# 10). Treoir do Bhunaitheoirí Teicniúla ar Conas Tosaithe a Bhainistiú agus a Threorú

Tá sé i gceist gur treoir é seo do bhunaitheoirí teicniúla atá ag foghlaim conas daoine a bhainistiú agus cuideachta a reáchtáil den chéad uair.

Tarraingítear comhairle ó na foinsí seo a leanas:

 • “Bainistíocht Ard-Aschuir” le Andy Grove
 • “Riachtanais Bainistíochta” le First Round Capital
 • “An Rud Crua Faoi Rudaí Crua” le Ben Horowitz
 • “Conas a Bheith i d’Fheidhmeannach Éifeachtach” le Keith Rabois & Delian Asparouhov
 • “Glacann an Scór Cúram Féin” le Bill Walsh

Achoimre 30-Dara

1). Gníomhaíochtaí Ardghiarála

 • Cuir bac go réamhghníomhach ar am i d’fhéilire le haghaidh obair dhomhain agus tiomnaigh 80% nó níos mó de do chuid ama gach seachtain do thascanna ardghiarála.
 • Úsáid an 15-20% eile de do chuid ama chun iarratais imoibríocha a chomhlíonadh. Níor chóir duit a bheith ag feidhmiú ag bandaleithead 100% an t-am ar fad.
 • Tomhais an chaoi a bhfuil tú ag leithdháileadh do chuid ama le hiniúchadh féilire laethúil / seachtainiúil. Mar bhainisteoir, is é an t-am atá agat an acmhainn luachmhar atá agat.

2). Oiliúint Fostaithe

 • Lig d’aibíocht tasc-ábhartha fostaí treoir a thabhairt do rannpháirtíocht mar bhainisteoir, seachas stíl bhainistíochta treallach éigin.
 • Déan an chinnteoireacht a logánú ag an leibhéal is ísle agus is féidir ionas gur féidir le fostaithe sóisearacha taithí a fháil, agus gur féidir le d’eagraíocht rith chomh héifeachtúil agus is féidir.
 • Tuig gur acmhainn theoranta é do chumhacht agus do chumas cinntí maithe a dhéanamh, agus tabhair cuntas ar thuirse cinntí dá réir.

3). Fostaithe a Spreagadh

 • Oibriú i gcónaí chun an nasc idir a gcuid oibre ó lá go lá agus a thionchar ar mhisean na cuideachta a dhéanamh soiléir d’fhostaithe.
 • Ní trí dhreasacht airgeadais an bealach is inbhuanaithe do cheannairí a gcuid fostaithe a spreagadh thar thréimhsí fada ama, ach trí chiall cuspóra agus úinéireachta.
 • Cuir i gcuimhne i gcónaí d’fhostaithe go gcreideann tú iontu, agus oibrigh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oireann a bpost i do chuideachta do scéal a saoil.

4). Tarraing an Ulchabhán

 • Tá comhairle uathu siúd a bhí tríd an bpróiseas roimhe seo fíorluachmhar, ach beidh gné ann i gcónaí de rudaí a bheith ag teastáil uait féin.

1). Gníomhaíochtaí Ardghiarála

Is féidir a chinneadh cé chomh maith agus atá bainisteoir trí fhéachaint ar aschur a fhoirne. An dtáirgeann a bhfoireann? Más ea, is dóigh gur bainisteoir maith iad.

Bíonn an 24 uair an chloig céanna in aghaidh an lae ag gach bainisteoir, ach is fearr iad a dhíriú go seasta ar a gcuid ama agus iarrachtaí ar thascanna a mhéadóidh aschur a n-eagraíochtaí den chuid is mó.

Is fearr leo a ngiaráil bainistíochta a uasmhéadú.

“Is í ealaín na bainistíochta an cumas na gníomhaíochtaí giarála is airde 1–2 a roghnú as an gcruach de ghníomhaíochtaí atá cosúil go inchomparáide” - Andy Grove

Is gnách go dtagann gníomhaíochtaí ard-ghiarála faoi cheann de dhá bhuicéad:

 • 1). Tascanna a théann i bhfeidhm ar ghrúpaí móra daoine (seanchruinniú idir lámha)
 • 2). Tascanna a théann i bhfeidhm ar dhaoine aonair ar feadh tréimhsí fada ama (sean-athbhreithniú feidhmíochta bliantúil)

De réir sainmhínithe, is iad tascanna ardghiarála iad siúd a dteastaíonn ionchur beag ama uathu, ach a mbíonn tionchar mór (aschur) acu ar an gcuideachta.

