11 chúis is coitianta le Creat Scála Lúfar (SAFe) a úsáid agus conas aghaidh a thabhairt air seo le Scrum neamhscálaithe

Agus cén fáth go bhfuil sé seo níos éifeachtaí ná SAFe a úsáid

Chun na neamhéifeachtachtaí a shocrú agus iad ag obair le foirne iolracha, is minic a mholann duine éigin creat scálaithe a thabhairt isteach. Le níos mó foirne, tagann fadhbanna de gach cineál. Is cosúil gurb é an réiteach foirfe creatlach scálaithe a thabhairt isteach. Ceart?

Is é an sampla is fearr aithne ar chreataí den sórt sin an Creat Scála Lúfar (SAFe). Ag leibhéal Méadú an Chláir, tugann SAFe Scrum ar aghaidh mar cheann de na bealaí chun incrimintí an táirge a chruthú. Leis sin is minic a bhíonn leagan oiriúnaithe de Scrum mar chuid de SAFe.

Nuair a thugann daoine SAFe isteach, tugann siad imeachtaí, déantáin, róil agus rialacha breise isteach. Méadaíonn sé seo castacht a dtimpeallachta a thuilleadh, rud a d’fhéadfadh a ndúshláin agus a bhfadhbanna féin a chruthú. Go minic bíonn na rioscaí a thugann daoine le SAFe níos mó ná na fadhbanna is mian leo a réiteach le SAFe.

Mar sin féin, is féidir aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna is coitianta le SAFe a úsáid trí Scrum amháin a úsáid, chomh héadrom agus atá sé. Taispeánfaidh mé duit anois nach gá duit SAFe chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna scálaithe is coitianta.

Le cocoparisienne ag Pixabay

1. Spleáchais idir foirne a bhainistiú chun Méadú a sheachadadh

Nuair a bhíonn iliomad foirne ag obair ar an táirge céanna, is minic a bhíonn na foirne seo ag brath ar a chéile. D’fhéadfadh go mbeadh gníomhaíochtaí ó Fhoireann B ag teastáil ó Fhoireann A agus a mhalairt. Le SAFe is féidir leat na cineálacha spleáchais seo a aithint le linn na pleanála um Méadú Cláir, ag féachaint ar roinnt Sprint de ghnáth.

Tá bealach iontach ag Scrum chun an cheist seo a bhaint:

“Tá Foirne Forbartha trasfheidhmiúil, leis na scileanna go léir mar fhoireann riachtanach chun Méadú Táirgí a chruthú;” - Scrum Guide 2017

Caithfidh gach Foireann Forbartha a bheith in ann píosa oibre den táirge a sheachadadh. Má tá spleáchais idir foirne ann, agus iad á theorannú chun é seo a dhéanamh, féach ansin ar bhealaí chun na foirne a athstruchtúrú ionas nach mbeidh na spleáchais ann a thuilleadh. Leis sin, beidh an chéad chúis le SAFe a úsáid imithe.

2. Ón bhfís go dtí an táirge / leibhéal an fhiontair a ailíniú le leibhéal na foirne

Go minic cruthaítear fís táirge i bhfad ar shiúl ó na foirne Scrum, áit a dtógtar na táirgí luachmhara. Le SAFe tá sraitheanna breise ann (le haghaidh réitigh phunann agus / nó mhóra), atá beartaithe chun cabhrú leis an bhfís a laghdú go riaráiste na foirne.

Seo mar is féidir leat é seo a réiteach le Scrum:

“Is liosta ordaithe é an Riaráiste Táirgí de gach rud is eol a bheith ag teastáil sa táirge. Is é an t-aon fhoinse riachtanas é chun aon athruithe a dhéanamh ar an táirge. " - Scrum Guide 2017

Sea, is é an Riaráiste Táirgí a thugann tú ar aghaidh mar is mian leat teacht ó fhís go luach. Go minic feiceann tú nach ndéantar ach na míreanna de réir mar a fheictear a bheith riachtanach do na chéad chúpla Sprint eile a logáil. Tá an Scrum Guide an-soiléir, áfach, gur chóir go mbeadh gach rud is eol a bheith ag teastáil ann. Ní gá é a leathnú go hiomlán, is féidir go mbeidh míreanna doiléire agat a léiríonn píosaí móra oibre.

3. Déan cinnteoirí Táirgí agus Úinéir an Táirge a Ailíniú

Go minic bíonn na cinntí faoi threo an táirge lasmuigh de rochtain Úinéir Táirgí. Freastalaíonn SAFe air seo le róil mar Úinéir Gnó agus Úinéir Epic.

Seo mar is féidir leat é a réiteach le Scrum amháin:

“Tá Úinéir an Táirge freagrach as luach an táirge a uasmhéadú mar thoradh ar obair na Foirne Forbartha.” - Scrum Guide 2017

Má chuireann tú ar chumas Úinéir an Táirge a bheith freagrach as luach an táirge a uasmhéadú, ní gá duit na róil bhreise mar atá sainmhínithe in SAFe.

