Grianghraf le Helloquence ar Unsplash

10 Ceist Is breá le Earcaitheoirí Iarrthóirí a Fháil - Agus Conas iad a Fhreagairt

Seas amach mar iarrthóir láidir le hearcaitheoirí trí bheith réidh chun na 10 gceist scagtha choitianta seo a fhreagairt.

Maidir le post a fháil, is ró-mhinic a théann iarrthóirí chuig iarratas a dhéanamh trí bhoird poist ar líne, LinkedIn, nó tairseacha poist cuideachta. Cé go mbíonn iarratais ar líne de ghnáth simplí agus inrochtana go héasca, bíonn linnte iarrthóirí ollmhóra mar thoradh orthu a fhágann go bhfuil sé deacair seasamh amach.

Bealach éifeachtach eile chun do chéad ról eile a fháil ná trí earcaitheoirí poist (aka headhunters) ag obair le cuideachtaí chun poist oscailte a líonadh. Toisc go bhfuil neart chaidrimh earcaithe le cliant ceangailte go díreach lena chumas an t-iarrthóir ceart a fháil do ról, infheistíonn earcaitheoirí maithe am chun grinnfhiosrú a dhéanamh ar iarrthóirí ionchasacha trí cheisteanna scagtha a chur chun tuiscint a fháil ar a gcáilíochtaí agus ar a scileanna agallaimh.

Dá bhrí sin, más mian leat seasamh amach mar iarrthóir tuar dóchais inti, beidh tú ag iarraidh a bheith réidh le roinnt ceisteanna coitianta a fhreagairt ionas gur féidir leat teacht trasna mar dhaoine atá snasta agus gairmiúil. Seo 10 gcinn de na ceisteanna is coitianta a chuireann earcaitheoirí ar iarrthóirí agus iad ag measúnú an bhféadfá a bheith i d’iarrthóir ceart le cur ar a gcliaint.

1. An bhféadfá insint dom fút féin?

Grianghraf le Daniel McCullough ar Unsplash

Ceist agallaimh choitianta i measc bainisteoirí fruilithe, úsáideann earcaitheoirí leis an gceist seo chun do scileanna cumarsáide a mheas, do pheirspictíochtaí a fháil ar do rian gairme, agus chun a fháil amach an bhfuil do scileanna ag teacht leis an ról atá siad ag iarraidh a líonadh. “Táim ag lorg páirc ardaitheora a chuireann in iúl dom ní amháin go bhfuil an duine aonair ag leibhéal ard ach freisin cad a thiomáineann iad agus cá bhfeiceann siad iad féin ina gcuideachta nó ina ngairm go fadtéarmach,” a deir Megan Blanco, bainisteoir fála tallainne atá dírithe ar chúram sláinte agus earcú corparáideach ag Loyal Source.

Deir Carrie Magee, cliant-chomhpháirtí ag Marlin Hawk a earcaíonn i Meiriceá Thuaidh le haghaidh róil acmhainní daonna agus oibríochtaí, gur chóir duit a chur in iúl go ndeachaigh tú le do shlí bheatha le hintinn agus le disciplín. Tá sí ag lorg iarrthóirí ar féidir leo “samplaí a bhaineann leis an bpost atá á phlé againn a tharraingt amach, a insíonn dom go bhfuil a fhios acu conas teachtaireacht a bhainistiú dá lucht féachana.”

Leid: Déan achoimre ó bhéal dhá nó trí nóiméad ar do shlí bheatha a ullmhú agus a chleachtadh lena n-áirítear róil, spriocanna, príomhéachtaí agus aistrithe.

2. Cad iad na freagrachtaí atá ort faoi láthair?

Grianghraf le Arlington Research ar Unsplash

“Iarraim é seo mar ba mhaith liom tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfuil á dhéanamh ag an iarrthóir faoi láthair agus conas a d’fhéadfadh sin comparáid a dhéanamh leis an deis fostaíochta atá ar intinn agam dóibh,” a deir Rob Paone a dhíríonn ar earcaíocht sna tionscail blockchain agus cryptocurrency mar Bunaitheoir & POF Cruthúnas ar Thalann. “Táim ag amharc ar riachtanais an tuairisc poist agus ag déanamh comparáide taobh le taobh de réir mar a labhraíonn an t-iarrthóir le seiceáil mheabhrach a dhéanamh ar na boscaí.”

