3 phríomhcheacht ceannaireachta ar conas a bheith i gceannas le croí, aclaíocht agus fís

Ón gCatha go dtí an Seomra Boird - Ceachtanna ó 15 bliana i gceannas ar éigeandálaí daonnúla agus ag gníomhachtú gnó le haghaidh tionchar dearfach.

Ciallaíonn ceannaireacht níos mó ná torthaí airgeadais.

• Cruthaíonn moladh timthriall féin-athneartaithe a chuireann feidhmíocht níos fearr chun cinn.

• Caithfidh an ceannaire freastal ar an bhfoireann agus a bhfás a chumasú.

Tar éis 15 bliana i róil ceannaireachta in eagraíochtaí agus i dtíortha éagsúla - i gcoimhlintí ar fud an domhain leis an ICRC agus na Náisiúin Aontaithe, ag obair le príomhchinnteoirí ag an bhFóram Eacnamaíoch Domhanda agus anois mar POF World Vision Switzerland - thug mé faoi deara a lán cosúlachtaí i an bealach a ndéantar foirne éifeachtacha a threorú. Tá siad seo fíor cibé acu ar láithreacha catha nó i seomraí boird.

Mhúin na heispéiris seo go léir dom go leor faoi theip, botúin, rath agus ar deireadh thiar conas a bheith i mo cheannaire umhal. Thuig mé gur féidir le ceannairí eagraíochtaí a mhúnlú i bhfad níos faide ná torthaí, agus an cumas iontu áiteanna ceangail, meas, inspioráide, fáis agus cuspóra a dhéanamh dóibh. Lig dom trí thorthaí a roinnt leat:

1. Léirthuiscint

Is fada an rud é buíochas a ghabháil leat agus íocann sé ar ais beagnach i gcónaí. Tá an chuma air go bhfuil sé sin follasach, ach thar mo bhlianta san earnáil dhaonnúil, bhí contrárthacht aisteach agam arís agus arís eile. Bhíomar an-chineálta leis na daoine ar a bhfreastalaíomar, ach ba mhinic iad crua ar a chéile (san fhoireann). Mar gheall ar an mbrú leanúnach agus an iarracht chun difríocht a dhéanamh, is minic a dhéanann ceannairí daonnúla dearmad go dteastaíonn cúram ó fhoirne agus a mbaill freisin.

D’fhoghlaim mé mo cheacht féin agus mé i gceannas ar oibríochtaí allamuigh ar fud na tíre i bPoblacht na hAfraice Láir le linn an chogaidh chathartha. Bhí an foréigean brúidiúil. D'oibrigh ár bhfoirne thar a gcumas. Ag freastal ar riachtanais éadóchasacha na mílte duine díláithrithe, níor thug mé aird go leor ar riachtanais mo chuid foirne. I bhfianaise na staide crua atá timpeall orainn, bhí cuma neamhábhartha ar ár saincheisteanna pearsanta. Ach d’fhoghlaim mé an bealach crua nuair a tháinig mé gar do burnout.

Ghlac mé gníomh tapa agus chuir mé an méid seo a leanas i bhfeidhm: D’fhonn a chinntiú go lean an fhoireann ar aghaidh ag seachadadh, rinneamar feidhmíocht na bhfoirne a bharrfheabhsú trí phróisis a anailísiú agus a fheabhsú. Thug sé seo deis do bhaill foirne am saor a thógáil idir mhisin. Thosaigh muid ag ceiliúradh fiú na héachtaí is lú, d’fhoghlaimíomar conas ár meas a chur in iúl dá chéile agus conas aiseolas cuiditheach a thabhairt. I ndomhan chaotic, ba iad seo cuid de na bealaí is simplí agus is éifeachtaí chun spiorad foirne a choinneáil beo.

I ndeireadh na dála, d’éirigh linn an oibríocht a choinneáil ag rith, agus braistint buíochais curtha isteach. D’fhreastalaíomar ar na mílte duine díláithrithe agus fós d’éirigh linn mothú dóchais a choinneáil. Taispeánann staidéir fhairsinge ar oibrithe cabhrach daonnúla, a rinne an Dr. Liza Jachens ó Ollscoil Webster, go bhfuil baint láidir ag an éagothroime idir an iarracht a chaitear ag an obair agus an luach saothair a fhaightear mar thoradh ar thorthaí diúltacha sláinte cosúil le dóiteán agus ólachán trom.

