3 Dúshlán Coiteann Comhtheagaisc agus Conas iad a Shárú

Ná lig do dhúshláin chomh-theagaisc tú a chur i mbaol. Seo 3 réiteach gasta is féidir leat a chur i bhfeidhm inniu!

Grianghraf le ThisisEngineering RAEng ar Unsplash

Gach ceart, seo linn ...

Tá na 5 fhreagra is fearr againn ar an gclár.

D'iarramar ar 100 múinteoir an # 1 #teacherproblem a ainmniú ar mian leo go bhféadfaidís a fhágáil ina ndiaidh…

Beep Buzzer…

Cruinnithe tar éis scoile a d’fhéadfadh a bheith ina r-phost…

Páipéarachas iomarcach agus iomarcach…

Íobairt ama teaghlaigh do ghrádú déanach san oíche…

Ag déanamh an chuid is mó den phleanáil, den teagasc agus den ghrádú liom féin cé go bhfuil comh-mhúinteoir agam…

Caitear liom mar chúntóir cé gur múinteoir ceadúnaithe oideachais speisialta mé…

Ceart go leor ... Fuair ​​tú mé! Is léir nach mise Steve Harvey agus ní Family Feud é seo, ach chruthaigh mé post meán sóisialta ag cur na ceiste seo agus ba fhíorfhreagraí iad sin a thug múinteoirí.

Cosúil le mórchuid na ngairmeacha, tagann dúshláin leis an teagasc.

Fan nóiméad ... Ar chuala mé duine ag rá 'pá íseal?' Aontaím, ach níl mé ag dul ann inniu fiú. LOL!

Gach jóc ar leataobh. Tagann a chuid dúshlán leis an teagasc, ach comh-theagasc ... OMG! Má cheapann tú go bhfuil an teagasc dúshlánach, ní thagann sé gar do na dúshláin atá roimh chomh-mhúinteoirí.

Inniu táimid ag féachaint ar 3 dhúshlán comh-theagaisc choitianta agus ar ndóigh ní fhágfainn ag crochadh tú gan cúpla réiteach gasta a thabhairt duit!

3 Dúshlán Coiteann Comhtheagaisc [+ Réitigh Shimplí]

Grianghraf le jose aljovin ar Unsplash

Dúshlán # 1: Níl am ag Comhmhúinteoirí caidreamh láidir comhoibritheach a fhorbairt

Cleachtas coitianta san oideachas is ea beirt mhúinteoirí a chaitheamh i seomra ranga agus a bheith ag súil go dtarlóidh draíocht dóibh. I saol an oideachais aisling a d’fhéadfadh a bheith ag obair, ach ní sa saol dáiríre.

Is daoine iad ár múinteoirí, ní draoithe. Tagann siad lena gcuid smaointe féin ar an gcuma ar chóir agus a mhothaíonn an seomra ranga chomh maith leis na beartais agus na nósanna imeachta a bheartaíonn siad a úsáid. Nuair a chuirtear múinteoir eile leis an gcothromóid sin is minic a bhíonn caos ann nuair nach dtugtar an deis dóibh a seomra ranga comh-mhúinte a bhainistiú agus a phlé.

D’fhonn an chaos sin a dhéanamh soiléir ionas go mbeidh na comh-mhúinteoirí in ann freastal go héifeachtach ar riachtanais na mac léinn go léir, caithfear am a sholáthar dóibh chun caidreamh comhoibritheach a fhorbairt.

Anois tuigim gur só é an t-am nach bhfuil ag formhór na múinteoirí agus mar sin seo bealach tapa agus éasca le dhá éan a mharú le cloch amháin. Má tá tú rud ar bith cosúil liomsa, caithfidh caife a bheith agat nó ní bheidh do lá ceart.

An bhfuil aon leannán caife agam sa teach?

Más grá caife tú, ansin iarr ar do chomh-mhúinteoir teacht leat roimh an scoil le haghaidh Comhrá Caife Comh-Mhúinteoireachta. Is féidir leat go léir sip a dhéanamh ar chaife (nó tae) agus tú ag plé nósanna imeachta an tseomra ranga agus ionchais a bhunú don dá ról atá agat. Iontaobhas orm, nuair a dhéanann tú, ní amháin go rachaidh do lá i bhfad níos fearr, ach beidh gach lá!

Grianghraf le NeONBRAND ar Unsplash

Dúshlán # 2: Mothaíonn an múinteoir oideachais ghinearálta go bhfuil sí ag pleanáil, ag múineadh + ag grádú… ina haonar.

Ag dul ar ais go dtí an saol aisling oideachais sin ar labhair mé faoi níos luaithe, tá súil agam go bhfuil go leor riarthóirí ann nuair a bhreathnaíonn siad ar rang comh-mhúinte, nár cheart go mbeidís in ann an múinteoir oideachais ghinearálta a aithint ón múinteoir oideachais speisialta mar gheall ar an mbeirt mhúinteoirí Ba chóir go mbeadh sé gníomhach i dtreorú agus i dtacaí scafall a sholáthar.

