10 Leideanna maidir le Conas Comhrá Neamhshioncronach a Rith sa Seomra Ranga Ar Líne

Is iontach an taithí a bhí agam ag obair le mic léinn i gcomhráite neamhshioncrónacha, agus sílim gur uirlis iontach é i bhfoireann uirlisí an teagascóra. Cinnte, tógann sé am agus aire chun déanamh go maith. Ach má tá tacar sonrach cuspóirí foghlama ag teagascóir, is féidir leis an modh rannpháirtíochta seo a bheith ina bhealach iontach chun a chuspóirí a bhaint amach.

I mo thaithí féin, bhí cúpla rud a rinne fóraim phlé neamhshioncrónacha éifeachtach:

 1. Sraith bheag ceisteanna chun plé a spreagadh. Is leor ceithre nó cúig cheist chun an iliomad mac léinn a choinneáil gníomhach agus gafa. Caolaíonn an iomarca ceisteanna an plé. Mar thoradh ar ró-bheag tá iomarcaíochtaí sna freagraí. Ar ndóigh, is gá na ceisteanna a chur in oiriúint do chuspóirí foghlama teagascóra agus do leibhéal an chúrsa.
 2. Bíonn mic léinn ag plé go difriúil le téacsanna agus le formáid an fhóraim, mar sin sílim gur fearr meascán de chineálacha ceisteanna a sholáthar. Cé go seachnóidh mic léinn áirithe na ceisteanna is suimiúla nó is tábhachtaí dar leat, foghlaimeoidh siad fós ón bplé atá á cur ar líne ag mic léinn eile. Mholfainn trí chatagóir ceisteanna do mhic léinn a léiríonn tacsanomaíocht Bloom: 1) léamhthuiscint; 2) ceisteanna anailíseacha / sintéise; 3) ceisteanna meastóireachta / breithiúnais.
 3. Más téacs é an rud atá á phlé ag an rang, smaoinigh ar cheisteanna a chur san áireamh a mbíonn ar mhic léinn anailís a dhéanamh ar na meáin neamh-théacsúla gaolmhara (m.sh. ceol, scannán, ealaín) - agus a mhalairt.
 4. Monatóireacht agus páirt a ghlacadh go rialta sa chomhrá d’fhonn an comhrá a spreagadh chun plé níos doimhne, cúrsa a athrú, nó bealaí nua fiosrúcháin a shaothrú. Bhí mo phlé i gcónaí agam an tseachtain seo caite, rud a thugann go leor ama do mhic léinn smaointe a mhúchadh.
 5. Taispeáin cén chuma atá ar phost maith agus cén chuma atá ar fhreagairt mhaith sula dtosaíonn tú ar an bplé. Socróidh sé seo an ton do na cineálacha freagraí a thairgeann mic léinn.
 6. Treoirlínte sonracha a sholáthar maidir le feidhmíocht mac léinn. I mo chúrsaí suirbhé, leagaim béim ar a thábhachtaí atá anailís théacsúil, argóintí loighciúla a thógáil, agus fíricí eimpíreacha a úsáid chun argóintí a dhéanamh. Mar sin, deirim leo smaoineamh ar a bpoist mar aistí beaga. Mar gheall air seo, is annamh a léann an chéad dá phost a dhéanann mic léinn mar chomhráite laethúla. Níl imní orm faoi seo; ní cuid de mo chuspóirí foghlama é. Ach, is é an rud a thugaim faoi deara ná, i gcás braisle mac léinn, go leanann siad orthu ag glacadh páirte sa chomhrá tar éis na híoscheanglais a bheith críochnaithe. Agus, ag an bpointe seo éiríonn an comhrá i bhfad níos nádúrtha.
 7. Múin do mhic léinn conas easaontú go táirgiúil agus go measúil lena chéile sula dtosaíonn tú ar do fhóram díospóireachta.
 8. Na hionchais íosta a leagan amach, ach mic léinn a spreagadh chun a bheith gafa trí chreidmheas breise a thairiscint. Is féidir an creidmheas seo a thairiscint ar bhealaí éagsúla, ach smaoineamh ar snáithe creidmheasa breise a chur ar bun ina gcuirfidh mic léinn ceist a thagann chun cinn ón gcomhrá. Is féidir le múinteoirí é seo a chruthú ag am ar bith le linn chomhrá na seachtaine.
 9. Is gnách liom mo threoracha le haghaidh gach taisc a choinneáil chomh híseal agus is féidir, agus b’fhearr liom tacar acmhainní seachtracha a sholáthar chun iad a fhorlíonadh. D’fhéadfadh faisnéis ar conas freagairt éifeachtach a scríobh, conas aontú nó easaontú, nó conas luanna a áireamh i bpost a bheith san áireamh sna hacmhainní seo. D’fhéadfainn rúibric a chur leis freisin má cheap mé go raibh sé riachtanach nó cabhrach do na mic léinn.
 10. Déan athbhreithniú ar an gcomhrá i gcónaí i gcur i láthair don rang. San am atá caite chuir mé mion-léachtaí i láthair ar a bhfuil foghlamtha againn, cad iad roinnt de na dúshláin, agus réimsí ar fheabhas muid. D'úsáid mé é seo freisin chun iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar ghnéithe den chomhrá a bhí míchompordach nó fadhbanna.