É sin ráite, is gnách go mbíonn an riachtanas leibhéal dromchla d’ionchur ama “beag” i bhformhór na ngníomhaíochtaí ardghiarála míthreorach.

Tá na gníomhaíochtaí féin gearr (mar shampla, b’fhéidir nach mairfeadh cruinniú láimhe ach 30 nóiméad), ach is iondúil go mbíonn na héilimh ama chun ullmhú do ghníomhaíochtaí den sórt sin measartha mór.

Le linn a thréimhse mar COO na Cearnóige, ba ghnách le Keith Rabois 5+ uair an chloig sa tseachtain a chaitheamh ag ullmhú dá chur i láthair ag cruinniú seachtainiúil uile-láimhe na cuideachta Dé hAoine.

D’fhéadfadh sé seo a bheith cosúil le barraíocht ama le caitheamh ar chur i láthair uair an chloig, ach ba é a mhothú dá mbeadh sé in ann rud éigin i gcuimhne a rá a chuaigh i bhfeidhm ar an mbealach a rinne gach duine sa chuideachta cinntí, b’fhiú é.

Tá clú ar Mathilde Collin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Front, as 5 uair an chloig a chur ar a féilire gach tráthnóna Déardaoin d’fhonn fáil réidh le sonraí an ghnó ó lá go lá, agus díriú ar dhul i ngleic leis na míreanna giarála is airde uirthi -do liosta.

Ina focail:

“Tosaím trí m’intinn a ghlanadh (téigh ag rith, seinn an pianó). Ansin cuirim iallach orm 1.5 uair an chloig a chaitheamh le díreach mo leabhar nótaí gan aon chlár oibre eile seachas smaoineamh ar:
- 1). Cad iad na príomhthosaíochtaí atá agam anois?
- 2). An bhfuil dul chun cinn á dhéanamh agam ar gach ceann acu?
- 3). An bhfuil riosca leis an gcuideachta nach bhfuil á fheiceáil agam?
- 4). An bhfuil deis ann leis an gcuideachta nach bhfuil á fheiceáil agam?
- 5). Cad iad na rudaí is giarála is airde is féidir liom a dhéanamh do Front?
Ag deireadh 1.5 uair an chloig, tá nótaí agus liosta le déanamh agam. Tugaim ar ais chuig mo ríomhaire iad agus caithim an chuid eile de mo bhloc ag obair orthu. Tháinig mo chuid smaointe is fearr le haghaidh Front le cúpla mí anuas le linn na tréimhse seo. "

Caithfidh ceannairí a bheith in ann fís shoiléir den todhchaí a chur in iúl dá bhfostaithe, agus d’fhonn cumarsáid a dhéanamh go soiléir, caithfidh siad a bheith in ann smaoineamh go soiléir ar dtús.

Tá an t-am athfhillteach seo a cuireadh bac ar tráthnóna Déardaoin Collin chomh luachmhar toisc go dtugann sé deis di dul i mbun obair dhomhain.

Sainmhíníonn Cal Newport “obair dhomhain” mar thascanna éilitheacha cognaíocha a dhéantar i riocht gan tiúchan gan aird.

Ar an láimh eile, is éard atá i gceist le “obair shalach” tascanna nach bhfuil chomh cognaíoch agus a mbíonn claonadh iontu a bheith níos lóistíochta.

Beagnach 11 bliain ó shin, thug Paul Graham le fios gur gnách go mbíonn obair níos imoibríche, éadomhain mar thréith ag sceidil na mbainisteoirí agus na gceannairí:

“Tá na daoine is cumhachtaí ar sceideal an bhainisteora. Is é sceideal an ordaithe é. Ach tá bealach eile ann le ham a úsáid atá coitianta i measc daoine a dhéanann rudaí, cosúil le ríomhchláraitheoirí agus scríbhneoirí. De ghnáth is fearr leo am a úsáid in aonaid leath lae ar a laghad. Ní féidir leat scríobh nó clárú go maith in aonaid uair an chloig. Is ar éigean go bhfuil go leor ama ann chun tosú ”

Tá sé seo ag teacht go géar le laethanta “déantúsóirí” (iar-fhorbróirí bogearraí nó scríbhneoirí) a mbíonn claonadh acu a bheith ag obair i mbabhtaí fada fócas gan bhriseadh ar thasc amháin (obair dhomhain).