Cé go n-aontaím gurb é sin an cuspóir deiridh agus an rud a bhfuil súil againn a fheiceáil i seomra ranga comh-mhúinte, ní féidir ach nuair a bhíonn oiliúint chomh-theagaisc éifeachtach agus am ann chun comhphleanáil a dhéanamh.

Ar an drochuair is é an rud is minice a bhreathnaímid air sa seomra ranga ná múinteoir amháin, an múinteoir oideachais ghinearálta de ghnáth, a sholáthraíonn teagasc agus an múinteoir eile ag siúl timpeall chun cúnamh a thabhairt. Mar thoradh ar an staid seo bíonn frustrachas agus sárú ar an múinteoir oideachais ghinearálta mar gheall ar a mothú go bhfuil an chuid is mó den ualach oibre á iompar aici ina haonar.

Más múinteoir oideachais ghinearálta tú a mhothaíonn ar an mbealach seo, réiteach tapa amháin is ea codanna beaga den cheacht is féidir leis an múinteoir oideachais speisialta a phleanáil. Go minic ní bhíonn an leibhéal céanna eolais ábhair ag múinteoirí oideachais speisialta agus atá agat agus dá bhrí sin, ní bhraitheann siad sásta an ceacht iomlán a stiúradh, ach fiú nuair a bhíonn sé amhlaidh, de ghnáth braitheann siad compordach go leor chun obair bhaile a athbhreithniú. nó fadhbanna a chleachtadh leis na mic léinn.

Bealach eile is féidir an réiteach seo a chur i bhfeidhm ná le linn an mhioncheachta. Ag tús an mhioncheachta, is féidir leis an múinteoir oideachais speisialta an sprioc foghlama agus na critéir rathúlachta a athbhreithniú, an topaic a thabhairt isteach agus é a cheangal le taithí sa saol fíor. Chomh luath agus a bhíonn sé in am aistriú chuig scileanna nua a theagasc, sin an uair is féidir leat ceannas a ghlacadh. Mar thoradh ar an modh seo tá níos mó de chur chuige teagaisc foirne agus de réir mar a théann an bhliain ar aghaidh, tosóidh do chomh-mhúinteoir ag mothú i bhfad níos compordaí i gceannas ar theagasc.

Grianghraf le NESA le Déantóirí ar Unsplash

Dúshlán # 3: Ní bhraitheann an múinteoir oideachais speisialta go bhfuil meas air mar chomhpháirtí comh-theagaisc chomhionann.

Cé go mbraitheann an t-oideachas ginearálta go bhfuil an chuid is mó den ualach oibre á iompar aici ina haonar, is minic nach mbraitheann an múinteoir oideachais speisialta go bhfuil luach uirthi mar chomhpháirtí comh-theagaisc chomhionann.

Braitheann go leor oideachasóirí speisialta, in ainneoin go bhfuil a gcéim tuillte acu agus gur múinteoirí ceadúnaithe iad, go gcaitear leo amhail is gur proifisiúnaigh nó cúntóirí múinteoirí iad. Ní amháin go mbraitheann a gcomh-mhúinteoir orthu ar an mbealach seo, ach braitheann siad freisin go bhféachann riarthóirí, mic léinn agus tuismitheoirí orthu mar chúntóir freisin.

Más múinteoir oideachais speisialta tú a mhothaíonn ar an mbealach seo, réiteach tapa amháin is ea oibriú le do chomh-mhúinteoir chun an seomra ranga a athdhearadh ionas go mbeidh níos mó láithreachta agat ann. Is mór an bealach é athruithe simplí ar nós d’ainm a chur leis an doras in aice le hainm na múinteoirí oideachais ghinearálta maidir le dearcadh na mac léinn agus na dtuismitheoirí a athrú. Má tá deasc agat sa seomra ranga, cuir pictiúir de do theaghlach agus maisiúchán eile leis a thugann mothú pearsanta dó. Má dhéantar iarracht bheag ar do phearsantacht a chur leis, is féidir timpeallacht chomhroinnte seomra ranga a chruthú ina bhfeictear go bhfuil an dá mhúinteoir comhionann.

Réiteach eile is ea treoir do ghrúpaí beaga a úsáid chun idirghabhálacha agus tacaíochtaí scafall a sholáthar d’aon mhac léinn a bhfuil sé de dhíth air chun go n-éireoidh leis na spriocanna foghlama a bhaint amach. Ná bí ag obair leis na mic léinn sin amháin ar do ualach cásanna, ach tabhair cúnamh do gach mac léinn a bhfuil sé de dhíth air agus go luath gheobhaidh tú amach go gcuireann siad luach chomh mór ort agus a dhéanann siad ar an múinteoir oideachais ghinearálta.

Ní thagann feabhas ar do shaol trí sheans, éiríonn sé níos fearr trí athrú. ~ Jim Rohn

Is cinnte go mbeidh dúshlán ag baint le comh-theagasc, ach trí ghealltanas a thabhairt athruithe beaga a chur i bhfeidhm gach lá, féachfaidh tú suas agus gheobhaidh tú amach go bhfuil caidreamh comhoibritheach agat féin agus ag do chomh-mhúinteoir agus go bhfuil tú ag freastal go héifeachtach ar riachtanais na mac léinn go léir.