Cé go mbaineann an cheist “inis dom fút féin” faoi dhearcadh na n-éan ar do stair ghairmiúil, druideann an cheist seo isteach i do ról reatha. Deir Rebecca Siciliano, Stiúrthóir Bainistíochta Earcaíochta Tíogair sa RA go gceadaíonn an cheist seo d’earcaitheoirí iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar an rud is mó a thaitníonn le hiarrthóirí. “Tugann sé seo tuiscint mhaith dúinn ar na tascanna a bhfuil siad compordach leo agus na réimsí ar dóigh dóibh a dhéanamh is fearr."

Leid: Ullmhaigh achoimre ó bhéal ar do chuid freagrachtaí beachta i do ról reatha a leagann béim ar na scileanna ar leith is ábhartha do do ról sprice.

3. Cad é an éacht is mó atá déanta agat?

Grianghraf le Freshh Connection ar Unsplash

Ba mhaith le hearcaitheoirí tuiscint a fháil ar cé chomh héifeachtach agus a bhí tú i do róil le déanaí sula ndearna tú iarrthóir dá gcliaint. Go hidéalach, ba cheart go mbeadh tionchar díreach ag d’obair ar thosaíochtaí agus ar uaillmhianta d’eagraíochta níos leithne, rud a léiríonn do thionchar sa todhchaí.

“Nuair a chuirimid an cheist seo, ba mhaith linn cuntas teiste an iarrthóra a iniúchadh maidir le luach a chur leis agus tionchar dearfach a chruthú,” a deir Sarah Doughty, Stiúrthóir Earcaíochta Talentlab a earcaíonn laistigh den earnáil ardteicneolaíochta. “Nuair a iarrtar ar iarrthóirí míniú a thabhairt ar an gcaoi ar thacaigh siad leis an ngnó, déantar a dtuiscint ar fhíorchuspóirí na hoibre atá á dhéanamh acu a bhailíochtú tuilleadh."

Leid: Ullmhaigh samplaí d’éachtaí lárnacha lena n-áirítear an comhthéacs, na gníomhartha agus na torthaí, go hidéalach iad siúd a léiríonn scileanna atá ábhartha do do ról sprice.

4. Cén fáth a bhfuil suim agat bogadh ar aghaidh?

Grianghraf le Priscilla Du Preez ar Unsplash

Ba mhaith le hearcaitheoirí tuiscint a fháil ar do staid reatha - cibé an bhfuil tú sásta i do ról nó nach bhfuil. “Más féidir le cuardaitheoir poist samplaí a ghlaoch amach de na rudaí is maith leo nó nach dtaitníonn leo a dhéanamh, is féidir liom iarracht a dhéanamh an cuardach a shaincheapadh bunaithe ar a n-aiseolas,” a deir Brandi Britton, uachtarán ceantair ag Robert Half i Los Angeles.

Spreagann Scott McGowan Bainisteoir TF agus Digiteach ag Zenith People iarrthóirí a bheith sainiúil agus trédhearcach. “Tá cúiseanna difriúla ag gach duine le bheith ag iarraidh gnó a fhágáil, ach an níos mó sonraí is féidir leo a thabhairt, is mó a thig liom blaiseadh a fháil dá gcuid inspreagadh agus a fhágann go bhfuil siad níos indíolta." Téann macántacht ar bhealach fada de réir Sara Ferraioli, Comhpháirtí & Stiúrthóir Bainistíochta ag WinterWyman a dhíríonn ar earcaíocht AD i réigiún Shasana Nua. “Is cuma an raibh sé ar chúis shimplí mar athlonnú nó ceann níos casta cosúil le héagobhsaíocht airgeadais, ba cheart go mbeadh iarrthóirí in ann freagra macánta agus éifeachtúil a thabhairt ar an gceist seo."

Cuireann earcaitheoirí béim freisin go bhfuil do chuid inspreagtha chun bogadh ar aghaidh ríthábhachtach. “Má tá iarrthóir ag fágáil poist mar gheall ar dhroch-mhothú i dtreo a bhainisteora líne reatha, d’fhéadfadh go mbeadh iarrthóir tocsaineach os do chomhair a rachaidh i mbun an chineáil chéanna chiúnais lena chéad shaoiste eile,” a deir Andrew Fennell, iar-iar earcaitheoir i Londain agus bunaitheoir CV Standout. “Go hidéalach teastaíonn uait iarrthóirí a fhágáil toisc nach bhfuil an ról dúshlánach acu a thuilleadh, agus tá siad ag iarraidh an chéad chéim eile ina ngairm a ghlacadh."

