10 gCÉIM LE FOGHLAIM CONAS DO SCRIPT a Fhorbairt

Treoir thapa chun do scileanna mar scríbhneoir scáileáin a fheabhsú

Is é an nóiméad an t-am agus an aird a thabhairt ar an smaoineamh sin a bhí ag sníomh i do chloigeann. Leis an bplean bunúsach 10 gcéim seo, cabhróimid leat sceidealú a dhéanamh agus dul i gcruth go mall cad a d’fhéadfadh a bheith sa chéad scannán nó teilifís eile, cén fáth nach ndéanfá?

Tá an plean tógtha ar mheascán léamha, cúpla cleachtadh praiticiúil agus roinnt leideanna ónár bhfoireann ag Mol Filmarket. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as agus beidh sé úsáideach.

CÉIM 1

COINCHEAP I.

Sainmhínigh bunús do thionscadail, féach úrnuacht.

Is próiseas casta é script scannáin a scríobh ar féidir a leathnú ar feadh tréimhse fada ina gcaithfimid a bheith ullamh chun ár gcuid botún féin a shárú, foghlaim uathu agus a bheith ullamh i gcónaí aghaidh a thabhairt ar an gcéad chéim eile i bhforbairt na scríbhneoireachta agus an tionscadail. Ní ráthaíocht go n-éireoidh le tallann agus inspioráid agus dá bhrí sin caithfear an scríbhneoir scáileáin a thumadh i bpróiseas foghlama leanúnach chun teicnící agus scileanna nua a fháil agus, sa deireadh, a bheith ina ghairmí níos fearr agus na seansanna atá ann tionscadal a chur i gcrích a mhéadú.

Is é an dúshlán mór atá roimh scríbhneoirí ina saol laethúil iarracht a dhéanamh a gcuid scripte a sheasamh os cionn an chuid eile. Tá sé casta script bhunaidh a chruthú, teastaíonn go leor tallainne agus cumas iontach chun sraith d’eilimintí lárnacha a chur le chéile agus, thar aon rud eile, smaoineamh a bheith aige a bhfuil dóthain acmhainne ann do dhuine geall a chur ar an tionscadal.

TASC

Scríobh i bpoist nó i gcártaí, na teachtaireachtaí, na mothúcháin nó na luachanna a theastaíonn uait a chóireáil. Cuimhnigh, is fearr rud a chur in iúl a bhraitheann tú gur gá é a dhéanamh. Cuideoidh sé seo leat mar threoir maidir le suí síos agus scríobh, ná bíodh imní ort más fearr ar an mbealach a athraíonn an teachtaireacht seo, is fearr rud a bheith agat ar aon nós.

CÉIM 2

COINCHEAP II

Tábhacht tagairtí, foghlaim conas do thionscadal a rangú.

Is dócha gur cheap tú agus gur chuala tú go minic “go bhfuil gach rud cumtha cheana féin sa phictiúrlann”. B’fhéidir go bhfuil an frása seo ceart go leor, ach níl sé chomh fíor nach rud é ba chóir a choinneáil siar nuair a bhaineann sé le do chuid smaointe a ardú. Tá scéalta móra na pictiúrlainne agus na litríochta ann, tá siad ina gclasaicigh ar a bhfiúntas féin agus ní athróidh éinne é sin.

Tá sé loighciúil tagairtí a bheith agat i scéalta agus i gcruthaitheoirí tábhachtacha agus is próiseas nádúrtha é go léirítear an tionchar sin go léir inár gcuid scríbhneoireachta go neamhfhiosach. Ní hionann scéal bunaidh a scríobh agus rud a chumadh agus mar sin tá sé tábhachtach i gcónaí ár dtagairtí a choinneáil i gcuimhne, meas a bheith acu orthu agus muid féin a chothú leo ionas go gceadaíonn an fhoghlaim dúinn rud éigin difriúil a thógáil.

TASC

Fiafraigh de 5 chara cén scannán nó sraith an chéad cheann a thagann chun a n-intinn nuair a insíonn tú téama do scannáin dóibh. Tabharfaidh sé seo tagairtí difriúla duit b’fhéidir do na cinn a bhí agat agus, ar ndóigh, nóiméad den lá a chur in áirithe chun iad a fheiceáil.

CÉIM 3

AN SCÉAL

Bunús láidir a thógáil: ó smaoineamh go scéal.

Tosaíonn próiseas na scríbhneoireachta i bhfad sula bhfaigheann an scríbhneoir scripte na chéad leathanaigh a chur ar pháipéar. Mura bhfuil obair thaighde agus ullmhúcháin críochnúil i scéal… cuirfear isteach go mór ar chomhsheasmhacht na scripte. Is é an “siondróm leathanach bán” an eagla is mó atá ar scríbhneoir ar bith, ach d’fhéadfadh sé a bheith ina fhadhb iargúlta le linn na scríbhneoireachta agus is féidir linn réiteach a fháil air.

