5 Uirlisí agus Tactics Nuálaíochta Corparáideacha: Conas an Rogha is Fearr a roghnú do do Chuideachta

Ag iarraidh idéalaithe a instealladh i bpróiseas nuálaíochta do chuideachta, ach níl tú cinnte cá háit le tosú? Seo é an blag a bhí á chuardach agat…

Mar a scríobh an t-údar Francach Victor Hugo go cáiliúil, “Níl aon rud níos cumhachtaí ná smaoineamh a bhfuil a chuid ama tagtha.” Tá na focail seo fíor go háirithe i saol an ghnó, áit ar féidir le smaoineamh amháin an difríocht idir rath agus teip a chiallaíonn.

Mar sin féin tá dúshláin éagsúla roimh an bpróiseas chun smaointe a úsáid - ar a dtugtar idéalachas go minic. Cé go mbíonn sé deacair ar chuideachtaí áirithe smaointe a ghiniúint ar chor ar bith, gineann cuideachtaí eile an oiread sin go mbíonn sé deacair orthu na cinn cheart a roghnú le cur i bhfeidhm. Ceist eile ar fad is ea do chuid smaointe a fhorbairt go dtí go mbeidh siad réalaíoch lena gcur i bhfeidhm.

Is é an dea-scéal ná go bhfuil éagsúlacht uirlisí agus teicnící speisialaithe ann a chabhróidh leat na dúshláin shonracha seo a shárú. Bíonn sé deacair an ceann ceart a roghnú do do chuideachta, ach ba cheart go mbeadh sé i bhfad níos éasca an cinneadh sin a dhéanamh ...

Cén Fáth nár chóir Nuálaíocht a Réamhphacáistiú

Ba chóir dúinn a lua ón tús nach bhfuil aon chur chuige ‘aon mhéid a oireann do chách’ maidir le nuálaíocht. Is féidir gach ceann de na modhanna a chlúdaímid a ghiaráil go héifeachtúil leo féin, is cuma cé chomh sofaisticiúil agus atá do nuálaíocht a bunaíodh. Fulaingíonn go leor cuideachtaí an miotas go mbaineann nuálaíocht le tionscadail ar mhórscála - a éilíonn go leor ama, acmhainní agus glacadh riosca. Dá bhrí sin, toisc go mbraitheann siad go bhfuil an t-ionchas chomh scanrúil, ní theipeann orthu a bheith nuálaíoch ar chor ar bith - rud a d’fhéadfadh a bheith i bhfad níos priacal i ndáiríre. Mar a fheicfimid, is cuma cé mhéid nó chomh beag agus a theastaíonn uait infheistíocht a dhéanamh sa nuálaíocht, tá réitigh phraiticiúla ar fáil i gcónaí.

Ba chóir a thabhairt faoi deara, beag beann ar na straitéisí nó na huirlisí a ghiarálann tú chun nuálaíocht a chothú ag do ghnó, ba cheart dóibh díriú ar an oiread fostaithe agus is féidir. Is í an fhaisnéis chomhchoiteann atá ag d’fhostaithe ná stór mór d’acmhainn tiomána fáis.

5 Uirlisí agus Tactics Nuálaíochta Corparáideacha Coitianta

Leibhéal 1: Ríomhphoist agus Uirlisí Bunúsacha Oifige

Mar sin shocraigh tú gur mhaith leat tosú ag bailiú smaointe ó d’fhostaithe chun cabhrú leat troid ar ais i gcoinne d’iomaitheoirí - go hiontach, ach cá háit le tosú? Ar ámharaí an tsaoil, ní fhéadfá ach ríomhphost a sheoladh chucu ag iarraidh smaointe nó léargas. Nuair a thosaíonn na smaointe ag teacht tríd, is féidir leat iad a chur i scarbhileog ansin agus iad a chatagóiriú de réir cibé critéar is cuí leat. Is é seo an chéad chéim i dtreo acmhainn nuálaíochta d’fhostaithe a dhíghlasáil. Is féidir é a chur ar bun freisin i gceann cúpla nóiméad.

Mar sin féin, is gearr go mbeidh teorainneacha an chur chuige bunúsach seo soiléir. Má tá níos mó ná 100 fostaí nó mar sin agat, is gearr go mbeidh an méid smaointe a gheobhaidh tú neamh-inbhainistithe.

Maidir le struchtúr a thionscnamh inar féidir na smaointe seo a fhorbairt, a rianú agus a thabhairt beo, tá uirlisí bunúsacha oifige go hiomlán easnamhach. Rud eile, ní chuirfidh na huirlisí seo ar do chumas méadrachtaí lárnacha a bhailiú a theastaíonn chun an PÉ atá gnóthaithe ag tionscnamh nuálaíochta a mheas.