Leid: Bí soiléir i d’intinn faoi cé acu de na trí chatagóir seo a mbaineann tú leo: 1) ábhar go hiomlán, 2) oscailte do dheiseanna, nó 3) cuardach gníomhach a dhéanamh. Ina theannta sin, bí réidh chun do chuid inspreagadh bunúsach a roinnt.

5. Cén chéad ról eile atá agat?

Grianghraf le Timon Studler ar Unsplash

Cabhraíonn earcaitheoirí le fios a bheith agat go díreach cad atá á lorg agat an bhfuil do uaillmhianta ag teacht leis na deiseanna atá ar fáil. Dá soiléire atá tú faoi na rudaí a theastaíonn uait, is ea is dóichí a thiocfaidh tú chun cuimhne maidir le deiseanna ábhartha.

Ba mhaith le hearcaitheoirí Savvy do spriocanna a thuiscint sula nochtann siad an ról sonrach atá siad ag iarraidh a líonadh ionas nach mbeidh tionchar acu ar do fhreagra. “Táimid ag iarraidh ar dhaoine a gcuid pleananna gairme a chur in iúl dúinn a mheaitseálann an seasamh atá againn sula gcuirtear in iúl dóibh faoin deis gairme atá againn,” a deir Kathleen Steffey, POF Naviga Recruiting & Executive Search. “Ní chuirimid peg cruinn riamh i bpoll cearnach. Ní oibríonn sé go fadtéarmach. "

Aontaíonn Kristina McDougall, Bunaitheoir agus Príomhoide Artemis Canada. “Sula ndéanaimid cur síos ar an ról atá á earcú againn, ba mhaith linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a sainmhíníonn an duine an chuideachta agus an ról ina mbeidh siad níos sona agus is rathúla."

Leid: Bí soiléir faoi na rudaí atá á lorg agat i do chéad phost eile, lena n-áirítear do shuíomh, tionscal, feidhm, cuideachta agus do rogha ról. An níos sainiúla is féidir leat a bheith, is amhlaidh is fearr.

6. Cad é do líne ama chun bogadh ar aghaidh?

Grianghraf le Eric Rothermel ar Unsplash

Seachas do cháilíochtaí, ba mhaith le hearcaitheoirí a thuiscint cathain a bheifeá ar fáil chun tús a chur le ról nua chun a fháil amach an bhféadfá ról a líonadh laistigh den amlíne atá ag teastáil ó bhainisteoir fruilithe.

De réir Britton, tugann iarrthóirí atá soiléir faoina n-uainiú deis di feighlithe a chur amach le haghaidh deiseanna ábhartha a oireann don uainiú sin. “Is féidir leis a bheith dúshlánach más mian le duine faoi dhátaí toisc go bhfuil riachtanais phráinneacha ag go leor cliant, agus b’fhéidir go gcuirfeadh sé ceist orm cé chomh tromchúiseach agus atá siad maidir leis an gcuardach poist."

Leid: Bí réidh chun d’uainiú idéalach le haghaidh gluaiseachta gairme a roinnt lena n-áirítear do thréimhse fógra agus an dáta tosaigh féideartha is luaithe.

7. Cad iad na roghanna suímh atá agat?

Grianghraf le Chris Barbalis ar Unsplash

Ba ghnách le roghanna suímh a bheith faoin gcathair nó faoin réigiún ina raibh tú ag iarraidh obair. Anois, agus glacadh níos mó le socruithe oibre iargúlta agus solúbtha, ba mhaith le hearcaitheoirí tuiscint a fháil ar na hionchais atá agat maidir le cá háit agus conas a oibríonn tú.

“Tá suíomh an phoist ar cheann de na cnaipí te is mó anois,” a deir Steffey. “Má chloiseann iarrthóir nach dtugann an post timpeallacht oibre iargúlta chaighdeánach ach go leanann sé ag cur ceisteanna a bhaineann leis seo, cuirimid ar aghaidh iad toisc go mbíonn fadhbanna leis síos an bóthar." Maidir le róil thraidisiúnta bunaithe ar oifig, deir Steffey gur chóir d’iarrthóirí achar réasúnta iniompartha a chónaí go suíomh an fhostóra. Ba chóir dóibh siúd nach bhfuil sásta a mhíniú cad iad na socruithe atá siad sásta a dhéanamh chun comaitéireacht a dhéanamh nach gcruthóidh brú síos an bóthar.

Leid: Bí macánta agus macánta faoi do chuid roghanna maidir le suíomh oibre. Mura ndéanann tú, is minic a thagann ceisteanna chun cinn don fhostaí agus don fhostóir araon.