Mar sin féin, is bunfhadhb í an easpa eolais faoin ábhar a bhfuilimid ag obair air agus d’fhéadfadh go n-aistreofaí ár script óna bhreith féin go dtí go gcuirfeadh sé isteach ar aon fhéidearthacht díolachán. Sin é an fáth go gcaithfidh taighde agus cuardach faisnéise a bheith ina gcuid éigeantach dár bpróiseas scríbhneoireachta d’aon script, bunaithe ar fhíor-fhíorais, socraithe i dtréimhse nó i gcomhthéacs stairiúil, nó fiú ar na scéalta is ficseanúla.

TASC

Sainmhínigh do phríomhcharachtar agus a chuspóir. Nuair atá tú soiléir, cuir an choimhlint leis, is é sin, an fórsa a choiscfidh ar do phríomhcharachtar a sprioc a bhaint amach. Leis seo, scríobh achoimre ghearr, ag freagairt do struchtúr an tús, an lár agus an deireadh.

CÉIM 4

NA SAINTRÉITHE I.

Carachtair archetypical a chruthú

Ceann de na tascanna is casta agus is tábhachtaí atá ag an scríbhneoir is ea stua carachtar a thógáil. Is gá tuiscint a fháil ar do phríomhcharachtar agus a bheith soiléir faoin ról a bheidh aige sa scéal chun a phlota a dhéanamh nádúrtha. Mhúin stair na ficsin dúinn go bhfuil sraith de charachtair archetypal ann ar féidir linn a ghlacadh mar threoirlínte le leanúint chun ár gcuid féin a thógáil ar bhealach simplí gasta.

Cuimhnigh go bhfuil carachtar a ghlacann an breathnóir agus a théann i bhfeidhm ón gcéad nóiméad a théann siad isteach sa radharc ar cheann de na heochracha a chinnfidh rath do script. Ach ná déan dearmad ar na carachtair tacaíochta riamh toisc go dtugann siad aiseolas do na príomhcharachtair agus ba chóir go bhféadfaidís an scéal a fhás agus a guth féin a fháil.

TASC

Sainmhínigh do phríomhcharachtar: ar dtús go fisiciúil, ansin gnéithe tréithiúla dá charachtar agus dá phearsantacht. Déan iarracht a chuimhní a scríobh, cá as a dtagann sé agus cá dtéann sé, a uaillmhianta agus a chaidrimh. Déan an rud céanna leis an gcarachtar antagonist (más ann).

CÉIM 5

NA SAINTRÉITHE II

B'fhéidir gurb é an rud is tábhachtaí agus tú ag scríobh rud éigin a rá.

Is próiseas corraitheach é do chuid idirphlé a scríobh a d’fhéadfadh a bheith tuirsiúil ó thaobh meabhrach de. Mar sin féin, is féidir leis an luach saothair a bheith ollmhór agus is é sin an fáth gur fiú béim ar leith a chur ar an ngné seo dár gcuid scríbhneoireachta a dhéanamh foirfe. Saibhríonn an t-idirphlé an script agus na carachtair agus, ina theannta sin, féadann sé do scannán a mheabhrú agus a mheabhrú ar feadh i bhfad. Cad is féidir leat a dhéanamh chun do theicnící scríbhneoireachta agus fluidity do chomhráite a fheabhsú? Foghlaim ón gcuid is fearr!

TASC

Smaoinigh ar dhuine a bhfuil aithne mhaith agat air. Anois scríobh radharc le dialóga idir an duine sin agus do phríomhcharachtar, samhlaigh go bhfuil siad beirt in ardaitheoir, go tobann cloiseann siad torann agus stopann an t-ardaitheoir. Úsáid an struchtúr tosaigh-lár-deireadh, agus ag an deireadh léigh os ard é, déan iarracht na carachtair a léirmhíniú, cuideoidh sé seo leat gach idirphlé a snasú chun é a dhéanamh chomh horgánach agus chomh sreabhach agus is féidir, móide beidh tú in ann an guth a shamhlú níos fearr. agus pearsantacht do charachtair. Is féidir leat an cleachtadh céanna a dhéanamh le do charachtar antagonist (más ann).

CÉIM 6

STRUCHTÚR

Uirlisí comhlántacha agus tú ag pleanáil

Táimid ag maireachtáil i dtréimhse nuair a bhíonn obair ón mbaile riachtanach do dhuine ar bith atá in ann é a dhéanamh. Má tá rud amháin ar eolas ag an scríbhneoir faoin uaigneas, is é an chaoi leas a bhaint as chun am a infheistiú ina gcuid tionscadal agus a bheith táirgiúil gan an gá an teach a fhágáil. Is cuma cén chéim ina bhfuil tú le do script, tá sé riachtanach go ndéanfaidh tú dul chun cinn i bhforbairt agus nach stopfaidh tú tirim riamh.