Is furasta féachaint ar chleachtas cosúil le Collin agus é a ainmniú mar dhaoine santach, ach is lú an bhaint atá ag an gcúis go gcaithfidh bainisteoirí agus ceannairí am “déantóra” a dhéanamh leo agus níos mó a dhéanamh lena bhfoireann.

Tá gníomhaíochtaí agus cinntí na ndaoine i róil ceannaireachta, ar mhaithe le feabhas nó níos measa, ag dul i bhfeidhm i gcónaí ar shlí bheatha a gcuid fostaithe.

Níos tábhachtaí fós, déantar na hiarmhairtí dearfacha nó diúltacha seo a mhéadú gach uair a ghlacann bainisteoir le tasc ardghiarála.

Ní féidir breathnú ar an lionsa seo, má thógann sé 5 uair an chloig tráthnóna Déardaoin chun tosaíocht a thabhairt do do liosta le déanamh, tá sé santach a thuilleadh, ach is féidir a rá gurb é an rud is neamhleor is féidir le bainisteoir a dhéanamh dá bhfoireann.

Nuair a bhíonn saol daoine eile ag brath ar do chumas cinntí maithe a dhéanamh, tá sé de dhualgas ortsa mar cheannaire na nithe a bhaineann le minutiae ó lá go lá a bhaint ionas gur féidir leat dul i ngleic leis na tascanna ard-ghiarála seo a bhfuil éileamh cognaíoch orthu chomh fada agus is féidir leat cumais.

Smaointe Praiticiúla le Cur i bhFeidhm

1). Am a Bhac go Réamhghníomhach le haghaidh Obair Dhomhain

 • Gach oíche Dé Domhnaigh, scríobh síos na trí phríomhthosaíocht atá agat don tseachtain agus dearadh d’fhéilire chun 80% de do chuid ama nó níos mó a chaitheamh ar na míreanna seo.
 • Ná bíodh eagla ort píosa athfhillteach 4-5 uair an chloig de do chuid ama a chosc le haghaidh na n-earraí is giarála is deacra ó thaobh na cognaíochta de ar do phláta.

2). Fág Am ar Oscailte le haghaidh Obair Shallow

 • Úsáid an 15-20% eile de do chuid ama chun iarratais imoibríocha a chomhlíonadh.
 • I bhfocail Andy Grove: “tá an luchtú is fearr agus is féidir le go leor leaca a thógáil isteach ionas nach scriosfaidh glao gutháin gan choinne do lá iomlán”.

3). Déan iniúchadh leanúnach ar Úsáid Do chuid Ama

 • Tá sé deacair fios a bheith agat go cinnte cén céatadán de do chuid ama atá á thiomnú agat do ghníomhaíochtaí ardghiarála gan é a thomhas
 • Seo sampla d’iniúchadh féilire laethúil ó Sean Connor agus teimpléad chun é sin a dhéanamh.

2). Oiliúint Fostaithe

Go bunúsach tá dhá luamhán ag bainisteoirí is féidir leo a tharraingt chun feidhmíocht a gcuid foirne a fheabhsú:

 • 1). Oiliúint - cumas gach duine a phost a dhéanamh go maith
 • 2). Spreagadh - mian gach duine a phost a dhéanamh go maith

Tá oiliúint tábhachtach ar thrí phríomhchúis:

 • 1). Feabhsaíonn sé aibíocht tasc-ábhartha na bhfostaithe nach bhfuil mórán taithí acu
 • 2). Déanann sé cinnteoireacht a logánú dóibh siúd is gaire don obair féin
 • 3). Ligeann sé do cheannairí tuirse cinntí a sheachaint

Aibíocht Tasc-Ábhartha

Déantar aibíocht Tasc-Ábhartha (TRM) a léiriú ag leibhéal taithí an duine le tasc ar leith.

D’fhéadfadh sé go gcaillfí bainisteoir a bhfuil 20 bliain de thaithí aige ag díol fótachóipeálaithe go hiomlán agus go hiomlán má chuirtear i ról nua é ag díol bogearraí scamall-bhunaithe.