Leibhéal 2: Uirlisí Comhoibrithe Sóisialta

Más mian leat d’iarrachtaí nuálaíochta corparáidí a thógáil céim níos faide ná na bunriachtanais, is féidir le huirlisí sóisialta fiontar a bheith ina n-áit iontach le tosú. Is féidir le hardáin choitianta mar Jive, Yammer, agus Workplace ó Facebook cabhrú leat timpeallachtaí dinimiciúla a chruthú inar féidir comhoibriú a dhéanamh.

Seo roinnt de na buntáistí a thairgeann na huirlisí comhoibrithe sóisialta seo:

  • Ransú Smaointe Sruthlínithe: Éascaíonn ardáin shóisialta fiontar grúpaí tiomnaithe a chruthú inar féidir le húsáideoirí údaraithe páirt a ghlacadh i seisiúin tobsmaointeoireachta.
  • Suirbhéanna ar Cheadú Fostaithe: Cuireann roinnt uirlisí líonraithe ar chumas admhálaithe pobalbhreitheanna a chur ar bun. Is féidir iad seo a úsáid chun forbhreathnú a fháil ar na tionscnaimh nuálaíochta atá beartaithe a gheobhaidh an tacaíocht is mó ó fhostaithe - deireadh a chur le gné éiginnteachta agus riosca.
  • Bealaí chun Smaointe ‘Randamacha’ Ceannródaíocha a Bhailiú: Go minic uaireanta, is féidir leis na smaointe is ceannródaíche teacht chun cinn go spontáineach ó áiteanna a mbeifeá ag súil leo ar a laghad. Féadann uirlisí sóisialta fiontar spás a sholáthar inar féidir le fostaithe aiseolas a chur isteach aon uair is mian leo, ar cibé ábhar is maith leo.

Cé go bhfuil uirlisí líonraithe sóisialta fiontar úsáideach chun moltaí ginearálta agus aiseolas a lorg, ní thairgeann siad bealach chun smaointe ‘amh’ a athrú go tionscadail, táirgí agus seirbhísí nua.

Is féidir raon leathan ardán comhoibrithe a úsáid chun idéalaíocht agus cumarsáid a éascú do thionscadail nuálaíochta.

Rud eile, cé go bhfuil uirlisí líonraithe áisiúil chun comhoibriú inmheánach a chur chun cinn, níl siad oiriúnach ar chor ar bith do thionscadail nuálaíochta oscailte - áit a mbíonn smaointe sluafhoinsithe ó chustaiméirí, ó chomhpháirtithe agus ó gheallsealbhóirí seachtracha eile.

Leibhéal 3: Hackathons agus Tactics Nuálaíochta Iomaíocha Eile

Is minic go mbíonn gné iomaíoch ag na gníomhaíochtaí nuálaíochta is éifeachtaí dóibh. Is féidir go n-áireofaí le gníomhaíochtaí den sórt sin hackathons - áit a n-oibríonn rannpháirtithe i bhfoirne chun dúshláin a réiteach i seisiúin sprint - nó camchuairteanna smaointeoireachta stíl ‘Shark Tank’. Bealach iontach chun idéalaíocht a spreagadh is ea fostaithe a spreagadh le duaiseanna nó an deis a bhfís a bhaint amach. Féadann comórtais nuálaíochta comrádaíocht a chothú agus spiorad intrapreneurial d’fhostaithe a thabhairt amach. Nuair a fiafraíodh de Bill Gates cén chomhairle a thabharfadh sé d’fhiontraithe atá ag iarraidh a leibhéal rathúlachta a bhaint amach, dúirt sé, “Cuir timpeall ort féin le daoine a thugann dúshlán duit, a mhúineann duit, agus a bhrú ort a bheith ar do dhícheall…” Comórtais, má bhainistítear i gceart iad , cruthóidh siad dálaí inar féidir le fostaithe iad féin a bhrú, réitigh chruthaitheacha a shintéisiú, agus a bheith ina rannpháirtithe níos táirgiúla i gcultúr nuálaíochta do chuideachta.

Is féidir le nádúr atá íogair ó thaobh ama de hackathons - agus imeachtaí nuálaíochta iomaíocha eile - a bheith ina neart agus ina laige. Ar thaobh amháin, is bealach iontach é iarrachtaí nuálaíochta a dhíriú ar thréimhse amháin laistigh den bhliain chun na bacainní a chuirfeadh bac ar aschur a bhaint (troideanna sceidealaithe, fadhbanna a fhorchuirtear le fad, leibhéil ísle rannpháirtíochta, srl).