Tá go leor uirlisí ar fáil don scannánóir chun a chuid oibre a dhéanamh ar bhealach teileamaitice. Ó léamh scripteanna nó féachaint ar scannáin agus sraitheanna go leanúint ar aghaidh ag cleachtadh, ag traenáil agus ag mionchoigeartú buneilimintí na scríbhneoireachta. Ní haon am é seo an tuáille a chaitheamh isteach, teastaíonn uainn go bhfeicfidh na tionscadail sin go léir an solas.

TASC

Déan do chéad bhord, molaim duit na príomhchúlaí a scríobh ar chúpla cárta, is é sin, na constaicí éagsúla a bheidh roimh do phríomhcharachtar (1ú casadh plota, lár agus barr), agus ansin feiceann tú na seichimh á líonadh isteach chun na pointí casa sin a bhaint amach.

CÉIM 7

FOIRM

Coincheapa bunúsacha sula dtosaíonn tú ag scríobh

Sula ligfidh tú do shamhlaíocht rith fiáin, oibriú ar na carachtair, an scéal agus tosú ar smaointe a ghabháil ar leathanach, tá sé ríthábhachtach a bheith an-soiléir faoi shraith coincheapa bunúsacha a éilíonn gach script. Más mian leat táirgeoirí scannáin tú a chur san áireamh agus do thogra a ghlacadh dáiríre ní féidir leat aon cheann de na sonraí seo a fhágáil ar an aer. Cruthaigh gur pro pro tú agus beidh tú céim níos gaire don sprioc.

TASC

Roghnaigh scannán nó caibidil as sraith (b’fhéidir go bhfuil roinnt ann atá agat le haghaidh tagartha), agus anois scríobh i bhformáid scripte an chéad seicheamh iomlán, cuimhnigh, ba chóir go mbeadh seicheamh i gceist le: tús-lár-deireadh; is féidir radharc iolrach nó radharc aonair a áireamh. Déan an cleachtadh seo leis na bogearraí is compordaí duit.

CÉIM 8

CÓIREÁIL

Ó argóint go cuardach ton

Is céim idirmheánach d’fhorbairt do scéil é an chóireáil, níos leithne ná achoimre ach sula ndéantar an script liteartha a fhorbairt. Ag an bpointe seo, ba cheart duit bualadh le do phríomhcharachtar, a Cruinne agus le do bhord, chaithfeá a bheith in ann an príomhphlota agus an scéal a theastaíonn uait a insint a shamhlú níos soiléire.

TASC

Anois molaim duit ligean duit féin an scéal iomlán a scríobh, ó thús go deireadh agus gan na leathanaigh a insint. Lig do smaointe sreabhadh agus ná bíodh imní ort má chlaonann sé beagán ón méid a luaigh tú ar an gclár. Nuair atá leagan cóireála agat a bhfuil tú compordach leis, tá sé thar am é a scríobh i bhformáid scripte! Cuimhnigh, is post frithsheasmhachta é seo, ní post luais. Le foighne agus iarracht, sroichfidh tú críochphointe do scéil.

Sa mhargadh ar líne Mol Filmarket tacaímid le cóireálacha faoi láthair in ionad dréacht-scripteanna, má bhraitheann tú réidh agus má cheapann tú gur féidir leat sainchomhad deas a chur le chéile ó do chóireáil, téigh ar aghaidh agus díol an scéal iontach sin!

CÉIM 9

PLEANÁIL I.

Ná lig don Rush dochar a dhéanamh do do thionscadal.

Faigh beagán disciplín, déan iarracht na huaireanta in aghaidh an lae a thiomnú tú a thiomnú do do thionscadal. Is dócha nach gach lá a shuíonn tú síos chun scríobh, is iomaí uair is gá sinn féin a thiomnú chun féachaint ar scannán tagartha, léamh nó cúrsa éigin a dhéanamh a d’fhéadfadh a bheith úsáideach dúinn chun dul ar aghaidh.

Molaimid duit ár gcuid OILIÚNA ar an ardán, ansin is féidir leat cúrsaí ar líne de Mháistir-Rang agus Erich Pommer Institut a fháil le buntáistí dár n-úsáideoirí. Ina theannta sin, inár leathanach SEIRBHÍSÍ, gheobhaidh tú na huirlisí is fearr chun leanúint le do thionscadal a fhorbairt.

CÉIM 10

PLEANÁIL II

Díreach mar a dhírigh tú ar amanna áirithe den lá a scríobh, tugaim dúshlán duit dátaí féilire “seachadta” a mharcáil, spriocanna réasúnta agus beaga a leagan síos, is é sin, ar dtús an lá chun an 1ú gníomh a dhúnadh, ansin an 2ú agus mar sin ar aghaidh go dtí an deireadh.

Má tháinig tú chomh fada seo, comhghairdeas! Is fada an bealach chun tosaigh, is gairm seasmhachta é a bheith i do scríbhneoir scáileáin, agus gan ach go leor foighne agus iarrachta a chuirfidh tú do thionscadal i gcrích.