Cé go bhfuil an-chuid taithí aige i saol na ndíolachán, tá a ullmhacht don tasc sonrach atá idir lámha fós íseal go leor.

Sin é an fáth go mbíonn claonadh ag stíleanna bainistíochta gearrthóra fianán (sean. Daonlathach nó údarásach) an bád a chailleadh.

Seachas ligean don bhealach ar mhaith linn idirghníomhú le fostaithe cinneadh a dhéanamh ar an gcaoi a mbainistímid iad, ní mór dúinn leibhéal taithí an fhostaí a cheadú le tasc ar leith an bealach a threoraímid iad trí chás ar leith.

Seo creat gasta:

 • Nuair a bhíonn TRM íseal - is é an cur chuige is éifeachtaí ceann a thairgeann treoracha an-beacht agus mionsonraithe. Is é an fachtóir teorannaithe anseo eispéireas an duine aonair, seachas spreagadh.
 • Nuair a bhíonn TRM ard - níor cheart do bhainisteoirí a bheith páirteach ach chun a chinntiú go dtuigeann na fostaithe cuspóir an taisc atá idir lámha. Is é an fachtóir teorannaithe anseo spreagadh, seachas taithí.

Tagann an chúis go bhfuil sé seo tábhachtach ar ais chun giaráil.

Tá an oiliúint ar cheann de na tascanna giarála is airde is féidir le bainisteoir a dhéanamh toisc go gceadaíonn sé dóibh an méid ama a chaitheann siad ag maoirsiú a gcuid fo-oibrithe a laghdú, agus líon na dtascanna is féidir leo a tharmligean a mhéadú.

Go simplí, tá tionchar dearfach, dearfach ag an oiliúint ar an acmhainn is luachmhaire atá ag bainisteoir: a gcuid ama.

Toscaireacht

Seo creat a úsáideann Stripe chun cathain a tharmligean vs cathain is féidir leat tasc a dhéanamh leat féin:

Tá cinntí a thagann faoi Cheathrú 1 dochúlaithe agus ardtionchair, agus níor cheart iad a tharmligean.

Agus iad i mbaol na rudaí follasacha a lua, is iad seo na glaonna ba chóir do fheidhmeannaigh a láimhseáil toisc go bhfuil an cumas acu gnó a dhéanamh nó a bhriseadh.

Mar sin féin, má tá cinneadh inchúlaithe agus tionchar íseal, is dóigh gur féidir agus ba cheart é a tharmligean (Ceathrú 4).

Caithfear na cinntí seo a logánú agus a dhéanamh ag an leibhéal is ísle ionas gur féidir le cuideachta oibriú chomh héifeachtúil agus is féidir.

I bhfocail COO Stripe, Claire Hughes Johnson:

“Is marú rúnda cuideachtaí é gan réiteach fadhbanna a logánú. Chun fás go rathúil, ní mór duit brú i gcónaí ar an gcumas cinntí a dhéanamh síos trí na céimeanna ionas gur féidir leis na daoine is gaire don obair glaonna freagracha ar ardchaighdeán a dhéanamh. Mura mbíonn tú ag múineadh níos mó agus níos mó daoine go seasta conas cinntí a dhéanamh nó rúin a fháil atá comhsheasmhach le haidhmeanna do chuideachta, beidh tú ag stopadh. Sábhálann muinín an-chuid ama ”

Seo creat eile maidir le cathain is ceart tarmligean a dhéanamh vs cathain a úsáideann Delian Asparouhov é ag Ciste na mBunaitheoirí:

Nuair a bhíonn ciontú (cé chomh láidir agus a chreidimid go bhfuil an réiteach idéalach ar eolas againn) agus iarmhairtí (méid na féidearthachta bunoscionn / míbhuntáiste) íseal, ba cheart dúinn toscaireacht a dhéanamh i gcónaí.

Laghdaíonn tionchar an tionscadail féin i gcomparáid le méid an tionchair a d’fhéadfadh a bheith aige ar fhorbairt fostaí.

Mar sin féin, glac cás ina bhfuilimid cinnte go bhfuil an réiteach ceart ar eolas againn, ach easaontaíonn fostaí níos sóisearaí.

Má tá iarmhairtí an chinnidh neamhshuntasach, ba cheart dúinn an tasc seo a tharmligean freisin ionas go mbeidh deis ag an bhfostaí a smaoineamh a chur i bhfeidhm agus foghlaim ó thaithí.

