3 Leideanna maidir le Conas Agallamh Rathúil a sheoladh

Tosaíonn an próiseas chun an t-iarrthóir ceart a fhostú nuair a dhéanann tú agallamh rathúil. Tá gá leis an bpróiseas agallaimh a dhéanamh i gceart chun leasa fadtéarmacha aon eagraíochta. Ligeann agallamh don bhainisteoir fruilithe cumas an iarrthóra cur síos a dhéanamh ar chásanna oibre, an cumas smaoineamh go gasta, agus tascanna a bhfuil súil leo a dhéanamh go héifeachtúil. Ligeann agallamh poist don bhainisteoir fruilithe iarratasóirí ionchasacha a chur i gcomparáid lena chéile chun an ceann is fearr a oireann do riachtanais an chultúir poist agus cuideachta a roghnú.

Is próiseas beagáinín dúshlánach an fostaí ceart a fhostú don chuideachta. Má aimsítear an duine ceart is féidir go mbeidh caidreamh fostaíochta táirgiúil agus rathúil agus tionchar dearfach ar do thimpeallacht oibre. Ar an láimh eile, ní amháin go gcuirfidh fruiliú an fhostaí mícheart amú do chuid ama agus acmhainní, ach tá sé tocsaineach do thimpeallacht do chuideachta freisin.

Dúshláin le linn an Phróisis Agallaimh

I measc roinnt dúshlán iompraíochta le linn an agallaimh tá teanga choirp, cód gúna, teacht déanach, bréag le linn na ceisteanna a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar na torthaí a fhreagairt, srl. Athraíonn leibhéal fuinnimh an agallóra tar éis go leor agallaimh a dhéanamh i ndiaidh a chéile, tá an t-agallóir tuirseach, agus d’fhéadfadh go lagóidh a mbreithiúnas, agus féadfaidh siad neamhaird a dhéanamh ar roinnt comharthaí tábhachtacha. Is é an dúshlán is casta le linn an phróisis fruilithe ná an cumas ionchais an iarratasóra agus d’fheidhmeannaigh a bhainistiú. Is é an cuspóir tú a chur ar an eolas faoi rudaí a d’fhéadfadh a bheith ar bhealach agallaimh rathúil. Má thagann tú ar na bacáin sin agus má thuigeann tú a gcúiseanna, is féidir leat céim a ghlacadh chun iad a íoslaghdú.

Seo roinnt leideanna chun an dóchúlacht go roghnóidh tú an t-iarrthóir ceart don phost a ardú:

Cuir na Ceisteanna san Agallamh le chéile

Ba cheart duit ceist agallaimh a fhoirmiú ar bhealach a spreagfaidh fianaise nithiúil ar an gcaoi ar léirigh an t-iarratasóir iompar rathúil san am a chuaigh thart don phost spriocdhírithe. Déanann agallóir maith a n-iarrthóir compordach. Cuir ceisteanna oscailte, leantacha agus éadroma in ionad ceisteanna nach mbaineann le hábhar. Dírigh ar na héachtaí in ionad taithí, scileanna agus eolais. Déan meastóireacht ar an gcaoi ar bhain an t-iarrthóir na haidhmeanna sin amach. Cuardaigh fianaise gur ghlac iarratasóirí le dúshláin deacra agus gur sháraigh siad deacrachtaí san am atá thart. Seachain gaiste carisma a dhéanamh, mar gheall nach é iarrthóir a fheictear an rud is fearr a oireann don phost.

Tabhair Tasc dóibh le cur i gcrích

Níor chóir duit a bheith ag brath ar an agallamh chun cumais iarrthóra a thomhas. Ní féidir go leor rudaí a thomhas go beacht le linn an agallaimh, lena n-áirítear faisnéis, scileanna foirne, scileanna teicniúla, agus scileanna bainistíochta. Is é is dóichí go mbeidh toradh rathúil ar thasc nó ar thástáil a thabhairt dóibh. Mar shampla, maidir le dearthóirí Gréasáin, ba cheart duit an tasc a thabhairt dóibh chun leathanach tuirlingthe a dhearadh duitse. Is féidir le bainisteoir tionscadail plean tionscadail a scríobh bunaithe ar scóip an tionscadail, agus le haghaidh bainisteoir seirbhíse do chustaiméirí is féidir leat tionscadal a thabhairt dóibh chun staitisticí seirbhíse do chustaiméirí a anailísiú agus na chéad chéimeanna eile a phleanáil. Cásanna ábhartha dáiríre a sholáthar chun a nochtadh conas a cheapann iarrthóirí fadhbanna a réiteach. Tríd an gcigireacht, fíoróidh tú a gcuid scileanna chomh maith lena meon.

Tóg Iad As an gCrios Agallaimh

Níor cheart go dtarlódh agallamh rathúil laistigh de sheomra. Teastaíonn duine uait a oireann do do thimpeallacht agus chuige sin, ba cheart duit iompraíocht iarrthóra a urramú i dtreo a gcomhghleacaithe ionchasacha. Tabhair seans dóibh roinnt ama a chaitheamh leis an bhfoireann agus a fheiceáil conas a idirghníomhaíonn siad. Faigh aiseolas ó na daoine ar bhuail siad leo lasmuigh den chrios agallaimh. Is féidir leis cabhrú go mór leat iompar iarrthóirí a chinneadh. Socraigh an gníomh is mian leat a urramú agus tabhair aird dá réir. Conas a idirghníomhaíonn siad le baill foirne? An éisteann siad agus an dtugann siad faoi deara nuair a labhraíonn daoine? An bhfuil suim acu foghlaim faoi bhaill foirne eile nó díreach ag caint fúthu féin? Bíonn tionchar ag na tosca seo ar do thimpeallacht oibre agus rachaidh an chuideachta chun leasa i bhfad níos mó má fhostaíonn tú iarrthóir a bhfuil na hionaid aige chun dul in oiriúint dá réir do chultúr agus atmaisféar na heagraíochta.

Agus don nóta deiridh, glac roinnt ama chun do phróiseas fruilithe roimhe seo agus na cinntí a rinne tú a mheas. Cibé ar fhostaigh tú duine oiriúnach nó má bhí drochthaithí agat, is féidir leat a lán a fhoghlaim trí breathnú siar agus do chinntí a athluacháil. Ní amháin go gcuideoidh na straitéisí earcaíochta seo leat agallamh rathúil a dhéanamh ach freisin an dóchúlacht go bhfanfaidh an t-iarrthóir fanacht leis an gcuideachta ar feadh tréimhse níos faide.