Chomh maith leis sin, agus iad ag obair faoi shrianta ama, cuirfear iallach ar gheallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha smaoineamh go cruthaitheach faoi bhrú agus níos mó smaointe a thabhairt ná mar a dhéanfaidís murach sin i dtionscnaimh nuálaíochta a mhaireann seachtainí nó míonna.

Agus tú ag pleanáil do pháirc nuálaíochta, ba cheart duit a bheith ag súil leis an rud gan choinne i gcónaí - mar a léiríonn an ghearrthóg seo ó ‘Silicon Valley’…

Ar an láimh eile, má dhéantar iarrachtaí nuálaíochta a shrianadh go tréimhse ama amháin - seachas iad a roinnt i rith na bliana - tá an baol ann go mbeidh smaointe teoranta ó thaobh scóip nó mí-ailínithe le haidhmeanna uileghabhálacha cuideachta de réir mar a athraíonn siad.

is fiú a mheabhrú gur éiceachóras nuálaíochta fíor-thorthúil é ceann a fhéadann dul níos faide ná an réimse digiteach agus smaointeoirí iontacha a thabhairt le chéile sa saol mór. Chomh ríthábhachtach agus atá sé geallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha a nascadh trí mhol ar líne, is féidir le gníomhaíochtaí a reáchtáil i spás fisiceach roinnte cuidiú le rannpháirtíocht a chur chun cinn, smaointe atá ag athrú cluiche a nochtadh, agus teagmháil dhaonna a chur le d’iarrachtaí nuálaíochta.

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird freisin, is cuma cé chomh sofaisticiúil agus a dhéanann tú do phróisis leanúnacha nuálaíochta, gur cheart go bhfanfadh hackathons agus tionscnaimh iomaíocha eile mar chuid de do straitéis. Trí chur chuige fadtéarmach agus gearrthéarmach i leith nuálaíochta a chur le chéile is féidir leat na torthaí is fearr is féidir a fháil.

Leibhéal 4: An Córas Smaointeoireachta DIY

Is é sainmharc cuideachta ag céim ard sofaisticiúlacht nuálaíochta ceann atá in ann iarrachtaí idéalaithe iomadúla ar fud na cuideachta a bhainistiú ó shuíomh amháin. Chun seo a dhéanamh, roghnaíonn go leor cuideachtaí an cur chuige DIY. De ghnáth, baineann sé seo le tairseach cuideachta a oiriúnú chun comhoibriú bunúsach agus feidhmiúlacht idéalaithe a áireamh. Uaireanta is féidir oiriúnuithe den sórt sin a bhaint amach trí bhreiseáin agus breiseáin - cosúil le WordPress agus córais bhainistíochta ábhair eile. De ghnáth, áfach, bíonn forbróirí de dhíth chun na coigeartuithe is gá a dhéanamh.

Is é an t-achomharc soiléir atá ag an gcur chuige DIY ná go mbaineann sé le tógáil ar a bhfuil cur amach ag úsáideoirí cheana féin. Ina ainneoin sin, d’fhéadfadh deacrachtaí móra a bheith i gceist le cumais an bhonneagair ar líne atá agat cheana féin chun freastal níos fearr ar nuálaíocht, agus is minic a bheidh sé níos costasaí san fhadtréimhse.

Seo cúpla ceann de na deacrachtaí ba chóir duit a bheith ar an eolas fúthu:

  • Riachtanais Am agus Acmhainne Iomarcacha: Cuimhnigh, is dócha go gcaithfidh d’fhorbróirí méid suntasach ama a chaitheamh ag obair ar chódú do chórais, ag fáil réidh le fabhtanna, agus ag atreorú acmhainní a d’fhéadfaí a úsáid níos táirgiúla in áiteanna eile.
  • Easpa Tacaíochta Tiomnaithe: Beidh cothabháil leanúnach agus tacaíocht úsáideora de dhíth ar do chóras idéalaithe DIY le go mbeidh sé in ann tionscnaimh a éascú go héifeachtúil. Gan an tacaíocht thiomnaithe do chustaiméirí a sholáthraíonn díoltóirí bogearraí nuálaíochta tríú páirtí, beidh ort brath ar d’fhoireann féin chun do chóras a choinneáil ar bun.
  • Riosca Níos Mó: Fiú má éiríonn leat d’ardán DIY a chur ar an bhfód, tá seans ard ann go ndéanfar é a mhí-ainmniú i ndeireadh na dála le spriocanna nuálaíochta do chuideachta agus iad ag fás i scála agus i gcastacht. Chomh maith leis sin, mura bhfuil na cumais rannpháirtíochta sofaisticiúla a thugann díoltóirí bogearraí bainistíochta nuálaíochta - gnéithe cearrbhachais, fógraí pearsantaithe, srl. - Tá seans níos airde ann go stopfaidh fostaithe é a úsáid sa deireadh.

