2 Fhírinne agus Bréag: Conas Fostaithe Superstar a Agallamh agus a Aithint

Fágfaidh foireann ardfheidhmithe a oibríonn go maith le chéile go mbeidh d’eagraíocht beagnach gan stad. Ach laghdóidh fiú drochfhruiliú amháin meanma agus deiseanna dramhaíola. Mar sin cén fáth ar cuireadh oiliúint ar an oiread sin againn san ealaín chun iarrthóirí iontacha a chur faoi agallamh agus a aithint?

Thóg sé ró-fhada orm an próiseas fruilithe a ghlacadh chomh dáiríre leis an iarrthóir atá ag cuardach an phoist. Tar éis superstars a fhostú agus neart botún a dhéanamh thuig mé Two Great Truths agus One Great Lie faoi fhruiliú.

Fírinne # 1 - Ní thosaíonn ná ní chríochnaíonn an t-agallamh nuair a bhíonn an t-iarrthóir i láthair agat

Nuair a thagann iarrthóir chuig m’oifig agus suíimid síos chun cainte, is é ceann de na chéad cheisteanna a chuirim, “Conas a d’ullmhaigh tú don agallamh seo?” Inseoidh an cheist seo duit (1) cé chomh tromchúiseach agus atá an t-iarrthóir agus í ag cuardach poist; (2) an méid obair bhaile atá déanta aici; agus (3) cé chomh críochnúil agus seiftiúil atá sí. Léireoidh sé freisin an chaoi a ndéanann sí cinntí agus a post agus a gairme a lorg.

Tá Superstars, na fostaithe sin ar fiú 10x an gnáthfhostaí iad, ag cur agallaimh ort an oiread agus a bhíonn tú ag cur agallaimh orthu. Ní amháin go ndéanfaidh siad taighde críochnúil ar do chuideachta, déanfaidh siad iarracht tuiscint a fháil ar do thionscal agus ar na dúshláin atá ann, beidh siad réidh le ceisteanna, agus beidh siad foghlamtha fút fiú. Is comhartha tosaigh iontach é a aithint nuair a chuaigh duine an chéad leibhéal eile agus í ag ullmhú don agallamh.

Chomh maith leis an méid a tharlaíonn roimh an agallamh, tá go leor eile is féidir leat a fháil agus ba chóir duit a fháil ó iarrthóir tar éis an chomhrá pearsanta (nó teileafóin). Seachas an gnáth-r-phost buíochais a sheoladh chugam, iarraim beagnach i gcónaí ar an agallaí obair leantach a dhéanamh trí thionscadal simplí a chríochnú. Mar shampla, b’fhéidir go n-iarrfainn ar an iarrthóir am a chaitheamh ag smaoineamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag feithiclí uathrialacha ar m’eagraíocht, agus ríomhphost gairid a leanúint ag cur síos ar a chuid smaointe. Tugann an próiseas seo léargas díreach duit ar chumas cumarsáide iarrthóra, an féidir leis treoracha a leanúint, conas a cheapann sé, agus an bhfuil suim aige sa phost.

Ba chóir go rachadh cloig aláraim i do chloigeann má thagann iarrthóir neamhullmhaithe nó má tá a leanúint lag. Os a choinne sin, d’fhéadfadh fostaí superstar a bheith neirbhíseach in agallamh ach é a bhaint den pháirc roimh an agallamh iarbhír agus dá éis - táscaire níos fearr ar fheidhmíocht oibre i bhfad.

Fírinne # 2: Is fearr a bhíonn a fhios agat cad iad na tréithe atá á lorg agat

Agus mé ag tógáil ceann de na foirne atá i gceannas orm anois, rith sé liom go raibh na taibheoirí is airde an-fhiosrach. Bhí fiosracht nádúrtha acu maidir lenár samhlacha a fheabhsú, ceisteanna “cad a tharlaíonn má” a chur orthu, agus glacadh orthu féin foghlaim. Chinn mé mar sin gur tréith é “fiosracht” a shainaithint agus mé ag cur agallaimh ar iarrthóirí ionchasacha, agus cuirfidh mé ceisteanna bunaithe ar iompraíocht atá deartha chun é a nochtadh.

  • “Cén cur chuige atá agat agus tú ag tabhairt aghaidhe ar chás dúshlánach?”
  • "Cad é an rud deireanach a ndearna tú geeked i ndáiríre faoi?"
  • “Inis dom faoi thréimhse a raibh ort a bheith cruthaitheach chun fadhb a réiteach.”

Réitíonn fadhbanna maithe iad daoine fiosracha, agus tá siad suimiúil freisin, agus feicfidh tú iad ag lasadh suas agus iad ag freagairt na gcineálacha ceisteanna seo ach beidh am níos deacra ag daoine nach bhfuil chomh fiosrach iad a fhreagairt.