SAMPLA

Seo thíos sampla ó fhóram díospóireachta ar 'Discourse on Colonialism' le Aimé Cesaire. Feicfidh tú conas a choinnigh mé na treoracha chomh híseal agus is féidir. Tabharfaidh tú faoi deara freisin nach bhfuil mo chuid ceisteanna thar a bheith casta. Tá dhá chúis leis seo. Gcéad dul síos, ba chúrsa intro é seo do dhaoine nach maor iad. Ar an dara dul síos, bhí a fhios agam go dtiocfadh / go dtiocfadh ceisteanna nua as an gcomhrá féin. Ligeann na ceisteanna do mhic léinn ceisteanna léamhthuisceana, ceisteanna anailíseacha / sintéise, agus ceisteanna meastóireachta / breithiúnais a fhreagairt.

AIMÉ CESAIRE, DISCOURSE ON COLONIALISM QUESTIONS

Is é aidhm an fhóraim seo aiste Aime Cesaire, Discourse on Colonialism, a phlé. Molaim daoibh go léir smaoineamh go crua faoi na ceisteanna agus ceisteanna deacra a chur ort féin agus ar do chomhpháirtithe ranga.

Iarrtar ort dhá rud a dhéanamh:

 1. Caithfidh tú na poist go léir a rinne do chomh-mhic léinn a léamh faoi lá an phlé in-ranga. Tá uirlis in Oncourse a ligeann dom a fheiceáil an bhfuil na postálacha go léir léite agat, mar sin ná déan dearmad iad a léamh. Cuirfidh léamh ar phoist do chomhghleacaí cosc ​​ort rud a dúirt siad cheana a athrá agus gan creidmheas a fháil as do ranníocaíocht.
 2. Caithfidh tú dhá phost shubstainteacha ar a laghad a dhéanamh, a chaithfidh freagra amháin ar a laghad a thabhairt ar thrácht comh-mhic léinn. Mar mheabhrúchán, ní mór duit fíricí (luanna san áireamh) agus samplaí a sholáthar ag úsáid foinsí acadúla.

Déanfaidh mé grádáil ort ar cháilíocht do phoist. Ní thabharfaidh tuairimíocht gan bhunús creidmheas duit. Caith le gach post mar aiste ghearr le ráiteas tráchtais agus fianaise shubstainteach.

CEISTEANNA

 • Cén comhthéacs ina raibh Cesaire ag scríobh Discourse? Cad iad na himeachtaí eile a tharla ar fud an domhain le déanaí?
 • Cad é tráchtas Cesaire?
 • Cad a chiallaíonn Cesaire le “sibhialtacht atá ag fáil bháis” agus conas a úsáideann sé é seo chun “Sibhialtacht an Iarthair” a cháineadh?
 • Cad a cheapann Cesaire faoin mbordlann? An náisiúnachas? Cén chaoi a bhfeiceann sé go bhfuil baint acu le próiseas an impiriúlachais?
 • An aontaíonn tú le Cesaire. Cén fáth nó cén fáth nach bhfuil?

RUD AMHÁIN EILE…

Nuair a cuireadh Piazza ar fáil den chéad uair, ghlac mé leis é le húsáid mar uirlis díospóireachta asincrónach. Thaitin sé go mór liom, agus sílim gur acmhainn iontach é le haghaidh díospóireachtaí móra. Is cinnte go bhfuil uirlisí eile le húsáid, ach spreagfainn an dámh féachaint.