D’fhéadfá a bheith i staid dhifriúil anois, áit a bhfuil freagracht agus freagracht táirge as an Riaráiste Táirgí scartha. Le bheith níos éifeachtaí, áfach, i dtimpeallacht táirge ina bhfuil iliomad foirne, smaoinigh ar é seo a athrú trí ról Úinéir an Táirge a leathnú.

4. Tabhair meicníocht rialaithe do leibhéal barr na heagraíochta

Is minic nach mbíonn a fhios ag daoine i gciseal barr na heagraíochta go díreach conas atá foirne ag obair i dtreo táirgí luachmhara a chruthú. Ní bhraitheann siad go bhfuil baint nó smacht acu. Tá roinnt sraitheanna agus imeachtaí ag SAFe chuige seo. Sna lámha míchearta áfach, is féidir é seo a mhí-úsáid chun rialú ón mbarr anuas a chur i bhfeidhm.

Soláthraíonn Scrum an áit iontach - íon agus simplí - chun an stádas reatha a mheas agus chun plé a dhéanamh ar an gcéad rud eile:

“Le linn an Athbhreithnithe Sprint, comhoibríonn an Fhoireann Scrum agus geallsealbhóirí faoin méid a rinneadh sa Sprint. Bunaithe ar sin agus ar aon athruithe ar an Riaráiste Táirgí le linn an Sprint, comhoibríonn lucht freastail ar na chéad rudaí eile a d’fhéadfaí a dhéanamh chun an luach a bharrfheabhsú. " - Scrum Guide 2017

Sea, is é an Sprint Review d’imeacht más mian leat an táirge reatha a phlé agus rudaí a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar na cinntí ar cad ba chóir duit a dhéanamh amach romhainn. Tá sé díreach agus tá sé éifeachtach, mar is féidir le gach duine atá bainteach a bheith mar chuid den phlé.

Is cuma cén ról atá agat. Más mian leat tionchar a imirt ar threo an táirge, freastail ar an Sprint Review!

5. Incrimintí seachadta a chomhtháthú / a chomhtháthú

I dtimpeallacht táirge ina bhfuil iliomad foirne, tá Traenacha Scaoilte Lúfar SAFe ann chun an seachadadh i dtreo eisiúintí d’fhoirne iolracha a shioncronú.

Le Scrum, tá bealaí iomadúla ag foirne chun a gcuid oibre a sync. Is é seo an rud is tábhachtaí:

“Is minic a oibríonn Foirne Scrum Il le chéile ar an táirge céanna. Úsáidtear Riaráiste Táirgí amháin chun cur síos a dhéanamh ar an obair atá le teacht ar an táirge. " - Scrum Guide 2017

Tugann sé seo le tuiscint na rudaí seo a leanas:

1 Riaráiste Táirgí → 1 Úinéir Táirgí → 1 Méadú Táirgí → 1 Athbhreithniú Sprint.

Leis seo, tá an syncing i bhfeidhm go huathoibríoch cheana féin, toisc go bhfuil 1 Méadú Táirgí le hiniúchadh le linn 1 Athbhreithniú Sprint. Níor cheart go mbeadh cur chuige rialaithe próiseas eimpíreach Scrum neamhbhailí mar gheall ar na cineálacha saincheisteanna seo a bhaineann le scaoileadh saor. Bhrisfeadh sé an lúb aiseolais.

Ina áit sin, ba cheart d’fhoirne bealaí a lorg chun an comhtháthú a dhéanamh níos éasca ar bhealach fíor lúfar:

“Comhoibríonn siad agus comhoibríonn siad trí ailtireachtaí forbartha sofaisticiúla agus timpeallachtaí sprioc-scaoilte." - Scrum Guide 2017

6. Táirgiúlacht a fheabhsú

Is minic a thugtar SAFe isteach chun táirgiúlacht na bhfoirne a mhéadú. Is féidir an chúis le táirgiúlacht níos ísle a bheith ina meascán d'aon cheann de na saincheisteanna thuasluaite:

  • Spleáchais idir foirne a bhainistiú chun Méadú a sheachadadh;
  • Ón bhfís go dtí an táirge / leibhéal an fhiontair a ailíniú le leibhéal na foirne;
  • Meicníocht rialaithe a thabhairt do leibhéal barr na heagraíochta;
  • Incrimintí seachadta a chomhtháthú / a chomhtháthú.

Bheadh ​​táirgiúlacht fheabhsaithe mar thoradh ar fheabhsú ar na réimsí sin. Cuirtear na feabhsuithe táirgiúlachta i gcomparáid den chuid is mó le cineálacha cur chuige traidisiúnta seachadta tionscadail (i limistéar an eas).