I bhfocail Ben Horowitz:

“Níl aon aicearraí ann maidir le heolas, go háirithe eolas a fhaightear ó thaithí phearsanta”

Tuirse Cinnidh

In 2012, d’fhiafraigh Michael Lewis den uachtarán Barack Obama ansin cén chaoi a n-ullmhódh sé dó - i gceann 30 nóiméad - go n-éireodh le Lewis é mar uachtarán.

Freagra iontais Obama:

“Caithfidh tú na fadhbanna ó lá go lá a thógann mórchuid na ndaoine as codanna bríocha dá lá a bhaint de do shaol. Feicfidh tú nach gcaithim ach culaith liath nó gorm. Níl mé ag iarraidh cinntí a dhéanamh faoi na rudaí atá á n-ithe nó á gcaitheamh agam mar is gá dom mo chuid fuinnimh cinnteoireachta a dhíriú. Ní féidir leat a bheith ag dul i rith an lae a tharraingíonn fánach ort ”

Rud a thagraíonn Obama dó anseo is ea an smaoineamh go bhfuil tuirse cinntí ann, feiniméan ina mbíonn claonadh inár gcumas cinntí maithe a dhéanamh de réir mar a chuirtear iallach orainn níos mó agus níos mó a dhéanamh díobh.

Taispeánann taighde dúinn gur acmhainn theoranta é ár gcumhacht.

Fuair ​​staidéar i 1996 gur lú an seans go leanfadh rannpháirtithe a raibh iallach orthu staonadh ó bhabhla fianán a cuireadh os a gcomhair a buanseasmhacht le linn tasc fadhbréitigh ina dhiaidh sin.

Sa bhliain 2010, fuair Shai Danziger amach gur dóichí go dtabharfadh breithiúna parúl do phríosúnaigh ar maidin. Faoin tráthnóna, ní raibh siad sásta iarracht a dhéanamh scaoileadh a chosaint.

Sin é an fáth go mbíonn claonadh ag Barack Obama agus an oiread sin ceannairí a bhfuil freagracht mhór orthu rudaí mar a gcuid wardrobes a chur ar uathphíolóta.

“Ba mhaith liom i ndáiríre mo shaol a ghlanadh chun é a dhéanamh ionas go gcaithfidh mé a laghad cinntí agus is féidir a dhéanamh faoi rud ar bith seachas an bealach is fearr le freastal ar an bpobal seo” - Mark Zuckerberg
Bhí cáil ar Steve Jobs go liteartha sna 100idí de thurtlenecks dubha.

Tuigeann siad gur acmhainn uileghabhálach é a gcumas cinntí maithe a dhéanamh seachas ceann gan teorainn, agus go gcaithfidh siad an fuinneamh teoranta sin a úsáid ar na cinn is tábhachtaí i rith an lae.

Smaointe Praiticiúla le Cur i bhFeidhm

1). Aibíocht Tasc-Ábhartha a leanúint

 • Lig do leibhéal ullmhachta fostaí don tasc sonrach atá idir lámha do rannpháirtíocht mar bhainisteoir a threorú, seachas stíl bhainistíochta treallach éigin.
 • Tuig gur próiseas seachas imeacht í an oiliúint, agus go bhfuil sí ar cheann de na gníomhaíochtaí giarála is airde is féidir leat a dhéanamh mar bhainisteoir.

2). Cinnteoireacht a Logánú go dtí an leibhéal is ísle is féidir

 • Liostaigh luachanna do chuideachta agus déan iad a ró-chumarsáid ionas go mbeidh fostaithe ar an eolas fúthu sula mbuailfidh tú 30–50 fostaí i méid.
 • Cinntí íseal-thionchar inchúlaithe a tharmligean chuig fostaithe sóisearacha nuair is féidir ionas gur féidir leo foghlaim conas cinntí a dhéanamh atá comhsheasmhach leis na luachanna sin agus foghlaim ó thaithí.

3). Seachain Tuirse Cinnidh

 • Tuig gur acmhainn theoranta é do chumhacht agus do chumas cinntí maithe a dhéanamh, agus déan do lá a sceidealú dá réir.
 • Jeff Bezos: “Mar fheidhmeannach sinsearach, íoctar leat líon beag cinntí ardchaighdeáin a dhéanamh. Ní hé do phost na mílte cinneadh a dhéanamh gach lá. "

3). Fostaithe a Spreagadh

Eascraíonn tearcfheidhmíocht as easpa cumais nó easpa spreagtha.