8. Cad é do thuarastal reatha?

Grianghraf le Helloquence ar Unsplash

In áiteanna áirithe, rinneadh ceisteanna faoi thuarastal reatha nó roimhe seo a thoirmeasc. Mar sin féin, féadfaidh earcaitheoirí lasmuigh de na suíomhanna seo do leibhéal cúitimh reatha a iarraidh mar phointe tagartha d’ionchais tuarastail sa todhchaí (tuilleadh faoi seo chugainn). Is gnách go mbíonn ábhar an tuarastail ar cheann de na codanna is deise d’aon chomhrá earcaíochta poist, agus d’fhéadfadh go mbraithfeadh iarrthóirí go bhfuil cathú orthu an t-earcaitheoir atá ag fiafraí a sheachaint nó fiú a chur amú.

Deir Azem Hoti, Bainisteoir Gnó Eorpach ar VHR Global Technical Recruitment, go bhfuil caidreamh idéalach iarrthóra / earcaithe bunaithe ar mhuinín agus meas frithpháirteach. Níor chóir duit cluichí a imirt le hearcóirí toisc go mbíonn sé níos deacra iarrthóir a chur chun cinn do bhainisteoirí fruilithe cliant. “Ag labhairt leis na céadta iarrthóirí gach seachtain, bíonn earcaitheoirí in ann a fháil amach an bhfuil iarrthóir ag áibhéil a thuarastal reatha. Cuireann comhráite míchruinn nó mímhacánta [faoi thuarastal] am luachmhar amú. "

Leid: Seachain an meon a bhaineann le do thuarastal reatha a mhéadú nó a cheilt. Bunóidh tú caidreamh níos iontaofa le hearcaitheoir trí do thuarastal reatha a nochtadh. Má bhraitheann tú go bhfuil ganníocaíocht déanta agat, bí réidh le tagarmharcanna tuarastail nó sonraí tionscail a thacú chun tacú le do thuiscintí.

9. Cad iad na hionchais tuarastail atá agat?

Grianghraf le Luis Villasmil ar Unsplash

Má chuireann iarrthóirí míchompord ar cheist faoi do thuarastal reatha, is minic a bhíonn imní níos mó fós ar an gceist seo faoi ionchais tuarastail sa todhchaí. Níl formhór na n-iarrthóirí ag iarraidh rósholáthar nó rósholáthar a dhéanamh, agus roghnaíonn an oiread sin an cheist a cheistiú go hiomlán, ag filleadh ar ghnáth-eagna idirbheartaíochta faoi gan a bheith riamh ar an gcéad tairiscint.

Mar sin féin, maidir le hionchais tuarastail a phlé le hearcaitheoir, molann mórchuid na saineolaithe go bhfuil siad le teacht. Deir Laura Davis, Uachtarán Ignite HR, nár cheart duit cluichí a imirt leis an gceist seo. “Má tá tú oiriúnach laistigh den raon tuarastail atá ar fáil ag ár gcliant, agus má tá tú oiriúnach go maith don phost, cuirfimid i láthair tú mar iarrthóir. Mura dtabharfaidh tú uimhir dom, ní féidir linn tú a chur i láthair. " Ní féidir léi riosca a chur i láthair iarrthóirí a bhfuil riachtanais tuarastail acu atá lasmuigh de raon fruilithe an chliaint. “Ní dhéanfaidh [mo] chliaint agallamh a sceidealú gan do riachtanais tuarastail a bheith ar eolas acu."

Admhaíonn McDougall go bhfuil an cheist íogair ach deir earcaitheoirí go gcuireann siad an cheist seo lena chinntiú go mbaineann siad úsáid mhaith as am gach duine. "Is maith linn é a thástáil chun carr a thiomáint gan an praghas a bheith ar eolas againn - ansin is féidir titim i ngrá leis an Ferrari agus tú ar bhuiséad Chevy." Mar shampla, ní gnách go moltar do chliaint earcaitheoirí iarrthóirí a deir go dtógfaidh siad tuarastal níos ísle ná a sprioc tosaigh. Deir Steffey go léiríonn sé seo éadóchas agus riosca féideartha eitilte má thagann tairiscint eile suas sa todhchaí a ailíníonn le sprioc-tuarastal iarrthóra.

Leid: Bí soiléir agus réidh maidir le cén leibhéal cúitimh a bhfuil súil agat a bhaint amach le figiúr tuarastail nó raon tuarastail. Cinntíonn sé seo nach bhfuil tú comhoiriúnaithe ach leis na róil sin a chomhlíonann do riachtanais agus a choisceann ar gach duine am a chur amú.

