# 3 - Cad is CPM ann agus conas é a úsáid i dtionscadal?

- Tagraíonn CPM do “Modh Conair Chriticiúil”.

  • An bealach is faide de ghníomhaíochtaí seicheamhach a chaithfear a dhéanamh i dtionscadal ón tús go dtí an deireadh chun tasc ar leith a chur i gcrích. - Teicníc sceidealaithe tionscadail. - Déanann sé anailís ar na meastacháin ama agus cabhraíonn sé le tionscadal a roinnt ina roinnt tascanna. - Taispeántar é ag úsáid sreabhchairt.
Foinse Íomhá: Projectmanager.com

Is algartam samhaltaithe tionscadail é a chuidíonn leis an méid seo a leanas:

o Spleáchais idir thascanna éagsúla o Fráma ama chun tasc a chur i gcrích o Tascanna le cur i gcrích o Clocha Míle a Shocrú o Inseachadta a Aithint o Cuidíonn sé le hamlínte a laghdú o Pointí tosaigh & deiridh o Conair is giorra o An cosán is faide o Snámh o Aithníonn sé na tascanna is tábhachtaí o Cúntóir sceidealaithe o Amharc ionadaíocht o Rianú gníomhaíochtaí criticiúla tionscadail o Comparáid idir Pleanáilte i gcoinne Fad Iarbhír

Snámhphointe - Fad ama ar féidir moill a chur ar thasc gan moill a chur ar an tionscadal iomlán. Tugtar "Slack" air seo freisin.

Céimeanna chun CPM a chruthú:

o Déan liosta de na gníomhaíochtaí go léir o Sonraigh na gníomhaíochtaí o Socraigh na gníomhaíochtaí i seicheamh o Spleáchais a aithint o Tascanna comhthreomhara a chinneadh o Struchtúr Miondealú Oibre a chruthú o Sainmhínigh scóip an WBS o Srianta a aithint o Léaráid léaráid líonra o Déan meastachán ar an am críochnaithe gníomhaíochta o lententify an cosán criticiúil o Ríomh fad an chosáin chriticiúil o Sainmhínigh cosán an tionscadail o Déan an léaráid a nuashonrú de réir mar a théann an tionscadal ar aghaidh

Foinse íomhá: Wikipedia