Mar cheannaire, thosaigh mé ag moladh i bhfad níos mó freisin. Bhí aiseolas agus moladh tuillte ag na héachtaí, ní amháin san athbhreithniú bliantúil ach ar an bpointe. Déanann an t-údar Bestselling agus POF Shawn Achor, ina leabhar Big Potential, comparáid idir moladh agus timthriall féin-athneartaithe a chuireann an inchinn i bhfeidhmíocht níos airde: An níos mó a mholtar dúinn, is mó an rath a chruthaímid. Agus an níos mó éachtaí atá ann, is mó atá le moladh.

Fuair ​​taighde ó Ollscoil Wharton gur éirigh le glaoiteoirí tiomsaithe airgid 50% níos fearr tar éis cainte ó dhaoine óna stiúrthóir, a dúirt leis na tiomsaitheoirí airgid go raibh sí buíoch as a gcuid iarrachtaí. Agus ní hé an t-aon staidéar é chun a fháil amach go gcuidíonn buíochas le daoine brí a fháil ina bpost.

2. A bheith i do cheannaire a fhreastalaíonn

Gan foireann den scoth a fheidhmiú, ní féidir dul os cionn agus níos faide do na daoine atá i gcroílár ár gcuid oibre. Ní fiú aon POF gan “foireann aisling”. “Tá an umhlaíocht, an misneach agus an léargas ag ceannairí seirbhíseach a admháil gur féidir leo leas a bhaint as saineolas daoine eile a bhfuil níos lú cumhachta acu ná iad. Dá bhrí sin, is é atá i gceist le ceannaireacht ná daoine eile a chumhachtú go bunúsach agus cabhrú leo fás, ”a scríobhann Daniel Cable ina leabhar Alive at Work. An níos mó a fhreastalaíonn an POF ar an bhfoireann, is mó a bheidh an fhoireann dílis don eagraíocht.

Déanann Adam Grant, Ollamh i scoil ghnó Wharton, cur síos ar na ceannairí is rathúla mar dheontóirí, ag roinnt a gcuid ama agus iarrachtaí go fial. Ach cé go bhfuil siad flaithiúil, ba chóir dóibh a bheith cúramach gan géilleadh do gach iarraidh. Dúirt Warren Buffet go cáiliúil: “Is é an difríocht idir daoine rathúla agus daoine rathúla ná go ndeir daoine rathúla gan beagnach gach rud."

3. Dúshlán a thabhairt agus fás a éascú

Is annamh a tharla gnáthamh oibre i gcoimhlintí, agus bhí go leor dúshlán gan fasach do cheannairí agus dá bhfoirne. Cé go raibh sé seo ag draenáil go fadtéarmach, bhí éifeacht spreagúil aige freisin ar bhaill na foirne. Tá a bheith imoibríoch, airgtheach agus cruthaitheach mar chuid den chaoi ar cheart dúinn oibriú; ciallaíonn sé freisin go bhfuil baint agus cumhacht níos mó ag baill foirne. Fiú amháin anois, agus mé lonnaithe san Eilvéis síochánta, leanaim ar aghaidh ag maireachtáil an “mothú práinne” sin, arna thiomáint ag cuspóir agus tionchar.

Le déanaí, chaill muid ball foirne ardluachmhar a dúirt linn agus é ag éirí as: “Ní fhaca mé dóthain deiseanna fáis anseo.“ Bhí sé pianmhar, ach thuig mé go gcaithfimid níos mó a dhéanamh, ní amháin i dtéarmaí na dréimire gairme, ach freisin chun freastal ar an mian fás. Ba mhaith le fostaithe go mbraitheann siad go bhfuil a ngairm ag dul chun cinn trí níos mó a fhoghlaim agus a gcuid scileanna a leathnú.