Phléigh mé cheana conas is féidir na feabhsuithe seo a dhéanamh laistigh de Scrum go héifeachtach. Mar thoradh air sin cabhraíonn Scrum leat feabhas suntasach táirgeachta a bhaint amach. Chuige seo ní gá duit SAFe a úsáid.

7. Seachadadh luacha a mhéadú

Cuirtear SAFe i láthair mar mhalairt ar bhainistíocht traidisiúnta táirgí. Agus prionsabail agus creataí Lean agus Agile mar Scrum á n-úsáid, tá fócas ag SAFe ar an rud ceart a thógáil. Bíonn chuimhneacháin rialta machnaimh ag SAFe le go mbeidh sé in ann é seo a chinntiú.

Mar sin féin, tá an chuid is mó de na chuimhneacháin machnaimh seo fite fuaite i Scrum cheana féin. Úsáideann Heck, SAFe na chuimhneacháin machnaimh mar a shainmhínítear i Scrum (cosúil leis an Sprint Review agus Sprint Retrospective), gan ach chuimhneacháin mhachnaimh bhreise ag teastáil mar gheall ar an gcastacht bhreise.

Is é an rud a sheasann le Scrum ná go bhfuil na chuimhneacháin machnaimh seo - leis na príomhpháirtithe leasmhara - faoi cheangal tarlú níos minice, toisc go dtarlaíonn siad gach Sprint in ionad gach cúpla Sprint (le SAFe). Ligeann sé seo do aclaíocht níos mó, níos mó roghanna a chur in oiriúint do léargas nua agus mar thoradh air sin tá seans níos airde ann do sheachadadh luacha a mhéadú.

8. Cáilíocht a mhéadú

Tá “Cáilíocht Tógtha” ag SAFe. Seo ceann de na bealaí lena chinntiú go bhfuil na táirgí seachadta ag comhlíonadh caighdeáin cháilíochta na cuideachta. Cuid den Cháilíocht Tógtha is ea an Sainmhíniú ar “Arna dhéanamh” ar fhoireann.

Is mian le Scrum, áfach, an rud céanna a dhéanamh leis an Sainmhíniú sin ar “Arna dhéanamh”. Ba cheart go gcuimseodh sé caighdeáin cháilíochta cuideachtaí cheana féin. De ghnáth sainmhínítear an Sainmhíniú ar “Déanta” ar leibhéal na heagraíochta forbartha. Ní ar leibhéal na foirne.

Tugann SAFe ar aghaidh go bhfuil Cáilíocht Tógtha níos mó ná Sainmhíniú Scrum ar “Déanta”. Ní aontaím leis seo. Is é an Sainmhíniú ar “Arna dhéanamh” a dhéanann eagraíocht forbartha air. Féadann sé na rudaí céanna a áireamh le Cáilíocht Tógtha SAFe.

9. Cairt eagraíochta - cad atá le déanamh leis na daoine go léir atá ag obair ar an táirge?

Tá freagra áisiúil ag SAFe ar an gceist ina n-oirfeadh daoine uile na heagraíochta agus iad ag obair go lúfar. Leis an iliomad ról, tá áit ann i gcónaí do gach duine (Bainistíocht Ghnó, Bainistíocht Táirgí, Ailtirí Córais, Innealtóirí Córais, Innealtóir Traenach Eisiúna agus níos mó fós do na réitigh níos mó).

Ligeann láithreacht na róil seo go léir i SAFe seasamh go n-oireann sé chomh furasta sin don eagraíocht atá ann cheana. D’fhéadfadh sé seo deireadh a chur leis an ngá athruithe fíor - pianmhara ach riachtanacha - a dhéanamh ar an eagraíocht. Leis sin d’fhéadfadh eagraíocht a bheith ag breathnú ‘Agile’ ach gan a bheith ‘Agile’ i ndáiríre, ag cailleadh na buntáistí uile a bhaineann le bheith ag obair ar bhealach lúfar.

Le Scrum, níl aon fhreagra chomh furasta sin. Níl ach trí ról ar eolas ag Scrum (Úinéir Táirgí, Scrum Master, ball den Fhoireann Forbartha) agus na páirtithe leasmhara. Tá sé riachtanach a thuiscint gur róil iad seo laistigh de Scrum. Ní gá / ní gá gurb ionann é seo agus feidhm cuideachta.