10. An bhfuil tú ag obair go gníomhach le haon earcaitheoirí eile ar dheiseanna?

Grianghraf le Johanna Buguet ar Unsplash

Tá caidreamh oibre láidir le hil-earcóirí mar iarrthóir inghlactha agus tá súil leis, ach tá laghdú ar thorthaí. Má bhí tú ag obair go réamhghníomhach le go leor earcóirí le tamall maith nó má chuir tú isteach go leor iarratas gan mórán dul chun cinn, b’fhéidir go dtiocfá ar aghaidh mar iarrthóir nach bhfuil chomh inmharthana.

“Ba mhaith liom féachaint ar iarrthóirí i riocht dearfach má tá siad ag plé le gníomhaireachtaí roghnaithe seachas iarratais iolracha a dhéanamh nuair nach cuimhin leo cá ndearna siad iarratas,” a deir Steve Preston, stiúrthóir bainistíochta ag Heat Recruitment sa RA “Ba mhaith leat sa deireadh a bheith ag obair go heisiach leis an iarrthóir agus caidreamh dhá bhealach a bhunú. Cé nach féidir é seo a dhéanamh i gcónaí, is maith an rud é a bheith ag obair le duine a thuigeann na buntáistí a bhaineann le bheith roghnach. "

Maidir le deiseanna eile a bhí á mbreithniú agat a nochtadh, téann macántacht i bhfad arís. Deir Paul Smith Comhpháirtí Bainistíochta Odgers Interim US, nach bhfuil aon fhreagra ceart nó mícheart ar an gceist seo per se. Is mór aige trédhearcacht, áfach. Ba mhaith leis a thuiscint an bhfuil sé in iomaíocht le hearcaitheoirí nó le cliaint eile, rud a léiríonn an dóchúlacht go nglacfaidh iarrthóir post. Cruthaíonn iarrthóirí a dhiúltaíonn an fhaisnéis seo a roinnt easpa muiníne leis an earcaitheoir. “Má tá rogha agat idir iarrthóir atá ag iarraidh an cluiche a imirt agus iarrthóir atá macánta, is iondúil go dtiocfaidh an duine macánta amach ar an mbarr."

Leid: Dírigh ar cháilíocht seachas ar chainníocht le caidrimh earcaithe ionas gur féidir leat teacht trasna mar iarrthóir roghnach muiníneach atá ag cuardach cineál sonrach deise.

Ullmhaigh agus déan cleachtadh ar do chuid freagraí

Grianghraf le Green Chameleon ar Unsplash

Mar achoimre, maidir le hiarrthóirí iontacha a aimsiú le haghaidh deiseanna fostaíochta, is mór ag earcaitheoirí macántacht, soiléireacht agus cáilíocht. Agus tú ag machnamh ar na deich gceist seo roimh ré agus ag ullmhú roinnt freagraí tuisceanacha, beidh tú mar iarrthóir snasta gairmiúil a bheidh ag smaoineamh go réamhghníomhach faoi thodhchaí do shlí bheatha ionas gur féidir leat a bheith ar an gcéad duine a ghlaonn earcaitheoir nuair a bheidh an ról foirfe duitse ar fáil.

Is Straitéisí Brandála Gairme & Pearsanta é Joseph Liu agus óstach an Phodchraoladh Athghairm Gairme atá lonnaithe i Londain a bhfuil paisean aige cuidiú le daoine an soiléireacht, an mhuinín agus an misneach a fháil chun gairmeacha fíorbhrí a shaothrú. Tar éis dó trí mhór-athrú gairme a dhéanamh air féin, roinneann sé léargas anois ó bhrandaí tomhaltóirí domhanda a thógáil agus a athsheoladh chun cumhacht a thabhairt do ghairmithe agus úinéirí gnó a gcuid brandaí pearsanta a thógáil agus a athsheoladh ag josephpliu.com. Tá a chur chuige uathúil bunaithe ar 10 mbliana d’eispéireas margaíochta sliseanna gorm i mbrandaí bainistíochta na SA agus na RA lena n-áirítear Glad, Liquid-Plumr, Gü Desserts, agus Häagen-Dazs in éineacht le 500+ uair an chloig de chomhairliúchán gairme gairmiúil.

Amharc ar TEDx Talk Joseph ar Athmhúnlú Scéal Do Gairme agus a podchraoladh Athghairm Gairme ina bhfuil scéalta spreagúla faoi athshlánú gairme.

Fan i dteagmháil le Joseph ar Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, agus Meán.

Foilsíodh an post seo ar Forbes ar dtús.