Más é an cumas an fachtóir teorannaithe i bhfeidhmíocht fostaí (má tá a TRM íseal), bain úsáid as na creataí thuas chun a fháil amach ar cheart duit a bheith ag céim isteach agus ag soláthar treorach níos mionsonraithe.

Chun a fháil amach an é an spreagadh an fachtóir teorannaithe i bhfeidhmíocht fostaí, cuir an cheist seo a leanas ort féin:

“An bhféadfaidís é a dhéanamh dá mbeadh a saol ag brath air?”

De réir Ordlathas Riachtanas Maslow, tá cúig chatagóir de rudaí ann a spreagann iompar an duine.

Nuair a shásaítear riachtanas níos ísle agus níos bunúsaí, is dóigh go nglacfaidh ceann níos airde lenár ngníomhartha agus iad a rialú.

Go luath i ngairmeacha beatha, bíonn daoine níos spreagtha ag airgead. Caithfidh siad bunriachtanais a chomhlíonadh, cosúil le bia a chur ar an mbord agus cíos a íoc (fiseolaíoch / sábháilteacht).

De réir mar a éiríonn daoine níos sláine ó thaobh airgeadais de, áfach, féachann siad ar obair mar bhealach chun iad féin a réadú agus bíonn dreasachtaí airgeadais níos lú spreagtha acu.

Dhaingnigh staidéar in 2010 an smaoineamh seo, ag fáil amach go mbíonn claonadh ag taitneamh an tsaoil tar éis dul thar thairseach áirithe ($ 75,000) agus go stopann sé ag méadú fiú de réir mar a leanann ioncam duine ag ardú.

Is é sin le rá, ní trí dhreasacht airgeadais an bealach is inbhuanaithe do cheannairí a gcuid fostaithe a spreagadh thar thréimhsí fada ama, ach trí chiall cuspóra agus úinéireachta (a fhreagraíonn do na leibhéil is airde de phirimid Maslow - féinmheas agus féin-réadú ).

I bhfocail Grove:

“Is é an ról atá againn mar bhainisteoirí, ar dtús, na daoine aonair a oiliúint, agus sa dara háit, iad a thabhairt go pointe ina spreagann féin-réadú iad, mar gheall ar a spreagadh a bheith féinchothabhálach agus gan teorainn."

Sin é an fáth go bhfuil sé ríthábhachtach go n-oibríonn bainisteoirí, go háirithe iad siúd i gcuideachtaí atá ag fás go gasta, gan staonadh chun an nasc idir a gcuid oibre ó lá go lá agus a thionchar ar mhisean cuideachta a chur in iúl d’fhostaithe.

De réir mar a fhásann cuideachtaí, is gnách go mbíonn obair daoine níos speisialaithe. Mar thoradh air sin, féadfaidh sé a bheith níos deacra do dhuine mothú nasc a bheith aige leis an bhfoireann níos leithne agus le sprioc uileghabhálach na cuideachta.

Titeann réiteach na teannas seo go cearnach ar ghualainn na mbainisteoirí.

Chun é sin a dhéanamh, molann Russ Laraway (VP of People at Qualtrics agus Comhbhunaitheoir Candor) “comhráite gairme” a dhéanamh le fostaithe, lena n-áirítear trí phríomhchéim:

 • 1). Cuir aithne ar d’fhostaithe - cuir ceist orthu faoi scéalta a saoil agus foghlaim níos mó faoi na rudaí a spreagann iad.
 • 2). Iarr orthu fís shoiléir fhadtéarmach gairme a chur in iúl - seo an rud ba mhaith leo a bheith á dhéanamh ag barr a ngairmeacha beatha.
 • 3). Cruthaigh plean gníomhaíochta gairme - áirítear leis seo céimeanna mionsonraithe a chaithfidh an fostaí a ghlacadh chun an fhís sin a bhaint amach dóibh féin.

Tá dhá ghné ag baint leis na comhráite seo.

Ar dtús, cabhraíonn siad le struchtúr agus sainiúlacht a chur le spriocanna stráice teibí agus ard.