Is creat é Scrum. Tugann sé canbhás duit agus is fútsa atá an chaoi a bhfuil tú ag cruthú do phéintéireachta. Ach seo roinnt samplaí chun an cheist a réiteach maidir le cé atá ag dul cá háit:

  • D’fhéadfadh Bainisteoir Táirgí a bheith ina Úinéir Táirgí Scrum nó ina phríomhpháirtí leasmhar;
  • D’fhéadfadh innealtóir córais a bheith mar chuid den Fhoireann Forbartha nó mar phríomhpháirtí leasmhar;
  • D’fhéadfadh ailtire córais a bheith mar chuid den Fhoireann Forbartha nó mar phríomhpháirtí leasmhar;
  • D’fhéadfadh Úinéir an Táirge mar atá sainmhínithe ag SAFe (ag obair ar Riaráiste Foirne) a bheith mar chuid den Fhoireann Forbartha mar shaineolaí táirge nó a bheith ina Úinéir Táirgí.

Tugann Scrum an tsaoirse duit é a chur i bhfeidhm mar is tairbhí dar leat. Ní theastaíonn róil nó imeachtaí breise uait chun freastal air seo. Is féidir le gach duine spota a bheith agat i do chur chuige chun an creat Scrum a úsáid.

10. Bainistigh clár le iltháirgí

Cúis eile le SAFe a thabhairt isteach is ea clár a bhainistiú le táirgí iolracha a bhfuil go leor spleáchas orthu.

D’fhéadfá a mhaíomh gur phléigh mé spleáchais cheana féin (tagann ábhar 1 agus 5 chun cuimhne). Ba mhaith liom an sampla seo de iliomad táirgí a thabhairt ar aghaidh go sonrach, áfach.

Is é an chéad rud: nach bhfuil sé seo ag meascadh bainistíocht tionscadail agus bainistíocht táirgí?

Is réitigh iad SAFe agus Scrum chun táirgí luachmhara a sheachadadh. NÍL creataí bainistíochta tionscadail iad an dá cheann.

Má tá táirgí difriúla agat a bhfuil go leor spleáchais orthu, ba cheart duit athmhachnamh a dhéanamh ar an rud a shainmhíníonn tú mar do tháirge. D’fhéadfadh athmheasúnú a dhéanamh ar do shainmhíniú ar tháirge agus mar thoradh air sin d’fhéadfadh athmheasúnú a dhéanamh ar do phunann táirge a bheith in ord. Is dócha go méadóidh sé seo trédhearcacht (cosúil le cé atá freagrach mar Úinéir Táirgí) agus bainfidh sé an gá dealraitheach SAFe a úsáid.

11. Úinéirí iltháirge a ailíniú ar threo an táirge

Is minic a mheastar SAFe mar réiteach chun úinéirí táirge iomadúla atá freagrach as táirge a ailíniú. Ansin is féidir an obair a laghdú ón riaráiste cláir nó punainne go riaráiste na foirne, roinnte de réir Úinéir an Táirge.

Is í an tsaincheist leis seo ná gur cheart go mbeadh Úinéir Táirgí amháin ag Táirge (1 Riaráiste Táirgí → 1 Úinéir Táirgí). Dá bhrí sin is frith-phatrún é ilúinéirí táirge a bheith aige. Má thógann tú an tsaincheist seo ar shiúl, scriosann tú freisin an gá atá leis an gcineál seo ailínithe ar chúis le SAFe a úsáid.

Bunlíne

Tagann an Creat Scála Lúfar (SAFe) le réitigh ar go leor saincheisteanna coitianta más mian leat bogadh ar bhealach chun oibriú le níos aclaíocht. Mar sin féin, ní gá duit cloigíní agus feadóga SAFe go léir más mian leat do shaincheisteanna a réiteach. Is féidir leat na saincheisteanna céanna a réiteach le Scrum, creat atá fíor-éadrom. Trí Scrum a úsáid leat féin, seachnaíonn tú castacht agus forchostais gan ghá.

Is é mo chomhairle i gcónaí a dhéanamh amach cad iad na fíor-riachtanais atá agat agus tosú beag.

Tá sé níos éasca castacht a chur leis ná é a bhaint. Mar sin bí cúramach i gcónaí agus tú ag cur go leor castachta leis ag an am céanna. Déan iarracht é a chur leis de réir a chéile agus faigh amach an bhfuil sé uait i ndáiríre agus má réitíonn sé d’fhadhb i ndáiríre. Nuair atá sé ann tá sé deacair é a bhaint.

Tá Scrum ar cheann de na bealaí chun tosú beag. Má tá máistreacht leordhóthanach déanta agat ar Scrum agus má bhraitheann tú fós go bhfuil rud éigin ar iarraidh, is féidir leat bealaí a lorg i gcónaí chun scála a dhéanamh. Seo SAFe ar cheann de na roghanna, ach tá LeSS, Nexus, Scrum @ Scale agus eile ann freisin.

Beidh iontas taitneamhach ort le cumhacht Scrum. Scála go simplí le Scrum amháin.

Tá Scrum Scálaithe fós Scrum. Simplí agus cumhachtach.
Ar mhaith leat scríobh do Scrious Scrum nó plé tromchúiseach a dhéanamh ar Scrum?