Dá bhrí sin, ba cheart don cheannaire dúshlán a thabhairt dóibh, ach cuidiú leo fás freisin, agus riachtanais na heagraíochta a choinneáil i gcroílár gach gníomhaíochta. Déanann Adam Grant, ina leabhar Give and Take, comparáid idir ceannaire le cara: “Sa chiall is doimhne den fhocal, is é cara duine a fheiceann níos mó acmhainneachta ionat ná mar a fheiceann tú ionat féin, duine a chuidíonn leat a bheith ar an leagan is fearr díot féin. "

Maidir le ceannaire tiomanta, ba cheart go mbeadh iniúchadh, foghlaim agus aiseolas a fháil agus a thabhairt ina chuid dhílis den chultúr oibre. Ag m’eagraíocht, World Vision, tá coincheap an VisionLab cruthaithe againn, a ligeann d’fhostaí ar bith dúshlán oibre a chur ar an bhfoireann. Is féidir leo seo raon ó éifeachtúlachtaí foirne a mhéadú go feachtais mhargaíochta nua. Trí cheardlanna smaointeoireachta dearaidh, spreagtar baill foirne chun réitigh ilchasta a dhéanamh. Ina theannta sin, trí dhaoine ó fhoirne éagsúla a mheascadh le chéile, déanaimid cleachtadh tógála foirne ag an am céanna.

Sa lá atá inniu ann, tugann éilimh na nuálaíochta agus na táirgiúlachta dúshlán dúinn sinn féin a athrú ina ndaoine níos oiriúnaithe agus níos freagraí. Tá sé seo fíor i gcás aon duine san eagraíocht ach níos mó fós do cheannairí.

Machnaimh deiridh

An dtuigeann tú an rud amháin atá i gcoiteann ag na trí thorthaí seo? Go ginearálta, mheasfaí gur scileanna boga iad, ach thabharfainn scileanna riachtanacha daonna dóibh. Ar deireadh thiar bíonn foirne rathúla, comhoibríocha, nuálacha agus sona acu. Tosaíonn an fheidhmíocht a bharrfheabhsú le “cén fáth” agus “conas” eagraíochtaí agus ní gá leis an “cad”.

Is éard atá i gceist le bheith i do cheannaire umhal ná a bheith i do “chaptaen” in uiscí stoirmiúla agus ciúin, ag ceiliúradh gach luí na gréine agus éirí na gréine. Freastalaíonn muid ar níos mó ná ár gcúraimí - rud a choinnímid i gcuimhne ag World Vision agus muid ag díriú ar na leanaí is leochailí, a dteaghlaigh agus a bpobail i 100 tír ar fud na cruinne.

Céimeanna gníomhaíochta féideartha

Meas

• Go raibh maith agat go tapa agus go fial.

• Déan rath a cheiliúradh agus béim a leagan ar iarrachtaí na foirne agus ní gá gur daoine aonair iad.

• Scríobh Iris Buíochais gach lá (is leor cúpla líne).

Humbleness

• Glac le meon leagáide: “Cad a tharlódh dá mbeadh orm mo phost a fhágáil i gceann 18 mí?"

• Déan léarscáil neart díot féin agus den fhoireann, agus ansin féach conas is féidir é a úsáid agus a shuí chun an fhoireann is fearr feidhmíochta a chruthú.

• Cad a chiallaíonn sé duit a bheith i do “phríomhspreagthach”?

Dúshlán a thabhairt agus fás a éascú

• Meon cóitseála a oiriúnú agus cabhrú le d’fhoireann bainistíochta an rud céanna a dhéanamh. Cuir gach duine san áireamh i gcinntí.

• Éist, éist agus ansin éist níos mó. Faigh amach faoi éisteacht ghníomhach.

• Ba chóir go mbeadh iniúchadh, a bheith fiosrach, foghlaim agus aiseolas a fháil agus a thabhairt mar chuid lárnach den chultúr oibre agus ní “breiseán” amháin.

• Seisiúin rialta a chruthú mar “spás sábháilte” inar féidir leis an bhfoireann iomlán, nó baill foirne aonair (ó gach leibhéal éagsúil), labhairt leis an gceannaire go saor faoi uaillmhianta, ionchuir agus áit ar féidir leo aiseolas a roinnt (diúltach agus dearfach).

• Ceardlanna a reáchtáil ar aiseolas éifeachtach agus cuiditheach.

Foilsíodh an t-alt seo ar dtús faoin teideal: Seo a dhéanann ceannaire maith - agus foireann níos fearr ar Chlár Oibre an Fhóraim Eacnamaíoch Domhanda.

Is é dearcadh pearsanta an údair amháin na tuairimí a chuirtear in iúl san alt seo.