Díreach mar a chaithfidh do thosaitheoir tuiscint a fháil ar na bearta a chaithfidh sé a dhéanamh chun a chéad chloch mhíle mhaoinithe eile a bhaint amach, ní mór d’fhostaithe tuiscint a fháil ar na bearta a chaithfidh siad a dhéanamh d’fhonn a gcéad chloch mhíle gairme eile a bhaint amach.

Ar an dara dul síos, má chreidimid gurb é an féin-réadú an spreagadh fadtéarmach is láidre d’fhostaithe, ní dhéanann sé aon chiall dúinn rud mar an seans seo a fhágáil.

Ní tharlóidh na cineálacha comhráite seo le linn oibríochtaí an ghnó ó lá go lá mura dtionscnaíonn tú mar cheannaire agus go ndéanann tú am dóibh.

Smaointe Praiticiúla le Cur i bhFeidhm

1). Obsess Over Dashboards

 • Oibrigh chun na dashboards a bhreathnaíonn d’fhoireann orthu a dhéanamh foirfe gach lá chun an chothromóid ina gceann a shimpliú faoin gcaoi a nascann cuspóir na foirne le feidhmíocht fhoriomlán an ghnó.
 • Cuimhnigh go spreagann dreasachtaí airgeadais sa ghearrthéarma, ach go spreagann mothú úinéireachta agus cuspóra go fadtéarmach.

2). Bíodh Comhráite Gairme agat

 • Fiafraigh de gach fostaí cén chaoi a n-oireann a bpost reatha dá bhfís gairme fadtéarmach agus cruthaigh plean céim ar chéim faoin gcaoi ar féidir leo a bheith ann.
 • Cuideoidh tuiscint ar cé hiad na fostaithe atá agat mar dhaoine agus na rudaí a spreagann iad eispéireas oibre níos fearr don dá thaobh.

3). Creid i do Phobail

 • Fruiligh an chuid is fearr, agus cuir i gcuimhne do d’fhostaithe i gcónaí go gcreideann tú iontu.
 • Bill Walsh: “Caithfidh tú daoine a shíneadh chun cabhrú leo a lánacmhainneacht a bhaint amach. Is é an bealach is cumhachtaí is féidir leat é seo a dhéanamh ná an misneach a rá 'Creidim ionat'. Is iad na ceithre fhocal seo an teachtaireacht is inspioráidí is féidir le ceannaire a chur in iúl ”.

4). Tarraing an Ulchabhán

Má théann tú chuig suíomh Gréasáin Twilio, feicfidh tú go bhfuil 11 luach cuideachta liostaithe acu, ceann acu i ndáiríre tagairt don meme idirlín “conas ulchabhán a tharraingt”.

Mar a fheiceann tú, is cosúil nach bhfuil sa treoirleabhar céim ar chéim ar an gcéad amharc ach rud ar bith.

I bhfocail an chomhbhunaitheora Jeff Lawson:

“Tá [Tarraing an t-ulchabhán] fite fuaite inár gcultúr anois agus úsáidtear é mar fhreagra gruama, ach spreagúil dóibh siúd a sheolann ríomhphost chuig comhghleacaithe ag Twilio conas rud a dhéanamh. Níl aon leabhar treoracha ann agus níl aon duine ag dul a insint dúinn conas ár gcuid oibre a dhéanamh. "

Níl anseo, ar go leor bealaí, ach leagan de phríomh-thráchtas “The Hard Thing About Hard Things” le Ben Horowitz:

“Níl aon oideas ann chun cuideachta ardteicneolaíochta a thógáil, níl aon oideas ann chun quarterback NFL a imirt, níl aon oideas ann d’fhoirne a spreagadh nuair a bhíonn do ghnólacht cacamas. Sin an rud crua faoi rudaí crua - níl aon fhoirmle ann chun déileáil leo ”

Is é an pointe é seo: más bunaitheoir teicniúil tú ag foghlaim conas foireann a bhainistiú den chéad uair, ba cheart duit comhairle na ndaoine a bhí tríd an bpróiseas roimhe seo a tharraingt go hiomlán agus an bealach a thaispeáint duit.

É sin ráite, beidh gné áirithe ann i gcónaí chun rudaí a dhéanamh amach duit féin, go háirithe má tá tú ag iarraidh rud éigin iontach a dhéanamh.

Go dtí an chead uair eile.