an próiseas.

Ar an gcúis seo, tá mo chuideachta tosaithe agam ón tús agus roghnaigh mé oibriú le saorateangairí, páirtaimseartha nó le daoine a dtaitníonn gairmeacha punainne leo. Cuirim acmhainní ar fáil agus is féidir liom agus táim sásta m’fhiontar a fhás de réir na físe atá agam dó. É sin ráite, táim bródúil a admháil go bhfuil cuid de na daoine a thacaíonn le MTC linn le 3 + bliana agus cúpla níos faide fós.

Tháinig na daoine a oibríonn le MTC ó thrí fhoinse (1) féin-roghnú orgánach - chuaigh siad i dteagmháil agus dúirt siad go dteastaíonn uaim isteach! (2) rinneamar fógraíocht ar chabhair agus roghnaíomar duine ag baint úsáide as cur chuige earcaíochta níos traidisiúnta, agus / nó (3) chuireamar ár gcairde ar dhaoine a bhfuil “obair de dhíth orthu” agus ar féidir leo cabhrú linn lena tacar scileanna ar leith. Tá mála measctha torthaí curtha ar fáil ag an mbealach seo chun tallann a earcú a chuidigh liom tacar critéar úsáideach a dhriogadh chun cabhrú le fruilithe sa todhchaí.

Na 5 thréith dhúbailte a theastaíonn ó gach fiontraí nua-thionscanta ina ghnó.

  1. Díograis agus meon Achiever
  2. Eitic oibre láidir agus Cruthaitheacht
  3. Eagraíocht phearsanta mhaith agus Cumas aiseolas a thabhairt agus a fháil
  4. Fiosracht agus Toilteanas le foghlaim
  5. Iontaobhas-fiúntas agus compás morálta.

Díograis agus meon Achiever

Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an dá thumbs díograiseach a thug ár n-intéirneach 21 bliain d’aois isteach ar an bhfoireann. Samhlaigh gach forbairt bheag á beannú le spleodar láidir fírinneach. Is é seo a chaithfidh gach POF fanacht spreagtha, ach tá CEISTEANNA CEANNACH ann féin mura bhfuil sé comhoiriúnach le meon gnóthachtála. Is éard atá i gceist agam leis seo ná duine atá ag smaoineamh láithreach faoi conas deis ar leith a thiontú ina thoradh inláimhsithe.

Eitic oibre láidir agus Cruthaitheacht

Tugann an tacar thuas croí sona dúinn agus meon casta go pointe áirithe ach teastaíonn níos mó uainn. Nuair a bhíonn eitic láidir oibre againn faighimid baill foirne a sholáthraíonn torthaí, a chomhlíonann spriocdhátaí, a gcoinníonn a ngealltanais, a ardaíonn caighdeáin agus a chabhraíonn le rudaí bogadh sa treo ceart. Tá cruthaitheacht ríthábhachtach do ghnólacht nuathionscanta toisc go mbíonn am agus acmhainní gann go minic caithfimid smaoineamh ar chruthaitheacht faoi conas rud a chur i gcrích, dul ar radar duine éigin nó aird cliant ionchasach a ghabháil.

Eagraíocht phearsanta mhaith agus Cumas aiseolas a thabhairt agus a fháil

Ní féidir aon rud a chothú gan gach duine a bheith eagraithe go maith ionas go mbeidh siad chomh táirgiúil agus is féidir. Is airgead an t-am agus bíonn moill costasach cibé an maoiníonn do thosaithe daoine eile nó tú féin. Tá sé ríthábhachtach do mheanma ard agus do sheachadadh torthaí má tá córais éifeachtacha agat chun barr na hoibre a choinneáil agus a bheith in ann dul chun cinn go tapa. Uirlise ina leith seo is ea an cumas atá agat aiseolas a thabhairt agus a fháil. Tá an-strus ar ghnólachtaí nuathionscanta. Infheistíonn bunaitheoirí agus aireagóirí cuid mhór dá saol agus iad féin ina dtionscadail agus tá deis leanúnach ann foghlaim agus fás. Cé go bhfuil 1 PhD agam, le cúig bliana anuas tá 7 máistreacht bhreise bainte amach agam go héasca agus beidh an rud céanna fíor i gcás gach duine a bhfuil baint acu le gnólacht nuathionscanta. Ciallaíonn sé seo go bhfuil sé ríthábhachtach a bheith in ann aiseolas a thabhairt ar bord agus aghaidh a thabhairt ar choimhlintí agus ar choimhlintí. Ní ghoideann rud ar bith am agus fuinneamh cosúil le daoine a théann ina dtost toisc go gortaítear a gcuid mothúchán, go ngoilleann siad nó gur measa fós dearcadh éighníomhach-ionsaitheach. I mo thuairimse is cúiseanna móra iad aon cheann de na hiompraíochtaí seo le páirt-chuideachta a luaithe is féidir. Cleachtaím anois an córas cárta buí-dearg - rabhadh amháin in aghaidh na heisiúna agus mura bhfeabhsaítear cárta dearg. Ba chóir dom a rá go lorgaim aiseolas go gníomhach ó dhaoine mórthimpeall orm ar conas is féidir liom feabhsú agus cabhrú leo déanamh níos fearr freisin.

