10 Bealaí Conas A Bheith I dTreo Leanaí Chun Todhchaí na Daonnachta a Choimeád Sábháilte

Níl sé éasca a bheith i do thuismitheoir sna laethanta nua-aimseartha seo. Cé gur beannacht é, bíonn amanna ann nuair a bhíonn tuismíocht strusmhar agus deacair freisin. Tá strus breise ann fiú a thagann le leanaí a thógáil na laethanta seo.

Tá go leor dúshlán romhainn sa phróiseas chun ár leanaí a thógáil. Is é an rud is dúshlánaí, agus is tábhachtaí ag an am céanna, gur cheart dúinn ár leanaí a thógáil ina ndaoine fásta cineálta, macánta, críonna, féinmhuiníneacha, neamhspleácha agus dea-choigeartaithe.

Agus léireoidh an bealach a mhúinimid ár bpáistí dúinn, don domhan agus don phláinéid a bhfuil cónaí orainn ann, trína roghanna, a ngníomhartha agus a sláinte mhothúchánach. Beidh tionchar mór ag an bhfuinneamh a chuirfimid orthu.

Ní naoimh muidne, mar thuismitheoirí, ach is féidir le tuiscint a fháil ar chumhacht na tuismíochta feabhas mór a chur ar an tsochaí ina mairimid.

“Is iad na hiompróirí atá i dtreo ár n-aistí an SEEDS A BHFUIL SÉ PLEANÁIL DON DOMHAN NÍOS FEARR."

Mar sin, seo 10 mbealach chun iad féin a iompar i dtreo leanaí d’fhonn todhchaí an chine dhaonna a choinneáil slán:

  • Abair “Go raibh maith agat” le do leanaí nuair a dhéanann siad rud éigin duit féin nó do dhaoine eile
  • Éist le do leanaí i gcónaí, ná déan dearmad orthu riamh
  • Bí mar eiseamláir ba chóir dóibh a leanúint
  • Teorainneacha a leagan síos d’iompar inghlactha
  • Gabh mo leithscéal leo nuair atá tú mícheart
  • Taispeáin dóibh agus múin dóibh tábhacht an ghrá, na comparáide agus na cineálta
  • Múin dóibh go bhfuil iarmhairtí ag gach gníomh
  • Ná glac leis go bhfuil tú níos cliste ná iad díreach toisc go bhfuil tú níos sine
  • Nuair a dhéanann tú botúin, admhaigh iad
  • Lig dóibh a fheiceáil go mbaineann tú taitneamh as féachaint orthu agus iad a bheathú

Eitlíonn an t-am, mar sin déan cinnte go mbainfidh tú taitneamh as gach nóiméad amháin a chaitear le do leanaí, mar is iad na hamanna sin na cinn is tábhachtaí i saol gach duine, agus ní thiocfaidh siad ar ais choíche.

Foinse