Tréith eile a fuair mé coitianta sna ró-ghnóthachtálaithe ar mo fhoireann is ea go leor ainmneacha: grit, righneas, nó mar is maith liom é a ghlaoch, “ardghníomhaireacht”. Rinne Eric Weinstein cur síos ar an téarma ar phodchraoladh Tim Ferriss ar an mbealach seo: “Nuair a chuirtear in iúl duit go bhfuil rud éigin dodhéanta, gurb é sin deireadh an chomhrá, nó an dtosaíonn sé sin an dara dialóg i d’intinn, conas dul timpeall ar dhuine ar bith is é sin le rá leat nach féidir leat rud a dhéanamh? Mar sin, conas a rachaidh mé thar an bpreabadóir seo a dúirt liom nach féidir liom teacht isteach sa chlub oíche seo? Conas a chuirfidh mé gnó ar bun nuair a bheidh mo chreidmheas uafásach agus mura bhfuil aon taithí agam? ”

Is sampla cáiliúil é Steve Jobs, lena “réimse saobhadh réaltachta”, den ardghníomhaireacht a uasmhéadaíodh. Lúbfadh poist réaltacht dá uacht. Ar ndóigh, ní Steve Jobs formhór na n-iarrthóirí, ach is tréith atá á lorg agam go gníomhach iarracht a dhéanamh amach an bhfuil duine seiftiúil agus an bhfeiceann sé fadhb mar dheis. Ar íoc an t-iarrthóir a bhealach tríd an scoil? An féidir léi sampla maith a thabhairt duit den chaoi ar sháraigh sí constaic?

Anois, tá tréithe éagsúla ag teastáil chun barr feabhais a chur ar phoist éagsúla. Ba chóir go mbeadh achtúire, mar shampla, iontach maith i matamaitic, ag déanamh anailíse ar thacair dhifriúla sonraí agus ag tuiscint teicnící samhaltaithe éagsúla. Mar sin féin, d’fhéadfadh go n-inseodh d’eispéireas duit go bhfuil achtúirí iontacha in ann coincheapa deacra a chur in iúl go soiléir. Mar sin beidh tú ag iarraidh a aithint ar dtús an dtuigeann an t-iarrthóir na buneilimintí, agus ansin déan iarracht a fháil amach a chumas cumarsáid a dhéanamh le brí na sonraí.

Agus tú ag fruiliú, ba chóir go mbeadh a fhios agat cad iad na cáilíochtaí a leagann amach na taibheoirí is fearr sa ról sin *, agus ansin d’agallamh a dhearadh chun na tréithe sin a lorg.

An Bréag - Ba chóir duit an t-iarrthóir is fearr atá ar fáil a fhostú

Glacaimid leis go bhfuil 3 iarrthóir agat a bhfuil cuma oiriúnach orthu do do ról ar pháipéar. Cuireann tú agallamh ar gach duine acu agus socraíonn tú gur “5” an chéad iarrthóir ar scála 1–10, “6” an dara ceann, agus “7” an tríú ceann. Mura bhfuil tú ag iarraidh ach an chuid is fearr den 3 iarrthóir atá ar fáil a fhostú, déanfaidh tú tairiscint don tríú. Rachainn ar ais go dtí an bord líníochta. Tá sé de dhualgas ort ar do chuideachta agus ar d’fhoireann daoine a aimsiú a chuirfidh as an bpáirc é, mar sin ná socraigh ar na cinn is fearr atá ar fáil mura bhfuil tú cinnte go mbeidh an duine sin uamhnach. Bí níos seiftiúla, bain úsáid as na líonraí atá agat féin agus ag d’fhoireann, nó athscríobh an postáil mura bhfuil na hiarrthóirí cearta á bhfáil agat.

Fuair ​​mé amach, níos minice ná a mhalairt, má bhíonn mé ar an gclaí faoi dhuine éigin, nó má tá brú ama orm fruiliú a dhéanamh agus luach agam ar fhóirsteanacht thar a bheith oiriúnach, is botún é sin. B’fhéidir go gcosnóidh sé cúpla mí breise ort agus roinnt strus breise ar d’fhoireann fad a fhanfaidh an post gan líonadh, ach is fearr é sin ná an earráid a ligean anuas agus tosú arís nuair a thuigeann tú nach é an fruiliú nua an duine a cheap tú a bhí ann.

* Rinne foireann na gCuntas Náisiúnta i mo chuideachta staidéar i ndáiríre ar na tréithe ba chúis le hardfheidhmíocht ina ngrúpa. Chinn siad go raibh siad siúd a raibh scóir réasúnaíochta teibí ard acu ar ár dtástáil scagtha AD, chomh maith le hardleibhéil cuntasachta, déine, seasmhachta agus fiosrachta, beagnach cinnte go n-éireoidh leo. Tá ár bpróiseas agallaimh deartha againn anois chun na tréithe seo a mheas.