Fiosracht agus smaointeoireacht na gCóras

Teastaíonn daoine nua-thionscanta ó dhaoine nua-thionscanta a bhfuil suim acu a fháil amach conas a oibríonn rudaí i ndáiríre. Mura bhfuil daoine mar seo agat ar d’fhoireann - faigh cuid! Teastaíonn saineolaithe, aimsitheoirí fíricí agus tochaltóirí fíricí, daoine a thugann aird ar na sonraí beaga, agus iad siúd a mbíonn a n-intinn oscailte i gcónaí don fhoghlaim. Ach gan a bheith in ann na poncanna a cheangal, agus rudaí a nascadh le chéile, níl sa fhoghlaim ach tuilleadh faisnéise. Rud amháin atá ag teastáil ná daoine atá ina smaointeoirí córais nádúrtha. Is éard atá i gceist agam leis seo ná daoine atá in ann céim siar agus a fheiceáil conas a chuireann rudaí le chéile. Is minic a bhíonn deiseanna spreagúla ann ar féidir iad a dhíriú ar thorthaí inláimhsithe.

Iontaobhas-fiúntas agus compás morálta.

Má théann na tréithe thuas i bhfad i dtreo meas a chothú ar dhuine eile agus ort féin, gan muinín tá an tsuim iomlán fós nialas. Ciallaíonn leochaileacht nua-thionscanta go mbíonn go leor daoine ró-pharanóideach go minic go goideadh a gcuid smaointe! Is é an fhealsúnacht atá agam air seo ná go bhfuil gnó cosúil leis an aigéan - tá spás agus nideoige ann do dhuine ar bith a fhorbraíonn táirge nó seirbhís úsáideach a chuireann luach soiléir lena gcustaiméirí. Ach is féidir le tírdhreach fiontraíochta an lae inniu agus gach tosaithe leas a bhaint as compás morálta láidir. Maidir le daoine atá ag obair leat, ciallaíonn sé seo tuiscint agus íogaireacht chuí a bheith agat gan daoine a fhágáil i ndíoga, droichid a dhó, agus caidrimh a scriosadh trí mhíthuiscint agus choimhlint.

Mar sin, cibé an bhfuil mé ag labhairt le duine 21 bliain d’aois nó le duine 65 bliana d’aois agus mé ag tosú - seo cúig cheist atá á cur agam le linn dom teacht suas.

  1. Cad a spreagann tú faoi MTC faoi láthair, agus leis seo san áireamh, cén áit agus conas is féidir leat luach a chur linn?
  2. Siúil liom trí do smaointeoireacht níos mionsonraithe ionas go bhfeicfimid conas a d’fhéadfadh sé seo oibriú go praiticiúil.
  3. Déanaimis scrúdú ar rud a rinne tú le déanaí mar fhíor-shampla agus tumadh isteach i do phróiseas chun é a bhaint amach. Cad is féidir a fhoghlaim uaidh seo le chéile?
  4. An bhfuil aon rud aisteach ann a thaitneodh leat féachaint leis an bhféidearthacht fás a sheachadadh agus d’iarracht dheireanach a mhéadú?
  5. Cad atá an-tábhachtach duit i dtéarmaí do shaol agus sástachta oibre agus conas is féidir linn é seo a oibriú ar an mbealach a oibrímid le chéile?

Má tá níos mó solopreneur fós agat - do rianta a leagan síos agus traenacha a thiomáint, beidh an liosta thuas úsáideach fós chun machnamh macánta a spreagadh faoi na rudaí atá go maith agat agus faoin áit ar mhaith leat a mhúnlú! Ba mhaith liom comhairle a fháil freisin ar roinnt cabhrach a fháil agus smaoineamh ar na 5 déthréithe seo a úsáid chun do chomhoibritheoirí a roghnú.

Is é an rud amháin a theastaíonn ó gach fiontraí agus ceannaire ná smaoineamh. Cuireann ceisteanna an-simplí orainn féin agus orthu siúd a mbímid ag obair leo leis an mbunlíne. Cuidíonn sé freisin le gach duine mothú níos soiléire, níos dírithe ar a bhfuil tábhachtach agus slán san áit ina seasann siad.