Is féidir le córas idéalaithe DIY bealach bunúsach chun iarrachtaí nuálaíochta cuideachtaí a aontú - céim níos faide ná tionscadail dícheangailte a sheoladh atá deartha le haghaidh spriocanna gearrthéarmacha. Mar sin féin, tá sé dodhéanta do chóras DIY an leibhéal sofaisticiúlachta atá ag díoltóirí bainistíochta nuálaíochta tiomnaithe a bhaint amach le 10 mbliana anuas.

Leibhéal ∞: Gach Rud a Chur le Chéile - Uirlisí Nuálaíochta Corparáideacha a Úsáid laistigh d’Ardán Tiomnaithe

Níl ort ach a chur, chun a chinntiú go mbeidh do chuideachta in ann a bheith nuálaíoch ar bhealach a choinníonn Roi ard agus riosca íseal, níl aon mhalairt ar ardán tiomnaithe ar líne. Tá comparáid idir bunuirlisí oifige ‘Leibhéal 1’ agus ardán den sórt sin cosúil le roth vaigín a chur i gcomparáid le hinneall scaird. Tabharfaidh an dara ceann tú chuig an áit a gcaithfidh tú dul i bhfad níos gasta!

De bharr ardán bainistíochta smaointe Qmarkets is féidir raon ollmhór tionscnamh nuálaíochta a lainseáil, agus a chinntiú go ndéanann gach ceann acu ailíniú le haidhmeanna uileghabhálacha cuideachta. Agus an t-ardán Qmarkets á úsáid agat, is féidir leat:

✓ Sainmhínigh sreafaí oibre uathúla um fhorbairt smaointe bunaithe ar dhea-chleachtais atá cruthaithe ag an tionscal agus atá curtha in oiriúint do do riachtanais uathúla féin

✓ Feachtais nuálaíochta spriocdhírithe a lainseáil inar féidir le húsáideoirí a gcuid smaointe a chur isteach, chomh maith le trácht agus vótáil ar smaointe a chuireann a gcomhghleacaithe isteach

✓ Éascaigh hackathons, camchuairteanna smaointe, agus comórtais nuálaíochta eile atá íogair ó thaobh ama de - cuireann an t-ardán raon modhanna cearrbhachais ar fáil chun rannpháirtíocht úsáideoirí a spreagadh

✓ Tionscnaimh nuálaíochta oscailte a lainseáil chun léargas luachmhar a fháil ó chustaiméirí, ó chomhpháirtithe agus ó gheallsealbhóirí seachtracha eile

✓ Úsáid réimse leathan uirlisí tuairiscithe chun KPIanna a rianú agus an PÉ de do chuid iarrachtaí nuálaíochta leanúnacha a mheas

Tá sraith faisnéise comhchoiteann Qmarkets curtha in oiriúint chun luí isteach gan uaim i d’éiceachóras bainistíochta nuálaíochta straitéisí.

Chun a chinntiú go bhfaighidh do thionscadail na torthaí is fearr is féidir, comhlánaíonn Qmarkets a tháirgí le tiomantas do rath na gcustaiméirí. Tá foireann thiomnaithe ar fáil chun tacaíocht, treoir agus saineolas a thairiscint ar do thuras bainistíochta nuálaíochta.

Cuireann bogearraí Qmarkets raon gnéithe ar fáil chun do thionscadal nuálaíochta a bhainistiú ó dheireadh go deireadh.

Cuireann bogearraí Qmarkets raon gnéithe ar fáil chun do thionscadal nuálaíochta a bhainistiú ó dheireadh go deireadh.

Ná déan beag is fiú de chumhacht tosaithe beaga. Cibé an bhfuil tú ag glacadh do chéad chéimeanna trialacha i dtreo smaointe a bhailiú trí ríomhphost, hackathon corparáideach a phleanáil, nó córas idéalaithe DIY a thógáil, nochtfaidh gach ceann de na gníomhaíochtaí seo bealaí nua spreagúla chun tionscnaimh amach anseo a fhorbairt. Cosúil le héabhlóid, is próiseas suthain í an nuálaíocht. Le righneas, na bearta cearta, agus cur chuige uilechuimsitheach, is féidir leat cabhrú le d’eagraíocht dreapadh go barr an bhiashlabhra agus a bheith i do nuálaí APEX.

Le fáil amach conas is féidir le Margaí cabhrú leat uirlisí agus beartáin chumhachta nuálaíochta corparáideacha a ghiaráil ag d’fhiontar, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn inniu!